Jak ve Windows 10 pořizovat screenshoty a přidávat k nim poznámky

Platí pro: Windows 10

Nejjednodušším způsobem, jak něco zkopírovat, je někdy pořízení snímku obrazovky. Ačkoli už snímky obrazovky můžete pořizovat pomocí klávesy PRTSCN na klávesnici, můžete teď také stisknout klávesu s logem Windows  + SHIFT + S a otevřít tak nové moderní prostředí pro výstřižky (označované také jako panel výstřižků) a pak přetáhnout kurzor přes oblast, kterou chcete zachytit 

Tady se dozvíte o některých běžných způsobech, jak v aplikaci Výstřižek a skica ve Windows 10 pořizovat screenshoty a přidávat k nim poznámky.

Pořízení screenshotu


Možnost 1: Pomocí aplikace Výstřižek a skica 

 • Stiskněte tlačítko Start a do vyhledávacího pole zadejte Výstřižek a skica. 

 • Stiskněte tlačítko Nový a můžete začít pořizovat výstřižky pomocí panelu výstřižků. 

 Panel výstřižků umožňuje pořizovat následující typy výstřižků:  

 • Obdélníkový výstřižek. Přetažením ukazatele myši kolem objektu nakreslíte obdélník. 

 • Výstřižek volného tvaru. Kolem objektu nakreslíte tvar od ruky. 

 • Celoobrazovkový výstřižek. Zachytíte celou obrazovku. 

Jakmile „vystřihnete” určitou oblast na obrazovce, přidá se vystřižený obrázek do schránky a můžete ho ihned vložit do jiné aplikace. Okno na obrazovce vám také umožní výstřižek opatřit poznámkami, uložit ho nebo sdílet pomocí aplikace Výstřižek a skica.

Možnost 2: Pomocí klávesy PRINT SCREEN 

Ačkoli pomocí klávesy PRTSCN můžete zachytit celou obrazovku a obrázek odeslat do schránky, otevřením panelu výstřižků získáte další nástroje pro práci s výstřižky, pomocí kterých můžete pracovat přesněji. Pokud chcete lépe ovládat možnosti pořizování snímků obrazovky, můžete u klávesy PRTSCN nastavit otevírání nového panelů výstřižků, abyste nemuseli používat kombinaci klávesa s logem Windows  + SHIFT + S. 

Když chcete zapnout klávesovou zkratku nové funkce pro výstřižky, vyberte Start  > Nastavení  > Usnadnění přístupu > Klávesnice  .

Možnost 3: Pomocí klávesové zkratky Klávesa s logem Windows + SHIFT + S 

 • Stisknutím klávesy S + klávesy s logem Windows + klávesy SHIFT můžete inicializovat panel výstřižků kdykoli.

Pořizování výstřižků pomocí aplikace Výstřižek a skica


Otevírání obrázků pro úpravy v aplikaci Výstřižek a skica 

Když chcete otevřít obrázek v aplikaci Výstřižek a skica, vyberte Otevřít soubor nebo přetáhněte nějaký obrázek z aplikace, jako je Průzkumník souborů nebo Fotky, do okna aplikace Výstřižek a skica.  

Přidávání poznámek k obrázkům v aplikaci Výstřižek a skica 

Aplikace Výstřižek a skica obsahuje několik nástrojů pro přidávání poznámek k obrázkům – pero, tužku a zvýrazňovač. Když kliknutím některý nástroj vyberete, můžete na něj kliknout znovu a změnit barvu nebo tloušťku čáry.   

Tyto nástroje fungují lépe při používání externího pera, ale můžete je používat také pomocí myši nebo dotykové klávesnice, pokud vyberete tlačítko s ikonou Psaní dotykem.

Další nástroje 

 • Pomocí nástroje Guma můžete vymazat konkrétní čáry nebo můžete kliknout dvakrát a získat možnost vymazat veškerý rukopis. 
 • Pomocí pravítka a úhloměru můžete kreslit rovné čáry nebo oblouky. 
 • Opakovaným stisknutím tlačítka pravítka nebo úhloměru pravítko nebo úhloměr skryjete.
 • Pravítko a úhloměr můžete umísťovat nebo otáčet pomocí dotykových gest s použitím dvou prstů (pokud je vybráno tlačítko Psaní dotykem) nebo pomocí kolečka myši. 
 • Pomocí nástroje pro oříznutí můžete obrázek s poznámkami oříznout.
 • Chcete-li oříznutí vrátit zpět, vyberte nástroj pro oříznutí znovu a stisknutím tlačítka Zrušit můžete obrázek obnovit do úplné původní podoby. 

Posouvání zobrazení 

Některé obrázky, u kterých přidáváte poznámky, můžou být větší než velikost okna aplikace Výstřižek a skica. Zobrazení můžete posunovat pomocí posuvníků, ale můžete ho také posunovat pomocí dotykového ovládání (když není vybráno tlačítko Psaní dotykem) nebo přetažením pomocí tlačítka myši, když současně podržíte stisknutou klávesu CTRL.  

Sdílení a ukládání výstřižků 

Aplikace Výstřižek a skica zkopíruje výstřižek s poznámkami do schránky, když ho otevřete a také pokaždé, když děláte nějaké úpravy. Aplikace Výstřižek a skica umožňuje obrázek s poznámkami uložit do souboru, sdílet ho nebo otevřít v jiné aplikaci, případně ho vytisknout na papír nebo do souboru pdf.  

Používání klávesnice v aplikaci Výstřižek a skica 

Poznámky je nejlepší přidávat pomocí pera nebo myši, nicméně v aplikaci Výstřižek a skica můžete také používat mnoho klávesových zkratek. Přístupové klávesy se aktivují, když stisknete a podržíte klávesu ALT.  

Klávesové zkratky pro aplikaci Výstřižek a skica


 Stisknuté klávesy 

 Akce 

CTRL + N 

Vytvoření nového výstřižku 

CTRL + O 

Otevření souboru  

 SHIFT + klávesy se šipkami 

 Přesunutí kurzoru a výběr obdélníkové oblasti pro výstřižek 

CTRL + E 

Výběr gumy 

 CTRL + P 

 Vytisknutí poznámky  

 CTRL + Z 

 Vrácení poznámky zpět