13. března 2018 – KB4088782 (buildy operačního systému 15063.966 a 15063.968)

Platí pro: Windows 10, version 1703, all editions

Poznámka:  Toto vydání obsahuje také aktualizace pro systém Windows 10 Mobile (build operačního systému 15063.968) z 19. března 2018.

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Tato aktualizace nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém, který způsobuje, že dotyková obrazovka nereaguje. Ve většině případů obnovíte reagování obrazovky vypnutím a zapnutím pomocí tlačítka Napájení. Dotyková obrazovka může někdy po spuštění nereagovat a jediným opravným postupem je restartování telefonu.
 • Řeší problém, který zpomaluje zobrazení klávesnice na obrazovce při použití externí klávesnice nebo skeneru se zařízením. S tímto přizpůsobením může výrobce OEM definovat hodnotu zpoždění. Další informace najdete v článku Zpoždění klávesnice na obrazovce.

 • Řeší problém s tiskem dokumentů XML v aplikacích Internet Explorer a Microsoft Edge.

 • Řeší problém, kdy Internet Explorer přestává fungovat při použití vývojářských nástrojů otevíraných pomocí klávesy F12.

 • Aktualizuje viditelnost buněk ve starším Režimu dokumentu v aplikaci Internet Explorer.

 • Řeší problém, kdy Internet Explorer nereaguje při určitých scénářích, když je nainstalovaný objekt pomocníka prohlížeče.

 • Řeší problém, který způsobuje, že přestane reagovat přehrávání videa online.

 • Řeší problém, kdy po instalaci aktualizací KB4056891, KB4057144 nebo KB4074592 na serveru nemusíte mít přístup ke sdíleným souborům protokolu SMB ve spojovacích bodech adresářů nebo v přípojných bodech svazků hostovaných na tomto serveru. Jedná se o chybu „ERROR_INVALID_REPARSE_DATA“. Následkem toho může dojít k selhání úprav některých zásad skupiny pomocí Konzoly pro správu zásad skupiny nebo Pokročilé správy zásad skupiny verze 4.0 s chybou „Data obsažená ve vyrovnávací paměti spojovacího bodu jsou neplatná. (Výjimka z HRESULT: 0x80071128)“. 

 • Díky nedávné spolupráci s našimi partnery vyrábějícími antivirový software dosáhl nyní antivirový software udržované úrovně široké kompatibility s aktualizacemi systému Windows. Po analýze dostupných dat jsme odebrali kontrolu kompatibility antivirového softwaru u aktualizací zabezpečení systému Windows z března 2018 u zařízení s Windows 10 podporovaných prostřednictvím služby Windows Update. Budeme i nadále vyžadovat, aby byl antivirový software kompatibilní. U zařízení se známými problémy s kompatibilitou ovladačů antivirového softwaru budou aktualizace blokovány. Doporučujeme, aby si zákazníci ověřili kompatibilitu nainstalovaného antivirového softwaru u poskytovatele tohoto antivirového softwaru.

 • Řeší problém, kdy aplikace WPF, které běží v systémech s dotykovým ovládáním nebo s ovládáním pomocí pera, můžou po uplynutí určité doby, kdy uživatel neprovede žádnou akci pomocí dotykového ovládání, přestat fungovat nebo reagovat.

 • Řeší problém, kdy na telefonech se systémem Windows 10 nejde v aplikaci Microsoft Edge zobrazovat soubory PDF.

 • Aktualizace zabezpečení pro Internet Explorer, Microsoft Edge, skriptovací stroj Microsoft, Přemostění na desktop Windows, součást Microsoft Graphics, jádro Windows, prostředí systému Windows, Windows MSXML, Instalační službu systému Windows a Windows Hyper-V.

Pokud máte nainstalovány dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Další informace o vyřešených chybách zabezpečení najdete v Průvodci aktualizacemi zabezpečení.

Známé problémy v této aktualizaci


Společnosti Microsoft nejsou v současné době známy žádné problémy s touto aktualizací.

Jak získat tuto aktualizaci


Tato aktualizace se automaticky stáhne a nainstaluje ze služby Windows Update. Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4088782


ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)New URL: about:blank