14. března 2017 – KB4013429 (build operačního systému 14393.953)

Platí pro: Windows 10, version 1607Windows Server 2016

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Tato aktualizace nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

 • Byl vyřešen známý problém uvedený v článku KB3213986. Při práci s aplikacemi pro 3D vykreslování na více monitorech můžou uživatelé zpozorovat prodlevy.
 • Byl vyřešen problém v aktualizaci KB3213986, kdy se Clusterová služba při prvním restartování po instalaci aktualizace nemusí automaticky spustit.
 • Byl vyřešen problém, kdy při změně libovolného atributu libovolného uživatelského účtu ve službě Active Directory dochází k chybovému ukončení Centra správy služby Active Directory (ADAC).
 • Byl vyřešen problém, který způsobuje zmizení nebo nefunkčnost nabídky Start a jiných položek při použití cestovních profilů uživatelů.
 • Byl vyřešen problém, kdy editor IME pro japonštinu nevrací prostředky rozhraní grafického zařízení, což způsobuje mizení nebo jen částečné vykreslování oken po zadání přibližně 100 vět.
 • Byl vyřešen problém, který zlepšuje spolehlivost powershellové rutiny Enable-ClusterS2D.
 • Byl vyřešen problém, kdy může být během migrace virtuálních počítačů za provozu chybově ukončena služba Správa virtuálních počítačů (Vmms.exe).
 • Byla vylepšena šířka pásma jednotek SSD/NVMe dostupná aplikačním úlohám během operací opětovného sestavení S2D.
 • Byl vyřešen problém, kdy klienti Pracovních složek získají duplicitní soubory (soubory konfliktů synchronizace), pokud jsou Pracovní složky nakonfigurované pomocí zásad skupiny.
 • Byl vyřešen problém, kdy se servery Vzdálené plochy ukončí s chybou Stop 0x27 v objektu RxSelectAndSwitchPagingFileObject, když se klienti protokolu RDP připojí k přesměrovaným jednotkám, tiskárnám nebo vyměnitelným jednotkám USB a využívají je.
 • Byl vyřešen problém, kdy úprava nastavení služby Windows Server Update Services pomocí funkce Zásady skupiny způsobí nefunkčnost stahování.
 • Byl vyřešen problém s pevným zakódováním hodnot klíčů registru pro vlastního zprostředkovatele Microsoftu.
 • Byl vyřešen problém, který způsobuje selhání nástroje Sysprep (System Preparation).
 • Byl vyřešen problém, který způsobuje poškození profilu Office 2016, pokud se používá s cestovní virtualizací uživatelského prostředí (UE-V).
 • Byl vyřešen problém, který způsobuje, že po upgradu operačního systému přestane reagovat služba LSASS (Local Security Authority Subsystem Service).
 • Byl vyřešen problém, který způsobuje selhání služby LSASS (Local Security Authority Subsystem Service), pokud aplikace SAP® používá ověřování protokolem TLS (Transport Layer Security).
 • Byl vyřešen problém, kdy při sekvencování rozsáhlých registrů přes Application Virtualization Sequencer 5.1 chybí ve finálním balíčku klíče registru.
 • Byl vyřešen problém, kdy se při použití japonštiny nezachová po restartování zařízení pořadí řazení jmen v seznamu kontaktů.
 • Byl vyřešen problém, který způsobuje selhání transakcí kvůli nedostatku paměti.
 • Byl vyřešen problém, který umožňuje v Internet Exploreru otevřít soubory, které jsou zakázané nastavením zóny zabezpečení.
 • Byl vyřešen problém, který způsobuje selhání Internet Exploreru 11 po instalaci aktualizace KB3175443.
 • Byl vyřešen problém, který způsobuje selhání aplikací používajících modul VBScript po instalaci aktualizace KB3185319.
 • Byl vyřešen problém, ke kterému dochází v Internet Exploreru, když je na webové stránce nastavený styl CSS typu float na hodnotu center.
 • Byl vyřešen problém, který se projeví, kdykoli se funkce Multipath I/O pokusí zaprotokolovat statistiku vstupně-výstupních operací bez existujících cest.
 • Byl vyřešen problém, který způsobuje selhání 32bitové statické trasy přidané do řešení VPN, což uživatelům brání v navázání připojení prostřednictvím sítě VPN.
 • Byl vyřešen problém, který může snížit výkon až o 50 %, když se adaptérům sítě Ethernet podporujícím škálování na straně příjmu (RSS) nepodaří povolit RSS po chybě nebo upgradu systému.
 • Byl vyřešen problém s povolením zástupných znaků v poli Seznam povolených pro zásadu skupiny Omezení funkce Ukázat a tisknout.
 • Byl vyřešen problém se selháním funkce Multipath I/O, který může vést k poškození nebo selhání aplikací.
 • Byl vyřešen problém, který může vést k selhání systému při odebrání položky ID_ENTRY funkce Multipath I/O.
 • Byl vyřešen problém, ke kterému dojde, když funkce specifikace rozhraní síťového ovladače NdisMFreeSharedMemory() není volána na správné úrovni požadavku přerušení.
 • Byl vyřešen problém s využitím správného trezoru služby pro integraci se službou Azure Backup.
 • Byl vyřešen problém, kdy vypnutí SQL Serveru na počítačích s velkým množstvím paměti RAM (nad 2 TB) trvá 30 minut.
 • Byly vyřešeny další problémy s aktualizovanými informacemi časových pásem, Internet Explorerem, souborovým serverem a clusteringem, bezdrátovými sítěmi, mapovými aplikacemi, mobilními upgrady pro IoT, vykreslováním zobrazení, bezpečným odebráním zařízení USB 2.0, multimédii, rozhraním Direct3D, prohlížečem Microsoft Edge, podnikovým zabezpečením, službou Windows Server Update Services, síťovými úložišti, Vzdálenou plochou, clusteringem, Windows Hyper-V a funkcí Credential Guard.
 • Aktualizace zabezpečení pro Microsoft Edge, Internet Explorer, komponentu Microsoft Graphics, Internet Information Services, Windows SMB Server, knihovnu PDF Microsoft Windows, ovladače Windows v režimu jádra, Microsoft Uniscribe, jádro Windows, DirectShow, operační systém Windows a Windows Hyper-V.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci


Příznak Alternativní řešení 
Zákazníci používající Windows Server 2016 s povolenou funkcí SET (Switch Embedded Teaming) se mohli někdy setkat se zablokováním nebo s kontrolou chyb při změně vlastnosti pro rychlost připojení u fyzického adaptéru. Tento problém je vyřešený v aktualizaci KB4015438.
Při spuštění aplikace Windows Přehrávač DVD (a aplikací jiných výrobců, které používají knihovny Microsoftu pro formát MPEG-2) dochází k chybovému ukončení aplikace. Tento problém je vyřešen v aktualizaci KB4015438.
Někteří zákazníci používající aplikace IE11 a CRM 2011 se můžou setkat s formuláři, které se nezobrazují správně. Tento problém je vyřešen v aktualizaci KB4016635.
U některých aplikací v Microsoft Storu se můžou zákazníci na stránce pro stahování a aktualizace v Microsoft Storu setkat se selháním aktualizace aplikace s kódem chyby 0x80070216. Tento problém je vyřešen v aktualizaci KB4016635.

Jak získat tuto aktualizaci


Tato aktualizace se automaticky stáhne a nainstaluje ze služby Windows Update. Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

 • Informace o nahrazení aktualizace
  Tato aktualizace nahrazuje dříve vydanou aktualizaci KB4010672.
 • Informace o souborech
  Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci KB4013429. Pokud aktualizaci Windows 10 instalujete poprvé, velikost balíčku pro verzi x86 je 579 MB, pro verzi x64 pak 1105 MB.