13. června 2017 – KB4022727 (build operačního systému 10240.17443)

Platí pro: Windows 10

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Tato aktualizace nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

  • Byl vyřešen problém, kdy po instalaci KB3164035 uživatelé nemůžou tisknout soubory EMF (enhanced metafiles) nebo dokumenty obsahující rastrové obrázky vykreslené mimo hranice pomocí funkce BitMapSection (DIBSection). 
  • Byl vyřešen problém, kdy se neočekávaně vypne displej, i když je v Možnostech napájení nastavená možnost Vypnout obrazovku na Nikdy. 
  • Byl vyřešen problém, kdy certutil.exe už nemůže generovat soubor exportu (.epf) při pokusu o obnovení klíče pro certifikát verze 1. 
  • Byl vyřešen problém, kdy se soubory MSI už nenainstalují při zapnuté funkci Device Guard. 
  • Byl vyřešen problém, kdy případně dojde k chybě stop o narušení čtení na vašem paměťovém zařízení, pokud je povolený Jednotný filtr zápisu.  
  • Byl vyřešen problém, kdy se tenký klient stane nepoužitelný a přestane reagovat, když Jednotný filtr zápisu s režimem disku je povolený a způsobuje protokolování chyb NTFS s ID: 55 a ID: 130 do protokolů událostí.
  • Byly vyřešeny další problémy s aktualizovanými informacemi o časových pásmech a aktualizacemi databáze názvů přístupových bodů (APN).
  • Aktualizace zabezpečení pro Windows COM, Microsoft Uniscribe, jádro Windows, ovladače v režimu jádra Windows, součást Microsoft Graphics, Internet Explorer, prostředí Windows, Microsoft Windows PDF, Device Guard a Microsoft Edge. Další informace o vyřešených chybách zabezpečení najdete v článku Průvodce aktualizacemi zabezpečení.

Známé problémy v této aktualizaci


Microsoftu nejsou v současné době známé žádné problémy s touto aktualizací.

Jak získat tuto aktualizaci


Tato aktualizace se automaticky stáhne a nainstaluje ze služby Windows Update. Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.