Support for Windows Phone 8.1 has ended (July 11, 2017)


Zpět na domovskou stránku o životním cyklu podpory

Microsoft ended support for Windows Phone 8.1 on July 11, 2017. Windows Phone 8.1 users are no longer eligible to receive new security updates, non-security hotfixes, free assisted support options, or online technical content updates from Microsoft for free. 

Learn what this means for you

Informace na této stránce podléhají právním omezením zásad Microsoftu a upozornění na změny. Pravidelně se na tento web vracejte, abyste měli přehled o všech změnách.