28. srpna 2017 – KB4039396 (build operačního systému 14393.1670)

Platí pro: Windows 10, version 1607, all editionsWindows Server 2016

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Tato aktualizace nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

  • Byl vyřešen problém, kdy dojde ke ztrátě historie aktualizací a skrytých aktualizací a kdy se po instalaci aktualizací operačního systému počínaje 14393.1532 a konče 14393.1613 včetně aktualizace KB4034658 spustí úplná kontrola aktualizací. U uživatelů, kteří již uvedené aktualizace nainstalovali, se instalací této aktualizace neobnoví historie minulých aktualizací ani skryté aktualizace. Tato aktuální aktualizace však řeší tento problém u uživatelů, kteří dosud tyto aktualizace nenainstalovali.

  • Byl vyřešen problém se zpracováním metadat aktualizací služby WSUS, který může u některých klientů způsobit vypršení časového limitu s chybou 0x8024401c.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Další informace o vyřešených chybách zabezpečení najdete v Průvodci aktualizacemi zabezpečení.

Známé problémy v této aktualizaci


Příznak Alternativní řešení
Po instalaci této aktualizace může docházet k selhání stahování aktualizací pomocí souborů rychlé instalace. Tento problém byl vyřešen v aktualizaci KB4041688.

 

Jak získat tuto aktualizaci


Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4039396.