Jak sscanf() příklad použití čárku (,) jako oddělovač

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti pro už nepodporovaný obsah KB

Tento článek byl napsán pro produkty, ke kterým již Microsoft nadále nenabízí podporu. Článek je tedy poskytován „tak, jak je“ a nebude už nadále aktualizován.

Souhrn


Následující příklad zobrazuje způsob použití funkce sscanf() C run-time pro čtení z vnitřní vyrovnávací paměti vymezující polí pomocí čárku (,). Klíč je ve formátu sscanf() funkce použít závorky. Formát bude % [^ ','], který obsahuje funkci číst z vyrovnávací paměti, dokud není dosaženo čárku (,).

Ukázkový kód

/* The following sample illustrates the use of brackets and the   caret (^) with sscanf().
Compile options needed: none
*/

#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

char *tokenstring = "first,25.5,second,15";
int result, i;
double fp;
char o[10], f[10], s[10], t[10];

void main()
{
result = sscanf(tokenstring, "%[^','],%[^','],%[^','],%s", o, s, t, f);
fp = atof(s);
i = atoi(f);
printf("%s\n %lf\n %s\n %d\n", o, fp, t, i);
}
Vlastnosti

ID článku: 38335 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor