Jak v Microsoft Edgi poznám, že můžu webu důvěřovat?

Platí pro: Microsoft EdgeWindows 10

Pokud v Microsoft Edgi vidíte vedle webové adresy tlačítko zámku, znamená to, že:

  • Všechno, co na tento web posíláte nebo z něj přijímáte, je zašifrované, takže nikdo jiný nemůže tyto informace jednoduše získat.

  • Web je ověřený, což znamená, že společnost, která web provozuje, má certifikát potvrzující, že společnost web vlastní. Kliknutím na tlačítko zámku se můžete podívat na to, kdo je vlastníkem webu a kdo ho ověřil.

  • Šedý zámek znamená, že je web zašifrovaný a ověřený. Zelený zámek znamená, že pro Microsoft Edge je web s největší pravděpodobností pravý. Edge totiž používá certifikát rozšířeného ověření (EV), který vyžaduje přísnější proces ověření identity.