11. dubna 2017 – KB4015217 (buildy operačního systému 14393.1066 a 14393.1083)

Platí pro: Windows 10, version 1607Windows Server 2016

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Tato aktualizace nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

 • Byl vyřešen problém, který bránil aplikaci Kamera v uložení zachyceného obrázku, když bylo povolené nastavení Zobrazovat nedávno otevřené položky v seznamech odkazů v nabídce Start nebo na hlavním panelu.
 • Byla vylepšena služba sítě hostitele (HNS), aby podporovala použití ovladače překryvné sítě ve Windows Serveru 2016 pro připojení kontejnerů mezi hostiteli pomocí modulu Docker v režimu Swarm.
 • Byl vyřešen problém, kdy uživatelé nemohli získat přístup k obsahu online nápovědy po kliknutí na ikonu nápovědy v různých aplikacích systému Windows, jako je například Průzkumník souborů.
 • Byl vyřešen problém, kdy docházelo k neočekávanému vypnutí obrazovky i v případě, že v profilu napájení byly vypnuté možnosti Vypnout obrazovku a Šetřič obrazovky.
 • Byl vyřešen problém, kdy počítače s povolenou ochranou CredentialGuard připojené k doménám služby Active Directory odesílaly dva chybné pokusy o přihlášení vždy, když bylo poskytnuto nesprávné heslo při přihlášení s ověřováním pomocí protokolu Kerberos. Přihlašování do domén služby Active Directory s nízkou prahovou hodnotou pro uzamčení účtu může způsobit neočekávané uzamčení účtu. Například 2 přihlášení s chybným heslem můžou vést k uzamčení účtu, pokud je prahová hodnota pro uzamčení účtu nastavená na 3 nebo 4.
 • Byl vyřešen problém, který zvyšuje využití procesoru v případě, že je povoleno předávání IP adres nebo slabý hostitel.
 • Byl vyřešen problém, kdy nedochází k migraci některých ovladačů sítě VPN při upgradu operačního systému na Windows 10 verze 1607.
 • Byl vyřešen problém, který způsobuje, že dojde k selhání virtuálních počítačů při scénářích se vstupně-výstupními operacemi s vysokým výkonem, kdy se uživatel může přihlásit víckrát.
 • Byl vyřešen problém, který způsoboval selhání připojení (po první žádosti o připojení) z klienta Vzdálené plochy k relaci Vzdálené plochy po upgradu z Windows 10 verze 1511 na Windows 10 verze 1607.
 • Byl vyřešen problém, který způsoboval, že se správně nezobrazoval příkazový řádek přes konzolu sériového portu na bezobslužných systémech.
 • Byl vyřešen problém, který způsoboval selhání registrace správy mobilních zařízení (MDM) při ověřování protokolem Kerberos.
 • Byl vyřešen problém s vykreslováním v případě, že webová stránka obsahuje element DIV s atributem contenteditable.
 • Byl vyřešen problém, který způsobuje, že při změně velikosti okna Internet Exploreru zmizí text, když je nastavené kódování pro hebrejštinu a text končí podtržítkem.
 • Byl vyřešen problém, který způsoboval, že bezobslužné počítače někdy nepřešly do režimu spánku se stavem S3.
 • V konzole pro správu zásad skupiny (GPMC) byla povolena zpráva upozorňující správce na změnu návrhu, která může bránit ve zpracování skupiny uživatelů po instalaci aktualizace zabezpečení MS16-072 (KB3163622).
 • Byl vyřešen problém, který způsoboval, že Průzkumník Windows prováděl nekonečné rychlé aktualizování síťové jednotky mapované do sdílené složky, což znemožňovalo uživatelům provádět úlohy, jako je přejmenování objektu.
 • Byl vyřešen problém s nevrácenou pamětí v Internet Exploreru při hostování stránky obsahující vnořené sady rámců, které načítají obsah mezi doménami.
 • Byl vyřešen problém, který způsoboval, že služba zařazování tisku se zablokuje, místo aby zobrazila chybu vypršení časového limitu, když během tisku dojde ke ztrátě připojení mezi tiskárnou s podporou Bluetooth a počítačem.
 • Byl vyřešen problém, který bránil instalaci nového ovladače tiskárny, která používá ovladače tisku v3.
 • Byla vylepšena spolehlivost vyrovnávání zatížení a převzetí služeb při selhání (LBFO) v případě obnovení rovnováhy prostředků, selhání zařízení nebo neočekávaného odebrání zařízení.
 • Byly vyřešeny další problémy s aktualizovanými informacemi o časových pásmech a aplikacemi Internet Explorer a Microsoft Edge.
 • Aktualizace zabezpečení ve skriptovacím stroji, v knihovně libjpeg pro zpracování obrázků, v technologii Hyper-V, v souboru Win32k, v ovladači písma pro Adobe Type Manager, v aplikacích Internet Explorer a Microsoft Edge, v komponentě Graphics, ve službě Active Directory Federation Services, v platformě .NET Framework, v protokolu Lightweight Directory Access Protocol, v ovladačích režimu jádra systému Windows a ve Windows OLE.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci


Tato aktualizace zabezpečení zanesla problém, při kterém pokusy o opětovné připojení cíle iSCSI v případě, že se stane nedostupným, způsobí nevracení paměti. Inicializace nového připojení k dostupnému cíli bude fungovat podle očekávání. Společnost Microsoft tento problém zkoumá a bude v tomto článku publikovat další informace, jakmile budou k dispozici. Další informace o tomto problému najdete v následující části.

 

Jak získat tuto aktualizaci


Tato aktualizace se automaticky stáhne a nainstaluje ze služby Windows Update. Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update. Po instalaci této aktualizace bude číslo buildu buď 14393.1066 (pro všechna zařízení s Windows 10 s výjimkou HoloLens), anebo 14393.1083 (pro HoloLens).

 • Informace o nahrazení aktualizace
  Tato aktualizace nahrazuje dříve vydanou aktualizaci KB4016635.
 • Informace o souborech
  Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4015217. Pokud aktualizaci Windows 10 instalujete poprvé, má balíček pro verzi x86 velikost 572 MB, pro verzi x64 pak 1 094 MB.