Změna umístění složky pro stažené soubory v Microsoft Edgi

Platí pro: Microsoft EdgeWindows 10

  • Otevřete Microsoft Edge .
  • Vyberte Nastavení a další  > Nastavení .
  • V části Stažené položky vyberte Změnit.
  • V dialogovém okně vyberte nové umístění svých stažených souborů.