10. října 2017 – KB4041691 (build operačního systému 14393.1770)

Platí pro: Windows 10, version 1607Windows Server 2016

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Tato aktualizace nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

  • Byl vyřešen problém, kdy součást Universal CRT způsobovala, že u velkých projektů přestal fungovat linker (link.exe).

  • Byl vyřešen problém s odesíláním formulářů v aplikaci Internet Explorer.

  • Byl vyřešen problém s vykreslováním elementu grafiky v aplikaci Internet Explorer.

  • Byl vyřešen problém s ukotvováním a rušením ukotvení oken aplikace Internet Explorer.

  • Byl vyřešen problém, který byl způsobován automaticky otevíraným oknem v aplikaci Internet Explorer.

  • Byl vyřešen problém, kdy rozhraní API dodavatele neočekávaně odstranilo data.

  • Bylo vyřešeno narušení přístupu ve službě LSASS, ke kterému dochází při spouštění podmínek rolí řadičů domény. Konflikt časování způsobuje narušení, když dojde k volání správy účtu, zatímco databáze obnovuje interní metadata. Resetování nebo změna hesla je jedním z typů volání správy, která mohou tento problém spustit.

  • Byl vyřešen problém, kdy soubor USBHUB.SYS náhodně způsobuje poškození paměti, což vede k náhodným chybovým ukončením systému, které lze jen velmi obtížně diagnostikovat.

  • Byl vyřešen problém, kdy se při upgradu na systém Windows 10 verze 1607 nepřenese hodnota registru ServerSecurityDescriptor. V důsledku toho se nemusí uživatelům podařit přidat tiskárnu pomocí služby Citrix Print Manager. Navíc nemusí být schopni tisknout na přesměrované tiskárně klienta, prostřednictvím univerzálního ovladače tisku Citrix nebo ovladače síťové tiskárny pomocí univerzálního ovladače tisku Citrix.

  • Aktualizace zabezpečení pro součást Microsoft Windows Search Component, ovladače Windows v režimu jádra, součást Microsoft Graphics Component, Internet Explorer, jádro Windows, Microsoft Edge, ověřování systému Windows, Windows TPM, Device Guard, bezdrátové sítě ve Windows, úložiště a systémy souborů Windows, Microsoft Windows DNS, skriptovací stroj Microsoft, Windows Server, databázový stroj Microsoft JET a Windows SMB Server.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Další informace o vyřešených chybách zabezpečení najdete v Průvodci aktualizacemi zabezpečení.

Známé problémy v této aktualizaci


Příznak Alternativní řešení
Po instalaci této aktualizace může docházet k selhání stahování aktualizací pomocí souborů rychlé instalace.

Tento problém řeší aktualizace KB4041688.

Poznámka: Aktualizace KB4041691 není k dispozici prostřednictvím souborů rychlé instalace pro Windows Server 2016.

Po instalaci aktualizace KB4041691 se může uživatelům s tímto balíčkem při zavírání některých aplikací zobrazit dialogové okno s chybou, které oznamuje, že došlo k výjimce aplikace. Může se to týkat aplikací, které načítají webový obsah pomocí knihovny mshtml.dll. K selhání dochází pouze ve chvíli, kdy se proces už ukončuje, a neovlivní to funkčnost aplikací.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

 

Společnost Microsoft ví o problému s publikováním u měsíční aktualizace zabezpečení z 10. října 2017 pro Windows 10 verze 1607 (KB4041691) u zařízení spravovaných pomocí služby WSUS nebo nástroje SCCM, kdy se zařízení s Windows nemusí po instalaci této aktualizace spustit.

Tento problém se netýká zákazníků, kteří si stahují aktualizace přímo ze služby Windows Update (u domácích a spotřebitelských zařízení) nebo Windows Update pro firmy.

Tento problém s publikováním jsme opravili. Uživatelům, kteří se s tímto problémem setkali, doporučujme, aby si přečetli následující článek:

Po instalaci verze aktualizace KB 4041676 nebo 4041691 z 10. října, která obsahovala problém s publikováním, se zařízení s Windows nemusí spustit

Kumulativní aktualizace zabezpečení byly ověřeny. Doporučujeme všem zákazníkům, aby si nainstalovali tyto kumulativní aktualizace zabezpečení.

 

Instalace této aktualizace může způsobit selhání aplikací založených na databázovém stroji Microsoft JET (aplikace Microsoft Access 2007 a starších verzí nebo aplikací, které nepochází od Microsoftu) při vytváření nebo otevírání souborů .xls aplikace Microsoft Excel. Zobrazí se chybová zpráva „Neočekávaná chyba z externího ovladače databáze (1). (Databázový stroj Microsoft JET)”.

Stáhněte si a nainstalujte balíček Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable a pak upravte řetězce pro připojení databáze v aplikaci Microsoft Excel tak, aby se jako zprostředkovatel použil stroj ACE. Příklad: Změňte Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 na Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Aplikace pro Univerzální platformu Windows (UPW) používající JavaScript a asm.js můžou po instalaci aktualizace KB4041691 přestat fungovat.

Příslušnou aplikaci odinstalujte. Po dokončení odinstalace ji znovu nainstalujte.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Někteří uživatelé, kteří mají velikost textu u ikon nastavenou na větší velikost (pomocí Nastavení zobrazení v Ovládacích panelech), můžou mít problémy se spuštěním aplikace Internet Explorer.

Snížení velikosti textu u ikon na menší hodnotu nebo použití nastavení Změnit velikost všech položek by mělo tento problém zmírnit.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Po instalaci této aktualizace KB nemusí být uživatelé s aplikací Internet Explorer 11, kteří používají službu SSRS (SQL Server Reporting Services), schopni se posouvat v rozevírací nabídce pomocí posuvníku.

Tento problém řeší aktualizace KB4053579.

 

Jak získat tuto aktualizaci


Tato aktualizace se automaticky stáhne a nainstaluje ze služby Windows Update. Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4041691.