19. února 2019 – KB4487006 (build operačního systému 14393.2828)

Platí pro: Windows 10, version 1607Windows Server 2016

 

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Tato aktualizace nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

 • Aktualizuje informace o časovém pásmu pro Chile. 
 • Řeší problém, který může způsobit, že se u klientské aplikace používající protokol RDP (Remote Desktop Protocol) zobrazí při přihlášení uživatele černá obrazovka. 
 • Zlepšuje výkon v souvislosti s funkcemi pro porovnávání řetězců bez rozlišování velkých a malých písmen, jako je například funkce _stricmp() v součásti Universal C Runtime. 
 • Řeší problém s vyhodnocením stavu kompatibility ekosystému Windows, aby byla zajištěna kompatibilita aplikací a zařízení u všech aktualizací systému Windows. 
 • Zvyšuje spolehlivost virtualizace uživatelského prostředí (UE-V) pro Appmonitor. 
 • Řeší problém se zobrazováním uživatelských jmen na serverech služby RRAS (Routing and Remote Access Service). 
 • Řeší problém, který způsobuje selhání aktualizací vztahu důvěryhodnosti předávající strany při použití PowerShellu nebo konzoly pro správu služby AD FS (Active Directory Federation Services). K tomuto problému dochází, pokud u vztahu důvěryhodnosti předávající strany nakonfigurujete používání adresy URL pro online metadata, která publikuje více koncových bodů PassiveRequestorEndpoint. Dojde k chybě „MSIS7615: Důvěryhodné koncové body zadané ve vztahu důvěryhodnosti předávající strany musí být pro tento vztah jedinečné.” 
 • Řeší problém, při kterém se zobrazí určitá chybová zpráva při změnách složitosti externích hesel kvůli zásadám Ochrany hesel Azure AD. 
 • Řeší problém, který může způsobit, že Microsoft Outlook zobrazí při prohlížení adresáře Microsoft Exchange chybu „Operace se nezdařila”. K tomuto problému dochází po instalaci aktualizace KB4457127 na řadičích domén služby Active Directory, které používají Microsoft Exchange. Tato chyba se zobrazí u klientů aplikace Microsoft Outlook, kteří používají jiná národní prostředí než EN-US. 
 • Řeší problém, který může bránit v povolení režimu údržby úložiště při vypršení časového limitu v případě, že je úložiště vytížené. 
 • Řeší problém, který může způsobit, že při zpracování složeného požadavku klienta, který zahrnuje přejmenování, přestane fungovat server. 
 • Řeší problém, který může způsobit chybu „0x165” v případě, že pozastavíte některý uzel a vypnete ho kvůli údržbě. 
 • Řeší problém, který může způsobit chybu Stop 24 na virtuální serveru Vzdálené plochy.
 • Řeší problém, při kterém není první znak názvu japonské éry rozpoznán jako zkratka, což může způsobit problémy při analýze kalendářních dat.
 • Řeší problém, který způsobuje chybu 0x3B_c0000005_win32kfull!vSetPointer, když ovladač v režimu jádra win32kfull.sys přistupuje k neplatnému místu v paměti.

 • Řeší problém, při kterém se v aplikaci Internet Explorer nemusí podařit načíst obrázky, jejichž relativní cesta ke zdrojovému souboru obsahuje zpětné lomítko (\).

 • Řeší problém, při kterém můžou náhodně přestat fungovat aplikace, které používají databázi Microsoft Jet s formátem souboru aplikace Microsoft Access 95.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci


Příznak Alternativní řešení

U hostitelů spravovaných nástrojem SCVMM (System Center Virtual Machine Manager) nemůže nástroj SCVMM po instalaci této aktualizace vytvořit výčet logických přepínačů nasazených na hostiteli a spravovat je.

Pokud se navíc nebudete řídit osvědčenými postupy, může na těchto hostitelích dojít k chybě Stop v souboru vfpext.sys.

Tento problém řeší aktualizace KB4507459. 
Po instalaci aktualizace KB4467691 se nemusí podařit spustit systém Windows na některých přenosných počítačích Lenovo a Fujitsu, které mají méně než 8 GB paměti RAM.

Počítač, kterého se tento problém týká, restartujte pomocí rozhraní UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Zakažte zabezpečené spuštění a systém restartujte.

Pokud máte na počítači povolený nástroj BitLocker, může být po zakázání zabezpečeného spuštění potřeba projít obnovením nástroje BitLocker.

Společnosti Lenovo a Fujitsu o tomto problému vědí. Obraťte se na výrobce OEM s dotazem, jestli je pro vaše zařízení k dispozici aktualizace firmwaru.

Po instalaci aktualizace KB4467684 se nemusí spustit clusterová služba a může se zobrazit chyba 2245 (NERR_PasswordTooShort) v případě, že jsou zásady skupiny „Minimální délka hesla” nakonfigurované na více než 14 znaků.

Nastavte výchozí zásadu domény Minimální délka hesla na 14 nebo méně znaků.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Po instalaci této aktualizace může u aplikace Internet Explorer 11 a dalších aplikací používajících knihovnu WININET.DLL docházet k problémům s ověřováním. K tomu dochází, když dva nebo více lidí používá stejný uživatelský účet pro více souběžných přihlašovacích relací na stejném počítači se systémem Windows Server, včetně přihlašování pomocí protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) a terminálového serveru. Zákazníci nám oznamovali následující příznaky (seznam nemusí být úplný):

 • U velikosti mezipaměti a umístění se zobrazuje nulová hodnota nebo žádná informace.
 • Nemusí správně fungovat klávesové zkratky.
 • Občas se nemusí načíst webové stránky nebo se správně nevykreslují.
 • Problémy s výzvami k zadání přihlašovacích údajů.
 • Problémy při stahování souborů.

Tento problém řeší aktualizace KB4493470.

Po instalaci této aktualizace se může uživatelům při instalování nebo odinstalování určitých typů souborů MSI a MSP zobrazit chyba 1309.

Tento problém řeší aktualizace KB4489882.

V některých případech přestane Windows Server fungovat a restartuje se, když hostuje více relací terminálového serveru a některý uživatel se odhlásí. Chybu způsobuje ovladač win32kbase.sys. Tento problém řeší aktualizace KB4489882.

Po instalaci této aktualizace způsobuje MSXML6, že aplikace přestanou reagovat, pokud je vyvolána výjimka v průběhu operací s uzly, jako jsou appendChild(), insertBefore() a moveNode().

Editor zásad skupiny může přestat reagovat při úpravách objektu zásad skupiny, který obsahuje předvolby zásad skupiny pro nastavení Internet Exploreru 10.
Tento problém řeší aktualizace KB4493470.

Jakákoli serverová aplikace pro složené dokumenty (OLE), která umístí vložené objekty do souboru WMF (Windows Metafile) pomocí rozhraní API PatBlt, může vložené objekty zobrazovat nesprávně.

Pokud například vložíte objekt listu aplikace Microsoft Excel do dokumentu aplikace Microsoft Word, můžou se buňky vykreslit s jinou barvou pozadí.
Tento problém řeší aktualizace KB4493470.
Určité operace, jako je rename (přejmenování), prováděné u souborů nebo složek, které jsou na sdíleném svazku clusteru, můžou selhat s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). K tomu dochází při provádění operace na uzlu vlastníka sdíleného svazku clusteru z procesu, který nemá oprávnění správce.

Proveďte jeden z těchto kroků:

 • Operaci proveďte z procesu, který má oprávnění správce.
 • Operaci proveďte z uzlu, který nemá vlastnictví sdíleného svazku clusteru.
Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Jak získat tuto aktualizaci


Před instalací této aktualizace

Microsoft důrazně doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizace, aby se zmírnily případné problémy při instalaci LCU. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4485447) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s nejnovější servisní aktualizací SSU, přejděte do Katalogu služby Microsoft Update

Instalace této aktualizace

Pokud si chcete stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4487006