27. června 2017 – KB4022716 (build operačního systému 15063.447)

Platí pro: Windows 10, version 1703, all editions

POZNÁMKA:


Aktualizace, kterou tento článek popisuje, už není k dispozici a nahradila ji novější aktualizace. Doporučujeme, abyste si nainstalovali nejnovější kumulativní aktualizaci KB4025342.

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace netýkající se zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Tato aktualizace nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

 • Byl vyřešen problém, který pochází z aktualizace KB4022725, kdy při tisku z rámce v aplikaci Internet Explorer a Microsoft Edge může dojít k chybě 404 – nenalezeno nebo se vytiskne prázdná stránka.
 • Byl vyřešen problém, kdy se nemusí podařit instalace síťových tiskáren při používání instalačního softwaru od dodavatele tiskárny na počítačích, které mají méně než 4 GB paměti RAM. Tyto tiskárny se nainstalují správně při instalaci pomocí aplikace Nastavení nebo z okna Zařízení a tiskárny v Ovládacích panelech.  
 • Byl vyřešen problém, který způsobuje vysoké využívání paměti u aplikace Kamera na mobilních platformách, což snižuje výdrž baterie. Všechny aplikace, které používají element media capture (MCE) nebo element media (ME) a přehrávají v rozlišení 1080p, budou mít velkou spotřebu energie, což výrazně sníží výdrž baterie. 
 • Byl vyřešen problém, kdy po aktualizaci na Creators Update mají zařízení, u kterých je povoleno Slučování příjmových segmentů (RSC), výrazně nižší propustnost při bezdrátových připojeních. 
 • Byl vyřešen problém (chyba 0x7F) s modelem Windows Forms (WinForms), který způsobuje, že po upgradu na Creators Update dochází k chybovému ukončení systému.
 • Byl vyřešen problém, který uživatelům brání v připojení ke službě Brána Terminálové služby (TSG) spuštěné v systému Windows Server 2008 SP2 po upgradu na Creators Update. V důsledku toho nemají uživatelé přístup ke Vzdálené ploše nebo vzdáleným aplikacím. 
 • Byl vyřešen problém, kdy v případě, že určíte konfiguraci automatického přihlašování v souboru Unattend.xml, funguje automatické přihlašování jen při prvním přihlášení, ale po restartování zařízení už nefunguje.  
 • Byl vyřešen problém, kdy se uživatelé nemůžou přihlásit pomocí obličeje po upgradu na Windows 10 RS2. 
 • Byl vyřešen problém, kdy po upgradu na Windows 10 RS2 dochází k selhání připojení pomocí modemu s chybou 633.  
 • Byl vyřešen problém, kdy se služba pro čipové karty (sccardsvr.exe) pravidelně zastavuje a při pokusu aplikace pro čipové karty o přístup ke kartám se nikdy znovu nespustí.
 • Byl vyřešen problém, kdy v případě, že se přenosný počítač připojený k disku ISCSI odpojí od podnikové sítě, může při pokračování dojít k chybě, pokud se dostatečně rychle nepřipojí k síti VPN.   
 • Byl vyřešen problém, kdy se při připojení ke Vzdálené ploše pomocí serveru Vzdálené plochy Windows 2016 nezdaří ověřování při používání čipových karet.
 • Byl vyřešen problém, kdy protokol Open Mobile Alliance (OMA) Device Management (DM) používá nesprávné rozhraní k indexování názvů přístupových bodů na vyžádání.   
 • Byl vyřešen problém s nevrácenou pamětí u platformy kamery na všech zařízeních pro osobní počítače (kamery MIPI a USB).
 • Byl vyřešen problém, kdy v případě, že pro akci, která má být provedena při zavření víka zařízení, byla nastavena možnost Neprovádět žádnou akci, přestanou po zavření a opětovném otevření víka reagovat aplikace Univerzální platformy Windows. 
 • Byl vyřešen problém se scénáři neúspěšných přihlášení, ke kterým dochází, protože se zařízení znovu nepřipojí k hostitelskému počítači.
 • Byl vyřešen problém, kdy musí uživatelé po restartování služby zařazování tisku čekat 40 až 60 minut, než se můžou pokusit změnit jakákoli nastavení tiskárny.
 • Byl vyřešen problém, kdy si typ kurzoru nezachovává tvar šipky, když uživatel najede myší na některou možnost výběru v Internet Exploreru. 
 • Byl vyřešen problém, kdy hledání řetězce na stránce, která obsahuje mnoho elementů iframe, způsobí, že Internet Explorer přestane fungovat. 
 • Byl vyřešen problém, kdy Internet Explorer přestane reagovat, když uživatel klikne na prázdné záhlaví sloupce a pak okamžitě podrží stisknutou klávesu SHIFT a pokliká myší.
 • Byl vyřešen problém, kdy není zavolána událost onhashchange při navigaci na hashované adresy URL v Internet Exploreru. 
 • Byl vyřešen problém s nositelným zařízením jiného výrobce, kdy bylo zlepšeno párování, připojování, synchronizace a oznamování.
 • Bylo vyřešeno zlepšení připojení Bluetooth k nositelným zařízením. 
 • Byl vyřešen problém, kdy v Internet Exploreru není volána událost NewWindow3. 
 • Byl vyřešen problém s nevrácenou pamětí, ke kterému dochází při volání funkcí BluetoothGATTRegisterEvent() a BluetoothGATTUnregisterEvent() u čtečky karet NFC. 
 • Byl vyřešen problém, kdy tlačítko pro vymazání (x) uvnitř textových polí HTML nejde zakázat pomocí atributu ::ms-clear, když jsou režimy dokumentu v Internet Exploreru 11 menší než 10. 
 • Byl vyřešen problém, kdy se po instalaci aktualizace KB3021952 nepodaří v Internet Exploreru 11 načíst stránku HTML. 
 • Byl vyřešen problém, kdy u zařízení Windows Phone dochází ke ztrátě dat (e-mailů, kontaktů, zpráv SMS) způsobené poškozením databáze Unistore. 
 • Byl vyřešen problém, kdy hostované virtuální počítače vázané na bezdrátovou síťovou kartu můžou ztratit připojení k síti, pokud host neodešle paket protokolu ARP (Address Resolution Protocol) v rámci pevného časového limitu (5 minut). 
 • Byl vyřešen problém, kdy některé elementy (pro zadání nebo výběr) nemůžou být aktivními cíli žádné akce v Internet Exploreru 11. K tomu dochází po odebrání elementu iframe, který obsahoval kurzor uvnitř některých elementů (pro zadání nebo výběr), a následném přidání nového elementu iframe. 
 • Byl vyřešen problém s ovladači NVIDIA, které při přechodu systému do režimu spánku přestanou fungovat (chyba 0x9f). To také způsobí vypnutí zařízení Microsoft Surface Hub. 
 • Bylo vyřešeno zlepšení připojení pomocí protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) k Bráně VP nakonfigurované pro vzdálené volání procedur (RPC) přes protokol HTTP. 
 • Byl vyřešen problém u aplikací, které nejsou aplikacemi UPW, při volání do rozhraní API Windows.Devices.Bluetooth pro registraci zpětných volání nebo asynchronních operací. 
 • Byl vyřešen problém s ovladačem NFC, který přestane fungovat kvůli nesprávně sledovaným popisovačům časovače.
 • Byl vyřešen problém s aplikacemi typu Centennial, u kterých dojde k selhání při pokusu použít rozhraní API pro odbavování plateb. 
 • Byl vyřešen problém, kdy nástroje Vyčištění disku a Nastavení úložiště odeberou soubory ze složky system32 v případě, že cesty k souborům překročí hodnotu MAX_PATH, a v důsledku toho pak není možné počítač spustit. 
 • Byl vyřešen problém s nastavením výchozího nastavení roamingového připojení mobilních dat na možnost „Nepoužívat roaming” při upgradu na Windows 10 verze 1703.

 • Byl vyřešen problém spolehlivosti při hledání ve Windows.

 • Byl vyřešen problém, který způsoboval ztrátu funkcí u některých síťových adaptérů jiných výrobců po upgradu na Windows 10 verze 1703.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci


 Microsoftu nejsou v současné době známé žádné problémy s touto aktualizací.

Jak získat tuto aktualizaci


Tato aktualizace se automaticky stáhne a nainstaluje ze služby Windows Update. Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.