27. listopadu 2018 – KB4467684 (build operačního systému 14393.2639)

Platí pro: Windows 10, version 1607Windows Server 2016

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Tato aktualizace nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém, který způsobuje, že funkce GetCalendarInfo vrací nesprávný název éry u prvního dne japonské éry. Další informace najdete v článku KB4469068.
 • Řeší změny časových pásem u standardního ruského letního času.
 • Řeší změny časových pásem u standardního marockého letního času.
 • Řeší problém, který umožňuje pohybovat myší pomocí dotykového ovládání a obcházet tak zachytávání akcí myši na nízké úrovni, které je navrženo k blokování vstupů pomocí myši. V důsledku toho se zobrazují neočekávané zprávy WM_MOUSEMOVE.
 • Řeší problém, při kterém se může automaticky zobrazit softwarová klávesnice, když v aplikaci pro Univerzální platformu Windows (UPW) klepnete na oblast, která neumožňuje úpravy. Tento problém se týká zařízení, která mají nainstalovanou aktualizaci Windows 10 Anniversary Update a nemají fyzickou klávesnici.
 • Řeší problém v Průzkumníku souborů, při kterém se někdy odstraní oprávnění u sdílené nadřazené složky, když uživatel odstraní sdílenou podřízenou složku. Když budete chtít použít toto řešení, povolte Zásady skupiny Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Sdílení v síti\Zabránit uživatelům ve sdílení souborů ze svého profilu.
 • Řeší problém, který způsobuje, že při odhlašování přestane fungovat Průzkumník souborů.
 • Řeší problém v součásti Universal CRT, který někdy způsobuje, že specifická implementace FMOD pro AMD64 vrací nesprávný výsledek, když jsou jí poskytnuty velké vstupy. Funkce FMOD se často používá k implementaci operátoru modulo v implementacích jazyka JavaScript a Python, které používají Universal C Runtime.
 • Řeší problém, který blokuje ovládací prvky ActiveX v Internet Exploreru v 64bitových systémech. K tomu dochází při používání Řízení aplikací v programu Windows Defender a vytvoření zásad, které umožňují spouštění všech ovládacích prvků ActiveX v Internet Exploreru.
 • Řeší problém, který zabraňuje spuštění některých aplikací, když je Řízení aplikací v programu Windows Defender (Device Guard) v režimu auditování.
 • Řeší problém, který snižuje výkon serveru nebo způsobuje, že server přestane reagovat, kvůli velkému počtu pravidel brány firewall systému Windows. Pokud chcete povolit tyto změny, přidejte pomocí programu Regedit nový klíč registru DeleteUserAppContainersOnLogoff (DWORD) v umístění HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy a nastavte ho na hodnotu 1.
 • Řeší problém, který způsobuje selhání připojení k síti při selhání ověření 802.1x.
 • Řeší problém s načasováním překladu adres MAC u brány NCSI (Network Connection Status Indicator), který způsobuje selhání připojení k internetu.
 • Řeší problém, kdy se nepodaří správně vyčistit některé registrace tříd WMI (Windows Management Instrumentation) při použití rutin Hyper-V, které obsahují závislosti tříd root\interop. Tento problém může způsobit selhání úloh správy virtuálních počítačů (pomocí PowerShellu nebo uživatelského rozhraní). Navíc nemusí být možné vytvářet nebo upravovat virtuální počítače. Například spuštění příkazu Set-VMFirmware k úpravě pořadí spouštění může selhat s chybou ObjectNotFound.
 • Řeší problém se správou JEA (Just Enough Administration). Dočasný účet s autoritou identifikátoru zabezpečení (SID) „S-1-5-94-xxx” zůstává v zásadách zabezpečení serveru v rámci uživatelských práv Přihlásit jako službu. V důsledku toho se zvětšuje databáze místního úřadu zabezpečení, což může mít vliv na výkon řadičů domény.
 • Řeší problém, který v prostředích repliky úložiště zapisuje do zásobníku volání paměti s kódem chyby Stop 0xA.
 • Řeší problém, který způsobuje, že instalace a klientská aktivace hostitelských klíčů (zákaznických klíčů pro multilicenci) Služby správy klíčů v systémech Windows Server 2019 a 1809 v kanálu dlouhodobé údržby nefunguje podle očekávání. Další informace o původní funkci najdete v článku KB4347075.
 • Řeší problém, který způsobuje selhání při zvýšení úrovně u nekořenových domén s chybou „Při operaci replikace byla zjištěna chyba databáze”. K tomuto problému dochází v doménových strukturách služby Active Directory, ve kterých jsou povolené volitelné funkce, jako je recyklování v Active Directory.
 • Řeší problém, který může způsobit, že servery Hyper-V přestanou fungovat s chybou „0x7F (UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP)”.
 • Řeší problém, který generuje chybu „C00002E2 (STATUS_DS_INTI_FAILURE)” při prvním restartování po zvýšení úrovně nového řadiče domény. Řadiče domény, u kterých byla zvýšena úroveň po instalaci této aktualizace, už nebudou vytvářet zbytečné soubory protokolů „api” služby Active Directory, jako je například api.chk. Místo toho použije řadič domény během zvýšení úrovně řadiče domény správný název protokolovací databáze „edb”.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci


Příznak Alternativní řešení

Po instalaci verze Preview srpnové kumulativní aktualizace pro zvýšení kvality nebo aktualizace .NET Framework z 11. září 2018 může vytvoření instance SqlConnection způsobit výjimku. Další informace o tomto problému najdete v následujícím článku ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base:

4470809 Výjimka při vytváření instance SqlConnection v rozhraní .NET 4.6 nebo novějším po aktualizacích rozhraní .NET Framework ze srpna nebo září 2018.

Tento problém řeší aktualizace KB4480977.

Po instalaci této aktualizace se může stát, že při přehrávání určitých souborů nebudou uživatelé moct používat panel pro posunování v aplikaci Windows Media Player. Tento problém nemá vliv na běžné přehrávání.

Tento problém řeší aktualizace KB4471321.
Při používání funkcí souvisejících se znaky definovanými koncovým uživatelem (EUDC) může přestat reagovat celý systém.

Tento problém řeší aktualizace KB4471321.

U hostitelů spravovaných nástrojem SCVMM (System Center Virtual Machine Manager) nemůže nástroj SCVMM po instalaci této aktualizace vytvořit výčet logických přepínačů nasazených na hostiteli a spravovat je.

Pokud se navíc nebudete řídit osvědčenými postupy, může na těchto hostitelích dojít k chybě Stop v souboru vfpext.sys.

Tento problém řeší aktualizace KB4507459.

Po instalaci této aktualizace na Windows Server 2016 se okamžité vyhledávání u klientů Microsoft Outlook nezdaří s chybou, že Outlook nemůže provést hledání.

Tento problém řeší aktualizace KB4487026.

Po instalaci aktualizace KB4467684 se nemusí spustit clusterová služba a může se zobrazit chyba 2245 (NERR_PasswordTooShort) v případě, že jsou zásady skupiny „Minimální délka hesla” nakonfigurované na více než 14 znaků.

Nastavte výchozí zásadu domény Minimální délka hesla na 14 nebo méně znaků.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Po instalaci aktualizace KB4467691 se nemusí podařit spustit systém Windows na některých přenosných počítačích Lenovo a Fujitsu, které mají méně než 8 GB paměti RAM.

Počítač, kterého se tento problém týká, restartujte pomocí rozhraní UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Zakažte zabezpečené spuštění a systém restartujte.

Pokud máte na počítači povolený nástroj BitLocker, může být po zakázání zabezpečeného spuštění potřeba projít obnovením nástroje BitLocker.

Společnosti Lenovo a Fujitsu o tomto problému vědí. Obraťte se na výrobce OEM s dotazem, jestli je pro vaše zařízení k dispozici aktualizace firmwaru.

Jak získat tuto aktualizaci


Před instalací této aktualizace

Společnost Microsoft velmi doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizace, aby se zmírnily případné problémy při instalaci LCU. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4465659) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s touto nejnovější aktualizací SSU, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Instalace této aktualizace

Pokud si chcete stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4467684.