21. června 2018 – KB4284833 (build operačního systému 14393.2339)

Platí pro: Windows 10, version 1607, all editionsWindows Server 2016

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Tato aktualizace nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší regresi výkonu v App-V, která zpomaluje mnoho akcí ve Windows 10. 
 • Řeší problém s umísťováním textových symbolů v jazycích psaných zprava doleva. 
 • Řeší chybové ukončení systému (chyba Stop 3B) u ovladače win32kfull.sys při rušení operací zavěšení deníku nebo při odpojování vzdálené relace.
 • Řeší problém s neočekávaným ukončením přihlašování u aplikace Vzdálené plochy (RDS) jiného výrobce. 
 • Řeší problém, při kterém museli zákazníci dvakrát stisknout klávesy CTRL+ALT+DELETE, aby mohli opustit přiřazený režim přístupu, když bylo povolené automatické přihlášení. 
 • Řeší problém, který způsobuje, že při přihlašování přestane fungovat nabídka Start zobrazovaná na celou obrazovku. 
 • Řeší problém, který způsobuje, že systém zaznamenává negativní události pro platné binární soubory, které by měly být důvěryhodné. K tomuto problému dochází při spuštění Řízení aplikací v programu Windows Defender (ochrana Device Guard) v režimu auditování. 
 • Řeší problém, který způsobuje sporadické problémy s ověřováním při použití Správce ověřování Windows. 
 • Řeší problém, kdy se zobrazují nepotřebné zprávy „Jsou vyžadovány přihlašovací údaje” a „Chcete této aplikaci povolit přístup ke svému privátnímu klíči?”. K tomuto problému dochází při spuštění aplikace pro Univerzální platformu Windows (UPW). 
 • Řeší problém, který způsobuje, že služba LSASS přestane reagovat a je nutné restartovat systém kvůli jeho zotavení. 
 • Řeší problém, kdy klientské aplikace spuštěné v kontejnerové imagi nesplňují rozsah dynamického portu. 
 • Řeší nevracení paměti v RtlDosPathNameToRelativeNtPathName. K nevracení dochází, když v registru zapnete nastavení LongPathsEnabled a zavoláte funkci CreateFile nebo jiné rozhraní API Win32 založené na názvech pomocí cesty, která je delší než 260 znaků. 
 • Řeší problém, kdy chkdsk neaktualizuje velikost souboru a platnou délku dat, když potřebuje zmenšit seznam atributů hlavní tabulky souborů. To brání v připojení dalšího svazku, protože systém NTFS považuje tento svazek za poškozený. Opakované spuštění programu chkdsk tento problém nevyřeší. 
 • Řeší problém, který způsobuje slabý výkon procesoru, když u portů virtuálního přepínače dochází k nevracení prostředků při migraci počítače za provozu z jednoho hostitele na druhého. 
 • Řeší problém, kdy se některé virtuální počítače s dynamickou a spouštěcí pamětí RAM nastavenou na 32 GB restartují s modrou obrazovkou. Zobrazí se chyba PFN_List_Corrupt 0x4e. 
 • Řeší problém prostředí Windows 2016 Hyper-V, kdy může vytvoření virtuálního počítače ve sdílené složce protokolu SMB (Server Message Block) 3.0 způsobit selhání automatické registrace do Správce technologie Hyper-V. K tomuto problému dochází při zálohování do alternativního umístění pro účely obnovení. Dojde k chybě „Služba Správa virtuálních počítačů technologie Hyper-V zjistila neočekávanou chybu: Soubor nebo adresář je porušen a není čitelný. (0x80070570)”. 
 • Řeší problém s migrací hostitele a hosta v technologii Hyper-V v systému Windows Server 2016, při kterém selže obnovení datového toku databáze SQL 2016 s chybou s ID události 11. Tento problém také způsobí, že proces SQL přestane fungovat. 
 • Řeší problém, při kterém může restartování hostitele technologie Hyper-V s povolenou Replikou technologie Hyper-V (HVR) způsobit zastavení replikace. To může také vyžadovat ruční restartování, aby mohla replikace pokračovat poté, co byla v pozastaveném stavu. Po restartování hostitele technologie Hyper-V a služby Správa virtuálních počítačů by měl být stav replikace normální. 
 • Řeší problém, který někdy brání uživatelům ve spuštění aplikace Microsoft Outlook po přihlášení k relaci Vzdálené plochy. 
 • Řeší problém v programu dfsutil.exe, ke kterému dochází při exportu oboru názvů DFS ve formátu souboru XML. K tomuto problému dochází, když obor názvů obsahuje odkaz s cílem odkazujícím na sdílenou složku, která má v názvu znak „&”. Výsledkem je, že vygenerovaný soubor XML nesprávně oddělí znak „&” a program dfsutil.exe nemůže obor názvů vyexportovat. 
 • Řeší problém, který způsobuje selhání připojení, když připojení ke vzdálené ploše nepřečte seznam adres nepoužívajících proxy server, který obsahuje více položek. 
 • Řeší problém, který brání opětovnému vytvoření virtuálních počítačů v kolekci klientů ve fondu Vzdálené plochy, pokud se jedná o virtuální počítače 2. generace. 
 • Řeší problém v nasazení Vzdálené plochy a infrastruktury virtuálního počítače, který brání v odpojení připojeného disku profilu uživatele (UPD), což vede k vytváření dočasných souborů.
 • Řeší problém, kdy uživatelské rozhraní Správce serverů v systému Windows Server 2016 > Souborové služby a služby úložišť zobrazuje typ sběrnice paměti NVDIMM-N jako NEZNÁMÝ.

 • Řeší problém, kdy do protokolu událostí systému přichází mnoho chybových událostí pro IPRIP 29031, když systém obdrží chybu ERROR_OBJECT_ALREADY_EXISTS.

 • Řeší problém, který nastává při spuštění rutiny Test-SRTopology mezi dvěma clustery a jejich cestami CSV. Může se zobrazit chyba „Soubor nelze najít”.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Další informace o vyřešených chybách zabezpečení najdete v Průvodci aktualizacemi zabezpečení.

Známé problémy v této aktualizaci


Příznak Alternativní řešení
Po instalaci této aktualizace na serveru DHCP pro převzetí služeb při selhání můžou klienti s edicí Enterprise při žádosti o novou IP adresu obdržet neplatnou konfiguraci.  To může mít za následek ztrátu připojení, protože systémy nedokážou obnovit svá zapůjčení.

Tento problém řeší aktualizace KB4345418.

 

Jak získat tuto aktualizaci


Pokud si chcete stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Předpoklad: Servisní aktualizace SSU (KB4132216) musí být nainstalovaná před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU (KB4284833). Dokud nebude nainstalovaná servisní aktualizace SSU, nebude tato kumulativní aktualizace LCU oznamována jako použitelná.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4284833