11. července 2017 – KB4025338 (build operačního systému 10240.17488)

Platí pro: Windows 10

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Tato aktualizace nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

 • Byl vyřešen problém, který pochází z aktualizace KB4032695, kdy se může neočekávaně zavřít Internet Explorer 11, pokud navštívíte některé weby.
 • Byl vyřešen problém s vlastními výchozími přidruženími, která se správně nepoužijí při některých scénářích upgradů nebo obnovení továrního nastavení.
 • Byl vyřešen problém v Internet Exploreru 11, kdy textový uzel vrácený z objektu DOMParser může být nesprávný, pokud je objekt MutationObserver pro vlastnost childList a podstrom aktivní.
 • Byl vyřešen problém v Internet Exploreru 11, kdy může u omezeného počtu scénářů dojít k chybovému ukončení při použití funkce Najít (CTRL + F).
 • Byl vyřešen problém, kdy se nezdaří spuštění události onhashchange při navigaci na některé hashované adresy URL v Internet Exploreru 11.
 • Byl vyřešen problém, kdy ve spravované třídě WebBrowser v platformě .NET 4.6 není nikdy volána obslužná rutina události NewWindow3.
 • Byl vyřešen problém, který může způsobit blikání kurzoru při najetí myší nad možnost v místní nabídce v aplikacích Internet Explorer 11 a Microsoft Edge.
 • Byl vyřešen problém, kdy dojde k chybovému ukončení Internet Exploreru 11, když uživatel klikne na prázdné záhlaví sloupce a pak rychle stiskne klávesu SHIFT a pokliká myší.
 • Byl vyřešen problém, kdy po červencových aktualizacích Internet Exploreru docházelo k chybovému ukončení Internet Exploreru 11 u určitých objektů pomocníka prohlížeče.
 • Byl vyřešen problém, kdy některé elementy (input nebo select) nemůžou být aktivními cíli žádné akce v Internet Exploreru 11. K tomu dochází po odebrání elementu iframe, který obsahoval kurzor uvnitř některých elementů (input nebo select), a následném přidání nového elementu iframe.
 • Aktualizace zabezpečení pro Internet Explorer 11, Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge, Windows Search, prostředí Windows, ovladače Windows v režimu jádra, komponentu Microsoft Graphics Component, jádro Windows, .NET Framework, virtualizaci Windows, Windows Server, úložiště a systémy souborů Windows, síťová propojení datacenter, Microsoft NTFS, ASP.NET a Microsoft PowerShell.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Další informace

Důležité

 • Po instalaci aktualizací zabezpečení pro ohrožení zabezpečení CVE-2017-8563 musí správci nastavit klíč registru LdapEnforceChannelBinding, aby povolili opravu pro toto CVE. Další informace o nastavení tohoto klíče registru najdete v článku 4034879 znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

Známé problémy v této aktualizaci


Microsoftu nejsou v současné době známé žádné problémy s touto aktualizací.

Jak získat tuto aktualizaci


Tato aktualizace se automaticky stáhne a nainstaluje ze služby Windows Update. Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

 

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4025338.