27. listopadu 2017 – KB4051033 (build operačního systému 14393.1914)

Platí pro: Windows 10, version 1607, all editionsWindows Server 2016

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Tato aktualizace nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

 • Byl vyřešen problém, kdy se při připojení počítače ke třem nebo více zobrazovacím zařízením USB 3.0 objevuje v aplikacích trhání zobrazení (screen tearing) a nesouvislé zobrazení obsahu. K tomu dochází při změně obsahu na jednom nebo více připojených zobrazovacích zařízeních.

 • Byl vyřešen problém, kde se nezdaří spustit určitou službu, pokud dvě nebo více služeb používá stejný vestavěný účet (například NetworkService nebo LocalService). Když k tomuto problému dojde, oznámí selhávající služba chybu „Služba nebyla zahájena, protože se nepodařilo přihlásit” nebo „Zadaná přihlašovací relace neexistuje. Zřejmě již byla ukončena.”

 • Byl vyřešen problém, kdy se nespouštějí naplánované úlohy s uloženými pověřeními, když je povolena funkce Credential Guard. Úloha selže a oznámí událost s ID 104 a s následující zprávou: „Službě Plánovač úloh se nepodařilo do protokolu zapsat \Test. Došlo k chybě u LogonUserExEx. Akce uživatele: Přesvědčte se, zda jsou správně zadána pověření pro úlohu. Další údaje: Hodnota chyby: 2147943726. 2147943726 : ERROR_LOGON_FAILURE (Uživatelské jméno nebo heslo je chybné).”

 • Byl vyřešen problém, kdy během dešifrování nebo šifrování jednotky nástrojem BitLocker mohou být poškozeny soubory chráněné systémem souborů EFS (Encrypting File System).

 • Byl vyřešen problém, kdy se nezdaří otevření souborů Microsoft Office ze souborového serveru s povolenou ochranou Windows Information Protection a zobrazí se chyba „Bohužel se nám nepovedlo otevřít dokument xxxx”.

 • Byl vyřešen problém, kde je v nástrojích pro správu nesprávně zobrazován stav „V pořádku” u jednotky Prostorů úložiště s přímým přístupem, která selhává nebo je odebírána z uzlu. Mezi tyto nástroje patří Get-Physical Disk, Správce serveru a Správce clusteru s podporou převzetí služeb při selhání.
 • Byl vyřešen problém, kdy po opětovném přidání uzlu do clusteru Prostorů úložiště s přímým přístupem může dojít k trvalému pozastavení opravné úlohy.

 • Byl vyřešen problém, kdy nedokončená oprava Prostorů úložiště může vést k tomu, že budoucí opravy přestanou fungovat kvůli chybným metadatům.

 • Bylo vyřešeno nevracení tokenů v programu services.exe, ke kterému dochází po použití aktualizace MS16-111/KB3175027. Výsledkem je nevracení objektů relací jádra, které časem sníží výkon systému. To se týká zejména implementací terminálového serveru, kde se obvykle přihlašuje více uživatelů.

 • Byl vyřešen problém, kdy se neuplatní zásady přesměrování schránky Vzdálené plochy v případě, že se opětovně připojíte k existující relaci a mezi úvodním připojením a opětovným připojením k relaci došlo ke změně těchto zásad.

 • Byl vyřešen problém, kdy se v jiném než anglickém jazykovém prostředí nemůže dokončit proces počátečního nastavení počítače od výrobce OEM při vytváření clusteru s podporou převzetí služeb při selhání. Tento proces selže s chybovou zprávou „No integration component with the given name could be found” (Nelze najít žádnou integrační součást s daným názvem).

 • Byl vylepšen výkon dotazů na formáty systému souborů u zařízení s pamětí s přímým přístupem.

 • Byl vyřešen problém spojený se zásadami stavu clusterování pro zpracování nereagujících clusterovaných jednotek. Ve výchozím nastavení jsou jednotky vyřazeny z provozu, protože nereagují. Frekvence nápravy nereagujících jednotek resetováním je příliš agresivní.

 • Byl vyřešen problém u vysouvacího panelu Síť, kdy neočekávané zavření přihlašovacího dialogového okna (například při kliknutí mimo toto okno) zabrání zobrazování dalších přihlašovacích dialogových oken, když se uživatel pokusí připojit ke stejné síti.

 • Byl vylepšen výkon při spouštění aplikací, které používají Virtuální diskovou službu ke správě svazků.

 • Byl vyřešen problém týkající se některých tiskáren Epson SIDM (Dot Matrix) a TM (POS), které nemohly tisknout v systémech založených na platformě x86 a x64. Tento problém se týká aktualizace KB4048953.

 • Byl vyřešen problém, který způsobuje, že proces VmCompute přestane fungovat, když resetujete virtuální počítač poté, co dynamická paměť změní své nároky na místo v paměti. K tomu dochází, když je zakázáno pokrývání uzlů NUMA a dynamická paměť je povolena.

Pokud máte nainstalovány dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Další informace o vyřešených chybách zabezpečení najdete v Průvodci aktualizacemi zabezpečení.

Známé problémy v této aktualizaci


Příznak Alternativní řešení
Po instalaci této aktualizace KB nemusí být uživatelé s aplikací Internet Explorer 11, kteří používají službu SSRS (SQL Server Reporting Services), schopni se posouvat v rozevírací nabídce pomocí posuvníku.

Tento problém řeší aktualizace KB4053579.

Po instalaci aktualizace KB4041688, KB4052231 nebo KB4048953 se zobrazí chyba s informací, že služba CDPUserSvc_XXXX přestala fungovat. Navíc je do protokolu událostí aplikace zaznamenána událost s ID 1000. Ta uvádí, že přestala fungovat služba svchost.exe_CDPUserSvc_XXXX a že název chybujícího modulu je cdp.dll.

Tento problém řeší aktualizace KB4053579.

Po instalaci této aktualizace může na serverech s povolenou ochranou Credential Guard dojít k neočekávanému restartování s chybou „Systémový process lsass.exe neočekávaně skončil se stavovým kódem 1073740791. Systém bude nyní ukončen a restartován.”

V aplikačním protokolu se zobrazí tato událost s ID 1000:

Systémový proces C:\windows\system32\lsass.exe neočekávaně skončil se stavovým kódem 1073740791.

Chybující aplikace: lsass.exe, verze: 10.0.14393.1770, časové razítko: 0x59bf2fb2

Chybující modul: ntdll.dll, verze: 10.0.14393.1715, časové razítko: 0x59b0d03e

Výjimka: 0xc0000409

Tento problém řeší aktualizace KB4077525.

 

Jak získat tuto aktualizaci


Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4051033.