9. května 2017 – KB4019474 (build operačního systému 10240.17394)

Platí pro: Windows 10

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Tato aktualizace nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

  • Byl vyřešen problém, kdy kvůli předávání událostí Windows mezi dvěma servery 2012 R2 vznikala nekompatibilita sestav se softwarem pro informace o zabezpečení a správu událostí od jiných výrobců. 
  • Byl vyřešen problém související s vytvořením zabezpečeného připojení k serveru pomocí protokolu TLS. Aplikace může přestat reagovat, když certifikát serveru určuje zabezpečenou adresu URL (HTTPS) pro seznam odvolaných certifikátů (CRL) nebo pro hodnoty pro přístup k informacím autority (AIA) v certifikátu. 
  • Byl vyřešen problém, kdy změna vašeho hesla, i když nejste přímo připojení k podnikové síti, například přes síť VPN, způsobí nedostupnost soukromých klíčů. Příznaky se liší, včetně nemožnosti šifrování či dešifrování nebo podepisování dokumentů. 

  • Byl vyřešen problém, kdy po instalaci aktualizace zabezpečení KB4015550 přestaly pracovat aplikace, které používají msado15.dll

  • Byl vyřešen problém, který bránil Internet Exploreru 11 ve sledování přesměrování, když hlavička Include-Referer-Token-Binding-ID byla nastavena na true. 

  • Byl vyřešen problém s prohlížečem Microsoft Edge, kdy vzniká nevrácená paměť pokaždé, když aktualizujete webovou stránku. 

  • Stránka na nové záložce v prohlížeči Internet Explorer 11 byla aktualizována přidáním integrovaného informačního kanálu. 

  • Jako zastaralý byl vyřazen algoritmus SHA-1 pro Microsoft Edge a Internet Explorer 11 k ověřování serveru protokolu SSL/TLS. Další informace viz Informační zpravodaj 4010323.

  • Byly vyřešeny další problémy se systémem souborů úložiště, Internet Explorerem a rozhraním .NET Framework.

  • Aktualizace zabezpečení pro Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge, Windows COM, komponentu Microsoft Graphics, rozhraní .NET Framework, jádro Windows, Windows SMB Server, Windows Server a Internet Explorer.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci


Microsoftu nejsou v současné době známé žádné problémy s touto aktualizací.

Jak získat tuto aktualizaci


Tato aktualizace se automaticky stáhne a nainstaluje ze služby Windows Update. Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.