Změnit heslo funkce nahrazen Active Server Pages

Důrazně doporučujeme, aby všichni uživatelé upgradovali na Internetovou informační službu (IIS) verze 7.0 běžící na systému Microsoft Windows Server 2008. Služba IIS 7.0 výrazně zvyšuje zabezpečení webové infrastruktury. Další informace o tématech souvisejících se zabezpečením služby IIS naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o službě IIS 7.0 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Souhrn

S Internet Information Server (IIS) 4.0 a Internetová informační služba (IIS) 5.0 je zpracována funkce heslo změnit prostřednictvím rozšíření ISAPI ISM.dll –. Tato součást byla odebrána ze služby IIS verze 5.1 a 6.0 a funkce Změna hesla byla změněna použít Active Server Pages (ASP).

Další informace

Poznámka: Uživatelé, kteří jsou spuštěny služby IIS 5.0 a Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) postupujte podle pokynů v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 831047. Další informace získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

831047 OPRAVA: setkáte různé problémy při použití stránek změna hesla ve službě IIS 5.0

Uživatelé, kteří jsou spuštěny služby IIS 6.0 a Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) postupujte podle pokynů v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 833734. Další informace získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

833734 OPRAVA: setkáte různé problémy při použití stránek změna hesla ve službě IIS 6.0

Pomocí rozšíření ISAPI ISM.dll – potenciálně zpřístupní další ohrožení zabezpečení serveru WWW, protože ISM.dll – musí být spuštěn v kontextu zabezpečení systému. Prostředí ASP, je však spustit v kontextu zabezpečení konfigurovatelné aktuální proces (například DLLHost používá ve výchozím nastavení uživatel IWAM_ < název_počítače >).


Pomocí technologie ASP také poskytuje další výhody, jako například schopnost upravovat stránky změnit heslo funkce zahrnout grafiky nebo návrhy webu.

Tato funkce je k dispozici v nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows 2000. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

260910 jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows 2000

Ke stažení balíček byl vytvořen pro poskytování těchto funkcí prostředí ASP pro servery se službou IIS 5.0 na Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 3 (SP3) nebo IIS 4.0 na Microsoft Windows NT 4.0 Server Service Pack 6a (SP6a).

Poznámka: Tento balíček byl testován a schválen pro použití s Microsoft Exchange verze 5.5 a 2000 spuštěna aplikace Outlook Web Access (OWA). Vzhledem k tomu, že aplikace OWA odkazuje na soubory s příponou .htr, konce ruční přejmenování souborů OWA pomocí funkce změnit heslo.

Systém Windows 2000

Jak získat a nainstalovat tento balíček, postupujte takto:
 1. Ujistěte se, zda existuje virtuální adresář Iisadmpwd. Další informace získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

  269082 IISADMPWD virtuální adresář není vytvořena během čisté instalace služby IIS 5.0

 2. Chcete-li stáhnout instalační balíček pro systém Windows 2000 Service Pack 2 nebo Windows 2000 Service Pack 3, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 3. Po instalaci nástroje převede .htr stránek použít technologii ASP aktualizace .htr stránek pomocí balíčků oprav hotfix popsané v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  831047 OPRAVA: setkáte různé problémy při použití stránek změna hesla ve službě IIS 5.0

 4. Ve složce Iisadmpwd přejmenujte soubor Text.asp jako Text.htr.
 5. V programu Poznámkový blok otevřete soubor Anot.htr a soubor Anot3.htr. Vyhledejte následující řádek kódu.
   <!--#include file = "text.asp"--> 
 6. V obou souborech změňte řádek kódu, který jste vyhledali v kroku 5 na následující řádek kódu.
   <!--#include file = "text.htr"--> 
 7. Na tyto stránky odpovídajícím způsobem nakonfigurovat, postupujte podle pokynů, které jsou popsány v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base v kroku 3.

Chcete-li stáhnout klienta rozhraní ADSI systému Windows NT 4.0, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Další podrobnosti

Následující tabulka popisuje aktuální implementacích ve verzích služby IIS před instalací tohoto balíčku:Verze služby IISPřípona souboruPoužít rozšíření ISAPI
4.0.htrIsm.dll
5.0 (pre-SP4).htrIsm.dll
5.0 (SP4).htrAsp.dll
5.1.aspAsp.dll
6.0.aspAsp.dll

Instalace staženého Ism2asp.exe, změní jakékoli použití ISM.dll – v tabulce Asp.dll. Přípona názvu souboru, .htr, zůstává stejné, i když samotná stránka je napsán pomocí technologie ASP a Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript).

Odkazy

Další informace o vytvoření virtuálního adresáře Iisadmpwd klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

269082 IISADMPWD virtuální adresář není vytvořena během čisté instalace služby IIS 5.0

315579 "Chyba 403 protokolu HTTP" chybová zpráva při změně hesla s OWA nebo Iisadmpwd

260838 MS00-031: Internetová informační SLUŽBA neobsluhuje požadavky HTR

Další informace o aktualizované stránky změnit heslo ve službě IIS 5.0 a IIS 6.0 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

831047 OPRAVA: setkáte různé problémy při použití stránek změna hesla ve službě IIS 5.0

833734 OPRAVA: setkáte různé problémy při použití stránek změna hesla ve službě IIS 6.0

Vlastnosti

ID článku: 331834 - Poslední kontrola: 12. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor