Aktualizace o obsahu podpory


Pokud chcete získávat aktualizace o nejnovějším obsahu podpory pro určitý produkt, přihlaste se k odběru a určete, jak chcete aktualizace dostávat.

Vyberte produkt, ke kterému chcete dostávat informace, a pak vyberte, jestli chcete informace dostávat prostřednictvím informačního kanálu RSS nebo informačního kanálu Atom.
Zkopírujte adresu URL do čtečky, kterou používáte. Pokud používáte například funkci RSS v Outlooku 2016, klikněte pravým tlačítkem na Odběry RSS, vyberte Přidat nový informační kanál RSS, vložte adresu URL, vyberte Přidat a pak vyberte Ano.

 

Produkt
Přihlásit se k odběru přes