9. srpna 2016 – KB3176492 (build operačního systému 10240.17071)

Platí pro: Windows 10

Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality a opravy zabezpečení. V této aktualizaci se nepředstavují žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří: 

  • Byla zvýšena spolehlivost prohlížeče Internet Explorer 11 a sdílených složek WebDAV.
  • Byl vyřešen problém ovlivňující některá zařízení s povoleným nástrojem BitLocker, u kterých se po spuštění nezobrazila obrazovka pro zadání hesla nástroje BitLocker.
  • Byl vyřešen problém nesprávné funkce událostí MouseUp a MouseDown při použití posuvníku ve vloženém rámci (IFrame).
  • Byl vyřešen problém s prodlevou zobrazení obsahu při změně velikosti okna prohlížeče Internet Explorer 11.
  • Byl vyřešen problém se stanovením priority podsítě DNS, který ovlivňoval připojení k síti.
  • Byl vyřešen problém přetahování technologie OLE, který bránil stažení více než jedné položky v rámci jedné operace.
  • Byly vyřešeny další problémy s revidovaným letním časem, instalací aktualizací, prohlížečem Internet Explorer 11 a jádrem systému Windows.
  • Byly provedeny aktualizace zabezpečení blacklistu režimu jádra, prohlížeče Microsoft Edge, prohlížeče Internet Explorer 11, komponenty Microsoft Graphics, metod ověřování systému Windows, zamykací obrazovky, ovladačů režimu jádra a zabezpečeného spouštění.

Další informace o aktualizacích zabezpečení a úplný seznam ovlivněných souborů najdete v článku KB3176492.