Ukončení podpory staršího produktu Adxstudio Portals verze 7 (oznámeno 14. září 2017)


Zpět na domovskou stránku o životním cyklu podpory

Publikováno: 14. září 2017

Po převzetí společnosti Adxstudio v roce 2015 integrovala společnost Microsoft nativní funkce produktu Adxstudio Portals verze 7 pro zapojení zákazníků do produktu Microsoft Dynamics 365 – Portals. V rámci tohoto přechodu zahájila společnost Microsoft koncem roku 2016 proces ukončení prodeje nových licencí pro starší produkt Adxstudio Portals verze 7. Dalším krokem tohoto procesu bude ukončení oficiální podpory staršího produktu Adxstudio Portals verze 7 k 1. srpnu 2018. Využijte toto dočasné období k naplánování a určení nejlepšího způsobu přechodu pro vaši organizaci.

K dispozici jsou tři možnosti migrace:

  1. Migrace na Microsoft Dynamics 365Portals s tím, že některé funkce staršího produktu Adxstudio Portals verze 7 již nebudou k dispozici. Společnost Microsoft poskytne kromě podpory od zkušených partnerů společnosti Microsoft také dokumentaci k migraci a průběžnou podporu produktu Microsoft Dynamics 365 – Portals (mohou být účtovány poplatky).
  2. Stažení kódu Open Source produktu Microsoft Dynamics 365Portals verze 8.3 a jeho přizpůsobení tak, aby vyhovoval potřebám vaší organizace. Všimněte si, že to může omezit možnosti budoucí migrace a že pro opravy kritických chyb nebo problémy se zabezpečením nebude k dispozici podpora společnosti Microsoft. Zdrojový kód si můžete bezplatně stáhnout prostřednictvím webu pro stahování softwaru společnosti Microsoft.
  3. Pokračování v používání staršího produktu Adxstudio Portals verze 7 (pokud vaše organizace zakoupila Adxstudio Portals verze 7 s časově neomezenou licencí) s tím, že nejsou plánovány žádné další aktualizace a oficiální podpora skončí 1. srpna 2018. Společnost Microsoft bude poskytovat podporu při opravě kritických chyb a problémů se zabezpečením do 1. srpna 2018. 

Informace o dostupné dokumentaci a aktualizace včetně informací týkajících se migrace najdete v blogu týmu CRM.

Pokud máte otázky týkající se předplatného nebo fakturace, kontaktujte podporu fakturace a předplatných.

Informace na této stránce podléhají právním omezením zásad Microsoftu a upozornění na změny. Pravidelně se na tento web vracejte, abyste měli přehled o všech změnách.