Jak vytvořím makra?

Platí pro: Microsoft accessories

Makra jsou posloupnosti událostí (například stisknutí kláves, kliknutí myší a zpoždění), jejichž přehráním si usnadníte opakující se úlohy. Dají se také použít k přehrání posloupností, které jsou dlouhé nebo se obtížně spouštějí. Makro zaznamenané v aplikaci Microsoft Mouse and Keyboard Center můžete přiřadit ke klávese nebo tlačítku myši. Pomocí funkce Macro Repeat můžete makro přehrát a trvale opakovat a následně ho kdykoli zastavit.

Makra aplikace Microsoft Mouse and Keyboard Center používají příponu .mhm a ukládají se jako individuální soubory v podsložce Dokumenty\Microsoft Hardware\Macros. Makra zaznamenaná na klávesnici a myši jsou vzájemně zaměnitelná. Můžete je spustit nebo upravit v obou programech.

 1. Pomocí myši, kterou chcete konfigurovat, spusťte Microsoft Mouse and Keyboard Center.

 2. V seznamu pod tlačítkem, jehož přiřazení chcete změnit, vyberte Macro (Makro).

 3. Klikněte na Create a new Macro (Vytvořit nové makro).

  Vytvoří se prázdné makro, které se přidá do seznamu maker.

 4. Do pole Name (Název) zadejte název nového makra.

 5. Klikněte na Editor a zadejte makro.

  Můžete zaznamenat události jako stisknutí kláves, kliknutí myší a zpoždění mezi akcemi. Nemůžete zaznamenat pohyb myši ani akce prováděné prostřednictvím maker přiřazených k přiřaditelným klávesám.

 6. V seznamu Available Macros (Dostupná makra) ověřte, že je vybrané nové makro.

Zaznamenání dvou nebo více událostí najednou

 1. Zadejte první událost (například stiskněte klávesu SHIFT).

 2. Klikněte pravým tlačítkem na vybranou událost a vyberte Split (Rozdělit). Tato událost se rozdělí na tři samostatné události: stisknutí a podržení tlačítka, časové zpoždění a uvolnění tlačítka.

 3. Klikněte mezi dvě samostatné události (buď před, nebo za zpoždění).

 4. Zadejte druhou událost (například Tlačítko myši 1).

Úprava existujícího makra

 1. Pomocí myši, kterou chcete konfigurovat, spusťte Microsoft Mouse and Keyboard Center.

 2. V seznamu pod tlačítkem, jehož přiřazení chcete změnit, vyberte Macro (Makro).

 3. V seznamu Available Macros (Dostupná makra) vyberte makro, které chcete upravit.

 4. Klikněte na Editor a upravte makro nebo zadejte nové události.

Přehrání makra

 • Klikněte na tlačítko přiřazené makru.

Zrušení makra během přehrávání

 • Znovu klikněte na tlačítko přiřazené k makru nebo spusťte jiné makro.

Povolení funkce Macro Repeat (opakované přehrávání makra)

 1. V editoru maker vyberte makro v seznamu Available Macros (Dostupná makra).

 2. Klikněte na ikonu Edit Macro (Upravit makro).

 3. Zapněte Repeat (Opakovat).

Přepnutí opakovaného makra

 • Až u makra povolíte funkci Macro Repeat, spusťte ho stisknutím klávesy přiřazené k tomuto makru.

Opětovným stisknutím tohoto tlačítka zastavíte opakování makra.
Pokud chcete opakované makro zastavit a spustit jiné makro, stiskněte klávesu přiřazenou k tomuto jinému makru.