14. března 2017 – KB4012606 (build operačního systému 10240.17319)

Platí pro: Windows 10

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Tato aktualizace nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

 • Byl vyřešen známý problém v aktualizaci KB3192440 s vykreslováním síťových jednotek mapovaných pomocí DFS-N jako nepřístupných pro členy skupiny Administrators, pokud jsou povoleny funkce Řízení uživatelských účtů a EnableLinkedConnections.

 • Byl vyřešen známý problém aktualizace KB3210720. Při práci s aplikacemi pro 3D vykreslování na více monitorech můžou uživatelé zpozorovat prodlevy.

 • Byl vyřešen problém, kdy při změně libovolného atributu libovolného uživatelského účtu ve službě Active Directory došlo k chybovému ukončení Centra správy služby Active Directory (ADAC).
 • Byla zvýšena spolehlivost rozhraní .NET a Internetu Exploreru.

 • Byl vyřešen problém, kdy se při kliknutí na ikonu nápovědy v Průzkumníku souborů nepodařilo spustit okno prohlížeče nápovědy.

 • Byl vyřešen problém s povolením zástupných znaků v poli Seznam povolených pro zásadu skupiny Omezení funkce Ukázat a tisknout.

 • Byl vyřešen problém se snížením výkonu, protože při hledání, přidávání nebo odebírání nových zařízení se vytváří nadměrné množství paketů vícesměrového vysílání DNS.

 • Byl vyřešen problém, který po upgradu bránil klientům v přístupu k souborovému serveru při ověřováním přes protokoly SMB (Server Message Block) 1.0 a NTLM (NT LAN Manager).

 • Byl vyřešen problém, který způsobuje zmizení textu při změně velikosti okna Internet Exploreru po změně kódování na hebrejštinu.

 • Byl vyřešen problém, ke kterému dochází v Internet Exploreru, když je na webové stránce nastavený styl CSS typu float na hodnotu center.

 • Byl vyřešen problém, který může způsobovat, že aplikace nebo webová stránka přestane reagovat nebo se zpomalí, když používá funkci webového prohlížeče Internet Exploreru 11.

 • Byl vyřešen problém, který způsobuje selhání Internet Exploreru po odebrání stylu CSS.

 • Byl vyřešen problém, který způsobuje selhání Internet Exploreru po instalaci aktualizace KB3175443.

 • Byl vyřešen problém, kdy se seznam v nějakém poli se seznamem nepodaří aktualizovat na základě položky vybrané v jiném poli se seznamem.

 • Byl vyřešen problém, ke kterému dochází při kopírování souboru šifrovaného systémem souborů EFS (Encrypting File System) do sdílené složky, která není šifrovaná systémem souborů EFS.

 • Byl vyřešen problém, který způsobuje zmizení nebo nefunkčnost nabídky Start a jiných položek při použití cestovních profilů uživatelů.

 • Byl vyřešen problém, který při použití kategorie Auditovat systém souborů způsobuje nadměrné množství událostí protokolu auditu.

 • Byl vyřešen problém, kdy zařízení přejdou na obnovení nástroje BitLocker, když uživatelé zadají špatné heslo.

 • Byl vyřešen problém, který brání modulu čipových karet ve spárování se čtečkou bezkontaktních čipových karet.

 • Byl vyřešen problém, který způsobuje vysoké využití procesoru u naplánovaných úloh při používání zařízení, u kterých dochází k přechodu na letní čas o půlnoci.

 • Byl vyřešen problém, kdy se nepodaří použít hodnotu „Bez omezení“ nastavení zásad skupiny pro náklady na připojení média.

 • Byl vyřešen problém, který brání správcům v přístupu k namapovaným síťovým jednotkám.
 • Byl vyřešen problém, který způsobuje selhání náhledu před tiskem v Internet Exploreru.
 • Byl vyřešen problém, kdy se nepoužívají místně nainstalovaná písma, pokud je v Internet Exploreru zakázané stahování písem.
 • Byl vyřešen problém, který způsobuje nesprávné rozměry tabulek v aplikacích SAP®.
 • Byl vyřešen problém, který po přihlášení k webu brání načtení webové stránky.
 • Byl vyřešen problém, kdy textové pole neumožňuje uživateli zadat maximální počet povolených znaků, pokud se v Internet Exploreru používá editor IME pro japonštinu.
 • Byl vyřešen problém, kdy se načítají weby, které obcházejí proxy server v zóně Místní intranet, když je nastavená možnost Intranetové weby: Zahrnout všechny weby nepoužívající proxy server (zakázáno).
 • Byl vyřešen problém, který Internet Exploreru brání v příjmu událostí klávesnice z externích procesů pomocí procesu addEventListener.
 • Byl vyřešen problém, který přepisuje element <br>, když uživatel vybere řádek, který je uzavřený elementem <span>.
 • Byl vyřešen problém, který umožňuje v Internet Exploreru otevřít soubory, které jsou zakázané nastavením zóny zabezpečení.
 • Byl vyřešen problém, kdy se při použití vyloučení registru s povoleným filtrem UWF (Unified Write Filter) podstatně prodlužuje doba spouštění systému.
 • Byly vyřešeny další problémy s aktualizovanými informacemi časových pásem, prostředím Windows Shell, podnikovým zabezpečením, Internet Explorerem a aktualizacemi databáze názvů přístupových bodů (APN).

 • Aktualizace zabezpečení pro operační systém Windows, ovladače Windows v režimu jádra, Microsoft Uniscribe, Windows Hyper-V, komponentu Microsoft Graphics, Internet Information Services, protokol SMB (Server Message Block), Internet Explorer, Microsoft Edge, Windows Media Player, vyřazení algoritmu SHA-1 pro certifikáty SSL/TLS, Microsoft XML Core Services a jádro Windows.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci


PříznakAlternativní řešení 
Někteří zákazníci používající aplikace IE11 a CRM 2011 se můžou setkat s formuláři, které se nezobrazují správně.
Tento problém je vyřešený v aktualizaci KB4016637.

Jak získat tuto aktualizaci


Tato aktualizace se automaticky stáhne a nainstaluje ze služby Windows Update. Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

 • Informace o nahrazení aktualizace
  Tato aktualizace nahrazuje dříve vydanou aktualizaci KB3210720.