Základní 7.00 může vrátit kód ukončení (úrovně chyby) do dávkového souboru

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti pro už nepodporovaný obsah KB

Tento článek byl napsán pro produkty, ke kterým již Microsoft nadále nenabízí podporu. Článek je tedy poskytován „tak, jak je“ a nebude už nadále aktualizován.

Souhrn

MS-DOS dávkové zpracování (. Soubory s příponou BAT) pomocí příkazu "IF ERRORLEVEL n" lze zjistit úrovně kódu ukončení vrácené některé programy.


Pouze verze Microsoft Basic, které umožňují programu systému MS-DOS je vrácen kód chyby úrovně jsou však Microsoft základní Professional rozvoj systému (PDS) verze 7.00 a 7.10. KONCOVÉ n nebo n příkazu STOP vrátí chybu úrovně n dávkový soubor, který je vyvolán základní 7.00 nebo 7.10. EXE program. N příkazu IF ERRORLEVEL v dávkovém souboru lze zjistit, zda vrácené ukončovací kód je rovna nebo větší než n.


Všechny ostatní verze Microsoft Basic úroveň (exit) kód chyby vrácený základní program řídí základní modul runtime není programem. Jako alternativu můžete vytvořit soubor v základní program, který bude sloužit jako příznak při výskytu určitých podmínek. Dávkový soubor, který se nazývá program potom můžete zkontrolovat existenci souboru příznak místo zjišťuje úroveň chyby. Příkaz "IF EXIST název_souboru" lze použít v dávkových souborech.


Tyto produkty Nepovolit programu vrátit úroveň chyby pro dávkové soubory MS-DOS:


 1. Jazyk QuickBasic verze 1.00, 1.01, 1,02, 2.00, 2.01, 3.00, 4.00, 4.00b a 4.50 pro systém MS-DOS
 2. Microsoft GW-Basic verze 3.20, 3.22 a 3.23 pro MS-DOS
 3. Microsoft Basic Compiler verze 5,35 a 5.36 pro MS-DOS a verze 6.00 a 6.00b pro MS-DOS a MS OS/2

Další informace

Základní program nesmí pokus vyvolat žádné přerušení MS-DOS (volání přerušení) ukončete program s úroveň chyby; jinak může dojít k výsledkům podivné a počítač může přestat reagovat. Basic musí zpracovat ukončení programu sám o sobě.

Základní 7.00 nebo 7.10 vrátí kód ukončení (ERRORLEVEL) do dávkového souboru

Aplikace. EXE program zkompilován v základní 7.00 nebo 7.10 lze STOP n % nebo ukončení příkazu n % vrátit kód ukončení (n %) pro systém MS-DOS, takto:
  ' TEST.BAS  PRINT "This is a Basic program that returns an exit code of 5."
n% = 5
END n%

Kód ukončení přesahy mohou být vytvořeny v dávkový soubor systému MS-DOS s IF ERRORLEVEL n příkazu GOTO následujícím způsobem:
  TEST  ECHO OFF
IF NOT ERRORLEVEL 1 GOTO DONE
ECHO An error occurred with exit code 1 or higher.
:DONE
ECHO End of batch file.

Použití souboru jako příznak pro dávkový soubor

Následující postup umožňuje libovolné základní verze předat dávkový soubor jednoduchých zpráv Ano nebo ne.


Následující dávkový soubor ERRT. BAT, volá program základní ERRTST, které klesne zpět do dávkového souboru. Pak zkontroluje existenci souboru ERRFIL (což je libovolný název) zobrazíte, pokud došlo k chybě při spuštění programu v jazyce Basic:
  echo off  del errfil
errtst
if not exist errfil goto end
echo An error occurred during program running
:end
echo End of batch file

Následující soubor je ERRTST. BAS; Pokud nelze otevřít soubor ODPADKŮ vytvoří soubor chyb. DAT:
' set up to error out if "GARBAGE.DAT" does not existON ERROR GOTO errorlevel
OPEN "garbage.dat" FOR INPUT AS #1
CLOSE #1
END
errorlevel:
CLOSE #1
OPEN "errfil" FOR OUTPUT AS #1 'Create file that acts as a flag
CLOSE #1
SYSTEM ' Returns to DOS.

Demonstruje postup kompilace a propojení ERRTST. BAS následujícím způsobem:
  BC ERRTST.BAS;  LINK ERRTST.OBJ;

Nyní spusťte dávkový soubor ERRT. BAT. Pokud základní program nemůže najít uvolňování paměti. DAT, ERRT. BAT se zobrazí "došlo k chybě při spuštění programu."
Vlastnosti

ID článku: 41533 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor