Při ukládání nebo přesouvání dokumentů v systému Windows XP se zobrazí chybová zpráva: "Neúspěšný odložený zápis"

Příznaky

Při uložení nebo přesunutí velké dokumenty nebo jinak zkuste ke správě souborů v systému Windows XP se opakovaně zobrazí následující chybová zpráva:
Zápis se zpožděním se nezdařil
Tento článek je určen pro středně pokročilé až pokročilé uživatele.

Příčina

Této chybě obvykle dochází, když je zapnutá funkce "Povolit ukládání do mezipaměti na disku" pro pevný disk.

Nicméně pokud je vypnuta funkce "Povolit ukládání do mezipaměti na disku", tato chyba může nastat protože řadič pevného disku Ultra Direct Memory Access (UDMA) může být nakonfigurován jedním z následujících způsobů:
 • 40vodičový kabel používáte k připojení disku UDMA řadič místo požadované 80-40-pin kabelu.
 • Nastavení systému BIOS jsou konfigurovány na vynucení rychlejších režimů UDMA.
Další informace o selhání odloženého zápisu naleznete v části "Informace o zpoždění při zápisu".

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, nejprve zkontrolujte, zda je zapnutá funkce "Povolit ukládání do mezipaměti na disku". Pokud je zapnutý, vypněte jej. Chcete-li to provést, postupujte takto.

Poznámka: Pokud vypnete funkci "Povolit ukládání do mezipaměti na disku" pevného disku může fungovat pomaleji a může ovlivnit celkový výkon systému vašeho počítače. Z tohoto důvodu můžete sledovat výkon systému, po provedení kroků v této části.

Chcete-li vypnout Povolit ukládání do mezipaměti na disku, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Starta potom na příkaz Tento počítač.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na pevný disk a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Hardware .
 4. Klepnutím vyberte pevný disk a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Klepněte na kartu zásady .
 6. Klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Povolit ukládání do mezipaměti na disku a klepněte na tlačítko OK.
 7. Klepněte na tlačítko OK zavřete místní Disk (C:) Vlastnosti dialogové okno.
 8. Opakujte kroky 3 až 5 pro každý pevný disk nainstalovaný v počítači.
Pokud tyto kroky vyřešit chybová zpráva, jste hotovi.

Pokud tyto kroky nevyřeší chybová zpráva nebo pokud je tato funkce již vypnuta, přejděte k části "Rozšířené odstraňování". Tato část je určena pro pokročilé uživatele počítače. Pokud se necítíte na postupy řešení potíží pro pokročilé uživatele, obraťte se na podporu. Informace o tomto postupu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ PRO POKROČILÉ

Ujistěte se, zda je správně nakonfigurován řadič pevného disku

A ujistěte se, zda je správně nakonfigurován řadič pevného disku, zkontrolujte připojení kabelu a nastavení systému BIOS. Nejprve zkuste metodu 1.

Metoda 1: Zkontrolujte, že používáte 80-40-pin kabelu

Ujistěte se, že 80-40-pin kabelu používá řadič pevného disku UDMA. Informace o tomto postupu naleznete v dokumentaci dodané s počítačem nebo obraťte se na výrobce řadiče pevného disku UDMA.

Pokud používáte 80-40-pin kabelu, přejděte k metodě 2.
Pokud nepoužíváte tento kabel, získat a použít 80-40-pin kabelu a potom testem ověřte, zda se podařilo vyřešit chybovou zprávu.

Pokud se podařilo vyřešit chybová zpráva, jste hotovi.

Pokud to nevyřeší chybová zpráva, přejděte k metodě 2.

Metoda 2: Zkontrolujte nastavení systému BIOS

Upozornění: Neměňte nastavení systému BIOS, pokud dobře nerozumíte následkům takových změn.

Ujistěte se, že nastavení systému BIOS není nakonfigurováno na vynucení rychlejších režimů UDMA. Informace o tomto postupu naleznete v dokumentaci dodané s počítačem nebo kontaktujte výrobce počítače.

Pokud nastavení systému BIOS není nakonfigurováno na vynucení hlavní režimy UDMA, přejděte k části "Opožděná Write selhání informace" informace o další opatření, které mohou zabránit opakované "Zpožděno zápisu chyba" zpráva.
Pokud jsou nastavení systému BIOS nakonfigurován vynutit hlavní režimy UDMA, změňte nastavení a potom testem ověřte, zda se podařilo vyřešit chybovou zprávu.

Pokud se podařilo vyřešit chybová zpráva, jste hotovi.

Pokud to nevyřeší chybová zpráva, přejděte k části "Delayed zapisovat informace selhání".

Zpožděné zápis selhání informace

Po kontrole připojení kabelem a v nastavení systému BIOS můžete přijmout další opatření, která mají zabránit opakování "Zpožděno zápisu chyba" zpráva.Data jsou poškozena může dojít k chybě zápis se zpožděním. Pokud je povolena funkce velké systémové mezipaměti pro využití paměti v systému Windows XP, může dojít k poškození dat. Pokud je tato funkce povolena, pravděpodobně vyčerpán počet položek stránkovací tabulky, které musí systém Windows XP udržovat, může být zvýšena a v extrémních případech. I když tento problém se nevyskytuje ve všech systémech, následující klíčové faktory může způsobit poškození dat:
 • Systémové paměti, která je větší než 512 MB (1 GB RAM je společná)
 • Velké diskové svazky NTFS a několik velkých svazků (60 – 100 GB pevných disků, případně v polích RAID)
 • Grafický adaptér AGP s velkými požadavky na prostředky (větší než výchozí sdílená paměť AGP)
 • Přenosy velkých souborů. K tomuto problému dochází, když počítač nemá žádné položky stránkovací tabulky systému. Při spuštění počítače systém Windows určí výchozí počet položek stránkovací tabulky přiřadit, podle toho, kolik paměti systému k dispozici.
Aby se zabránilo poškození dat, ujistěte se, zda systémové mezipaměti není vybrána pro využití paměti zakázáním funkce systémové mezipaměti. Chcete-li to provést, přejděte k části "Ujistěte se, že u využití paměti není vybrána systémové mezipaměti".

Ujistěte se, že u využití paměti není vybrána systémové mezipaměti

Pokud přenášíte velké soubory, systém dostatek položky stránkovací tabulky systému, které může způsobit zobrazení chybové zprávy "Zpožděné zápis selhání". Chcete-li zabránit zvýšení počtu položek stránkovací tabulky, které musí systém Windows XP udržovat a zabránit z vyčerpání, ujistěte se, že u využití paměti není vybrána možnost Mezipaměť systému. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem myši Tento počítača potom klepněte na příkaz Vlastnosti otevřete dialogové okno Vlastnosti systému .
 2. Klepněte na kartu Upřesnit a ve skupinovém rámečku výkonklepněte na tlačítko Nastavení otevřete dialogové okno Možnosti výkonu .
 3. Klikněte na kartu Upřesnit.
 4. Ve skupinovém rámečku Využití pamětiklepnutím vyberte programya potom klepněte na tlačítko OK.
 5. Klepněte na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti systému .
Pokud takto úspěšná, jste hotovi.

Pokud vám tyto kroky nefungují, zkuste řešení.

Řešení: Zvýšení počtu položek stránkovací tabulky

Pokud stále zobrazí chybové zprávy "Zpožděno zápisu chyba" po akci metody řešení potíží v tomto článku, je možné tento problém vyřešit zvýšením počtu položek stránkovací tabulky systému k dispozici. Chcete-li to provést, postupujte takto.Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedita klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
 3. V podokně podrobností klepněte pravým tlačítkem myši hodnota SystemPages a potom klepněte na tlačítko
  Upravit
  Poznámka: Výchozí hodnota je 0 (šestnáctkově)
  .
 4. Do pole Údaj hodnoty zadejte 7FFFa klepněte na tlačítko OK.
  Poznámka: Vyzkoušejte pomocí alternativní následující hodnoty:
  • 7FFF = 32 000
  • PTE BFFF = 50 000
  • 24FFF PTE = 150 000 PTE

  Poznámka: Není vhodné používat hodnoty FFFFFFFF. Pokud je nastavena příliš vysoká, může být nedostatek paměti stránkovaného fondu.
 5. Ukončete Editor registru.
 6. Restartování počítače

 7. Sledování paměti \ volné položky stránkovací tabulky systému v nástroji Perfmon.
Pokud toto řešení nevyřeší chybová zpráva, můžete chtít zkontrolovat řešení v části "Podobné problémy a řešení", nebo se obraťte na podporu. Informace o tom, jak kontaktovat podporu přejděte k části "Další kroky".

PODOBNÉ PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

Pokud tento článek neřeší problém, je možné, že máte podobný problém, nebo, že váš problém lze vyřešit v jiném článku. Pokud se zobrazí chybová zpráva "Soubor uzamčen" nebo "Přístup odepřen", přejděte k části "informace je soubor uzamčen nebo přístup byl odepřen". Více podobných problémů naleznete v části "Další informace".

Informace je soubor uzamčen nebo přístup byl odepřen

Pokud se pokusíte otevřít soubor, který je uložen v síti a potom zkuste uložit změny do souboru, nebo otevřete soubor, například sešit aplikace Microsoft Excel pomocí cesty universal naming úmluvy (UNC), můžete obdržet soubor uzamčen nebo přístup byl odepřen chybová zpráva. Další informace o soubor uzamčen nebo přístup byl odepřen chybové zprávy při ukládání souborů k cestě UNC, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

812937 soubor je uzamčen nebo přístup byl odepřen chybová zpráva při ukládání souborů v síti

Další informace

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

818788 "{opožděná zápis se nezdařil}" chybová zpráva při odpojení paměťového zařízení USB 2.0

321733 při zápisu do souboru na serveru z počítače se systémem Windows 2000 nebo systémem Windows XP zobrazí chybová zpráva: "Neúspěšný odložený zápis"

831594 "Neúspěšný odložený zápis" chybová zpráva při pokusu uložit soubor nebo ukončit aplikaci OneNote 2007 nebo OneNote 2003

870894 zobrazí chybová zpráva "Neúspěšný odložený zápis" v systému Windows XP Service Pack 2 nebo Windows XP Tablet PC Edition 2005

842520 "Neúspěšný odložený zápis" chybě může dojít po uložení souboru v systému Windows XP

Pokud tyto články nevyřeší chybová zpráva, přejděte k části "Další kroky".

DALŠÍ KROKY

Pokud jste tyto metody nefungují, můžete webu služeb podpory pro zákazníky společnosti Microsoft k nalezení dalších řešení vašeho problému. Některé služby, které poskytují webu služeb podpory pro zákazníky společnosti Microsoft patří:
 • Databáze znalostí: hledání odborné informace a nástroje vlastní pomoci pro produkty společnosti Microsoft.
 • Centra řešení: zobrazení nejčastějších dotazů k jednotlivým produktům a problémů řešených službami podpory.
 • Další možnosti podpory: pomocí webu položit otázku, obraťte se na služby podpory zákazníků společnosti Microsoft nebo zaslat svůj názor.
Pokud potíže potrvají, můžete se obrátit na podporu:
Vlastnosti

ID článku: 330174 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor