Usnadnění přístupu v aplikaci Microsoft Edge

Platí pro: Microsoft EdgeWindows 10

Microsoft Edge nabízí následující možnosti usnadnění přístupu, které vám pomohou snadněji procházet web.

Přiblížení webové stránky

V aplikaci Microsoft Edge vyberte Nastavení a další možnosti  a pak zvolte Přiblížit , Oddálit,  nebo Celá obrazovka . Můžete také použít následující klávesové zkratky:

 Kombinace kláves  Akce
 CTRL + znaménko plus (+)  Přiblížení (25 %)
 CTRL + znaménko minus (-)  Oddálení (-25 %)
 Ctrl+nula (0)  Vynulování přiblížení na 100 %
 CTRL + rolovací kolečko dopředu  Přiblížení
 CTRL + rolovací kolečko dozadu  Oddálení
 F11 Přepínání mezi zobrazením na celé obrazovce a opuštěním zobrazení na celé obrazovce

Hlasité čtení obsahu webu

Microsoft Edge může nahlas číst elektronické knihy i weby. Otevřete elektronickou knihu, vyberte nebo klepněte na libovolné místo na stránce a vyberte Číst nahlas  . Pokud jste na webu, vyberte Nastavení a další možnosti   a potom Číst nahlas.

Pohodlnější čtení

Zobrazení pro čtení v aplikaci Microsoft Edge poskytuje přehlednější a jednoduší rozložení s menším množstvím rušivých prvků. Změňte si styl a velikost písma zobrazení pro čtení podle toho, co vám vyhovuje.

 1. V aplikaci Microsoft Edge přejděte na novinový článek nebo jinou stránku, kterou chcete číst.
 2. Na panelu Adresa vyberte Zobrazení pro čtení (tato možnost je dostupná jen na některých webových stránkách).
 3. Vyberte Nastavení a další možnosti  > Nastavení.
 4. V části Čtení vyberte velikost písma a změňte styl zobrazení pro čtení na Světlý, Střední nebo Tmavý.

 

Procházení webu pomocí klávesnice

Stisknutím klávesy TAB přejdete na následující a stisknutím kláves SHIFT+TAB na předcházející prvky obrazovky, jako jsou třeba:

 • Odkazy tvořené textem nebo obrázky
 • Textová pole ve webových formulářích
 • Aktivní body obrazových map
 • Panel Adresa
 • Karty
 • Rámce HTML

Stisknutím klávesy F6 přesunete fokus z obsahu webové stránky na panel adresy a naopak. Stisknutím klávesy F7 aktivujete procházení pomocí kurzoru. To vám umožní vybírat text a pohybovat se po webové stránce pomocí kláves HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN a šipek na klávesnici.

Další klávesové zkratky pro Microsoft Edge

 

Použití vysokého kontrastu pro lepší čitelnost

Pokud chcete zapnout režim Vysoký kontrast, stiskněte na klávesnici Levý ALT + Levý SHIFT + PRINT SCREEN. Nebo přejděte do Nastavení > Usnadnění přístupu  > Vysoký kontrast. V části Zvolit motiv vyberte z rozevírací nabídky některý z motivů vysoký kontrast a pak vyberte Použít.