Aktualizace požadavků na systém u Office 365 (publikováno 6. září 2018)

Platí pro: Office 365WindowsOffice Products

Zpět na domovskou stránku o životním cyklu podpory

Aktualizováno: 14. ledna 2019

Office 365 ProPlus poskytuje verze aplikací sady Office, které jsou připojené ke cloudu a jsou vždy aktuální. Abychom zajistili, že zákazníci získají společným používáním produktů ProPlus a Windows 10 nejvyšší hodnotu, provedli jsme u požadavků na systém u sady ProPlus ve Windows následující aktualizace:

  1. V rámci našich současných postupů podpory sady ProPlus ve Windows 10 nebude sada ProPlus podporovaná ve verzích Windows 10 v Půlročním kanálu, které už nedostávají podporu podle životního cyklu Windows 10. Sada Office ProPlus bude podporovaná ve verzích Windows 10 s aktivním poskytováním služeb a s prodlouženým poskytováním služeb, jak je uvedeno tady.
  2. S účinností od 14. ledna 2020 nebude sada ProPlus dále podporována v následujících verzích systémů Windows a Windows Server – toto opatření pomůže zákazníkům získat nejlepší prostředí tím, že budou dostávat pravidelné aktualizace systému Windows i sady Office:
    • Všechna vydání v rámci kanálu dlouhodobé údržby systému Windows 10 (LTSC/LTSB)
    • Windows Server 2012 a 2012 R2

Sada Office 365 ProPlus bude nadále podporována v systému Windows 8.1 až do konce data podpory v lednu 2023 a v systému Windows Server 2016 do října 2025.

Poskytování sady Office 365 ProPlus prostřednictvím Vzdálené plochy a Infrastruktury virtuálních klientských počítačů (VDI) je pro naše zákazníky stále klíčovým scénářem. Společnost Microsoft se zavazuje umožnit používání Office 365 ProPlus v tomto scénáři spolu s klíčovými součástmi prostředí systému Windows 10, jako je Microsoft Edge, Microsoft Store pro firmy a Cortana. Tyto schopnosti budeme poskytovat v rámci vydávání Půlročních kanálů pro Office, Windows 10 a Windows Virtual Desktop. V tabulce níže jsou uvedeny informace o frekvenci vydávání těchto produktů. 

Frekvence vydávání moderních desktopových produktů a časové osy podpory

Windows 10 and Office 365 ProPlus release cadence

Další informace o těchto změnách najdete tady. Úplný seznam požadavků na systém u Office 365 najdete tady.
 

Informace na této stránce podléhají právním omezením zásad Microsoftu a upozornění na změny. Pravidelně se na tento web vracejte, abyste měli přehled o všech změnách.