30. srpna 2018 – KB4343889 (build operačního systému 15063.1292)

Platí pro: Windows 10, version 1703, all editions

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Tato aktualizace nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém, který způsobuje, že při rušení operací zavěšení deníku nebo při odpojování vzdálené relace přestane fungovat ovladač win32kfull.sys (chyba Stop 3B). 
 • Řeší problém v aplikacích MFC (Microsoft Foundation Class), který může způsobovat blikání aplikací. 
 • Řeší problém, který zobrazuje nesprávné změny u obsahu složek. 
 • Řeší problém, který bránil aplikaci PackageInspector.exe v ochraně Device Guard zahrnout všechny soubory potřebné ke správnému spuštění aplikace po provedení zásad integrity kódu. 
 • Řeší problém, který brání ověření uživatelů čipových karet typu PIV/CAC, aby mohli používat podnikové prostředky, nebo který brání nakonfigurování funkce Windows Hello pro firmy při prvním přihlášení. 
 • Řeší problém, který způsobuje, že aplikace Microsoft Edge přestane fungovat po nastavení pravidla pro soubory DLL v nástroji AppLocker. 
 • Řeší problém, který brání uživatelům v přihlášení v případě, že se změní doména účtu Azure Active Directory. 
 • Řeší problém, který způsobuje, že skripty PowerShellu přestanou fungovat při pokusu o provedení operací, jako je třeba Get-Credentials. 
 • Řeší problém, kdy se po dokončení operace dešifrování CAPI v některých případech nepodařilo vymazat dešifrovaná data z paměti. 
 • Řeší problém, který způsobuje vysoké využití procesoru na počítačích s integrovanými širokopásmovými moduly Sierra při přepínání ze sítě WLAN do sítě LAN. Služba WWanSvc neustále požaduje další paměť tak dlouho, až počítač přestane reagovat a zobrazí se černá obrazovka. 
 • Řeší problém, který způsobuje, že se nezdaří ověření EAP-TTLS (CHAP) přes Wi-Fi připojení, pokud uživatel před ověřením uloží informace o přihlašovacích údajích. 
 • Řeší problém, který způsobuje selhání připojení, když Vzdálená plocha nepřečte seznam adres nepoužívajících proxy server, který obsahuje více položek.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Další informace o vyřešených chybách zabezpečení najdete v Průvodci aktualizacemi zabezpečení.

Známé problémy v této aktualizaci


Příznak Alternativní řešení

Po instalaci verze Preview srpnové kumulativní aktualizace pro zvýšení úrovně nebo aktualizace .NET Framework z 11. září 2018 se může při vytvoření instance SqlConnection objevit výjimka. Další informace o tomto problému najdete v následujícím článku ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base:

4470809 Výjimka při vytváření instance SqlConnection v rozhraní .NET 4.6 nebo novějším po aktualizacích rozhraní .NET Framework ze srpna nebo září 2018

Tento problém řeší aktualizace KB4480959.

Jak získat tuto aktualizaci


Pokud si chcete stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4343889