Zobrazení tlačítka Domů v Microsoft Edgi

Platí pro: Microsoft EdgeWindows 10

V Microsoft Edgi se ve výchozím nastavení nezobrazuje tlačítko Domů. Tady je postup, jak ho zobrazit na panelu Adresa:

  • Vyberte Nastavení a další > Nastavení.
  • Zapněte přepínač Zobrazit tlačítko Domů.

    Zobrazení tlačítka Domů v Microsoft Edgi