Nainstalovaná verze místní databázi XDS neodpovídá očekávaná verzi v Skype pro Business Server 2015

Platí pro: Skype for Business Server 2015

Příznaky


Jste nainstalovali aktualizace pro Skype pro Business Server 2015. Při spuštění rutiny Test CsDatabase testování konfigurace Skype pro Business Server databáze, zjistíte, že místní hodnotu InstalledVersion XDS (Předloha) databáze neodpovídá hodnota ExpectedVersion .

Spustíte tedy například následující příkaz:

Test-CsDatabase -LocalService

V tomto příkladu ověří, zda databáze, které jsou nainstalovány v místním počítači.

Test-CsDatabase -LocalService

Můžete vidět, že místní XDS InstalledVersion a ExpectedVersion hodnoty jsou různé. Očekáváte, že tyto hodnoty zůstávají po instalaci.

Alternativní řešení


Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte července 2019 kumulativní aktualizaci 6.0.9319.559 pro Skype pro Business Server 2015, základní součásti.

Po instalaci této aktualizace, zobrazí se jako prázdný ExpectedVersion hodnotu. To je očekávané chování.

display after update