2. dubna 2019 – KB4490481 (build operačního systému 17763.404)

Platí pro: Windows 10, version 1809Windows Server 2019, all versions

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém, ke kterému dochází na počítačích s více zvukovými zařízeními. Aplikace, které poskytují upřesňující možnosti pro interní nebo externí výstupní zvuková zařízení, můžou neočekávaně přestat fungovat. K tomuto problému dochází u uživatelů, kteří vyberou jiné výstupní zvukové zařízení než „Výchozí zvukové zařízení”. Mezi příklady aplikací, které můžou přestat fungovat, patří Windows Media Player, Realtek HD Audio Manager a Ovládací panel Sound Blaster.

 • Obsahuje opravu Herního režimu, která zajišťuje, že tato funkce už nebude mít vliv na vaše aktivity při používání oblíbeného softwaru pro streamování a pořizování záznamů.
 • Povoluje aktivaci buildů programu Insider systému Windows 10 Enterprise pro virtuální plochy v Microsoft Azure. Microsoft Azure je jediná testovaná a podporovaná platforma pro hostování systému Windows 10 Enterprise pro virtuální plochy, což je klíčovou součástí služby Windows Virtual Desktop. 

 • Řeší problém, který může po aktualizaci operačního systému způsobit ztrátu oblíbených položek nebo položek v seznamu K přečtení v Microsoft Edgi. 
 • Řeší problém, který způsobuje, že aplikace Internet Explorer přestává náhodně fungovat při procházení webu. 
 • Řeší problém s posunováním obsahu ActiveX v okně aplikace Internet Explorer 11 při operacích posunování vyvolaných uživatelem. 
 • Řeší problém, který zabraňuje operačnímu systému v načítání nových souborů ikon, pokud systém narazí na chybně formátovaný soubor ikony. 
 • Aktualizuje informace o časovém pásmu pro republiku Svatý Tomáš a Princův ostrov. 
 • Aktualizuje informace o časovém pásmu pro Kazachstán. 
 • Aktualizuje informace o časovém pásmu pro Buenos Aires v Argentině. 
 • Řeší problém, který zabraňuje fungování zásad „Vypnout oznámení aplikací na zamykací obrazovce”. Cesta je Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Systém\Logo. 
 • Řeší problém, ve kterém může funkce DeleteObject() rozhraní GDI (Graphics Device Interface) způsobit, že volající proces přestane fungovat, když platí obě následující podmínky:
  • Volající proces je proces WOW64, který zpracovává adresy paměti větší než 2 GB.
  • Funkce DeleteObject() je volána s kontextem zařízení kompatibilním s kontextem zařízení tiskárny. 
 • Řeší problém, který zabraňuje aplikacím a volajícím v připojení k cílovým koncovým bodům, když používají síťová rozhraní, která nemají výchozí bránu. Tento problém se týká následujících scénářů:
  • Na zařízeních s modemy DSL a vytáčenými připojeními k internetu pomocí protokolu PPPoE (běžně používanými u modemů DSL) se nezdaří přístup k internetu.
  • Moderní aplikace a aplikace z Microsoft Storu se chovají, jako kdyby na zařízeních s modemy DSL nebyl přístup k internetu.

Tento problém se netýká webových prohlížečů a aplikací Win32, které jsou připojené k internetu. 

 • Řeší problém, který způsobuje, že systém Windows znovu použije zapůjčení protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) s vypršenou platností, pokud platnost vypršela při vypnutí operačního systému. 
 • Řeší problém, který způsobuje, že po zavření některého okna se okno vzdálené aplikace RemoteApp přesune do popředí a zůstane vždy aktivní. 
 • Řeší problém, který zabraňuje zobrazení dialogového okna s přihlašovacími údaji pro ověřování, když se podnikový webový server pokusí připojit k internetu. 
 • Řeší problém, který může zabránit zobrazování ikon moderních aplikací na hlavním panelu a v Přepínání úloh během připojení prostřednictvím vzdálených aplikací RemoteApp. 
 • Řeší problém, který způsobuje, že některé aplikace z Microsoft Storu se nepodaří spustit nebo přestanou fungovat, a to včetně aplikace WeChat na Univerzální platformě Windows (UPW). 
 • Řeší problém, při kterém se nepodaří zaregistrovat USB kamery pro Windows Hello po úvodním nastavení prostředí prvního spuštění počítače. 
 • Přidává nové nastavení Zásad skupiny s názvem „Povolit systému Windows měkké odpojení počítače od sítě”. To určuje, jak systém Windows odpojí počítač od sítě, když zjistí, že by už počítač neměl být připojený k síti.

  • Pokud je tato možnost povolená, odpojí systém Windows počítač od sítě pomocí měkkého odpojení (odpojení není okamžité nebo náhlé).
  • Pokud je zakázaná, odpojí systém Windows počítač od sítě okamžitě.
  • Pokud není tato možnost nakonfigurovaná, je výchozím chováním měkké odpojení. Další informace o měkkém odpojení najdete v článku o Správci připojení systému Windows a jeho konfigurování.

Cesta: Konfigurace počítače\Zásady\Šablony pro správu\Síť\Správce připojení systému Windows

 • Řeší problém, který zabraňuje spuštění virtuální čipové karty ve spojení se softwarem Citrix 7.15.2000 Workstation VDA. 
 • Řeší problém, který zabraňuje uživatelům konfigurovat displeje pro přehrávání videa s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). 
 • Řeší problém se zamykací obrazovkou systému Windows, který zabraňuje uživatelům odemknout zařízení poté, co stejné zařízení použilo více uživatelů s čipovými kartami. K tomuto problému dochází při pokusu o použití pracovní stanice, kterou uzamknul jiný uživatel. 
 • Řeší problém s nevracením paměti, ke kterému dochází, když systém zpracovává relace přihlášení. 
 • Řeší problém, který způsobuje, že trasy vyloučení pro VPN typu AlwaysOn fungují pouze u vyloučení link-local. 
 • Řeší problém, který způsobuje selhání obnovení certifikátu při použití CERT_RENEWAL_PROP_ID s rozhraním ICertPropertyRenewal. 
 • Řeší problém, který po přechodu systému z režimu spánku ztlumí zvuk u aplikací pro jednorázové použití obvykle používaných v beznabídkových scénářích. 
 • Řeší problém se splněním požadavků certifikátu GB18030. 
 • Řeší problém, který snižuje výkon serveru nebo způsobuje, že server přestane reagovat, kvůli velkému počtu pravidel brány firewall systému Windows. Toto řešení můžete aktivovat tak, že pomocí Editoru registru – regedit – upravíte následující hodnotu a nastavíte ji na hodnotu 1:
  • Typ: DeleteUserAppContainersOnLogoff (DWORD)
  • Cesta: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy 
 • Řeší problém, který zabraňuje dešifrování dat pomocí systému Windows 10 verze 1703 nebo pomocí novějších verzí systému Windows. K tomuto problému dochází, pokud jste data zašifrovali pomocí DPAPI-NG nebo pomocí souboru PFX se skupinovou ochranou v systému Windows 10 verze 1607, Windows Server 2016 nebo dřívějších verzích systému Windows. 
 • Řeší problém s vyhodnocením stavu kompatibility ekosystému Windows, aby byla zajištěna kompatibilita aplikací a zařízení u všech aktualizací systému Windows.
 • Řeší menší problémy s neznámými možnostmi (unknown OPT) v mechanismech rozšíření DNS (EDNS) pro roli serveru DNS systému Windows.

 • Řeší problém s načasováním, který může mít za následek narušení přístupu při konfigurování SET (Switch Embedded Teaming).

 • Řeší problém s rutinou PowerShellu Remove-StoragePool, které se nepodaří vymazat metadata fondu na fyzických discích NVDIMM.

 • Povoluje podporu X2APIC u platforem AMD, aby mohlo být podporováno 256 nebo více logických procesorů v systému Windows Server 2019.

 • Řeší problém, který zabraňuje analyzátorům kalendářních dat převádět data (gregoriánského a japonského kalendáře) v budoucnosti nebo minulosti ve složených dokumentech (dříve OLE) na příslušné datum japonské éry. Další informace najdete v článku KB4469068.

 • Řeší problém, který zabraňuje uživatelům povolit podporu gan-nen pro japonskou éru. Další informace najdete v článku KB4469068

 • Řeší problém, který má za následek pomalé obnovovací frekvence obrazovky, když určitá aplikace vytvoří a ukončí velký počet podřízených oken.

 • Řeší problém, který způsobuje resetování uspořádání nabídky Start nebo její resetování při každém přihlášení po místním upgradu na Windows 10 verze 1809 z předchozích verzí systému Windows.

 • Řeší problém, který způsobuje, že přestane fungovat soubor Wdiwifi.SYS s chybou 7E (0xc0000005). K tomuto problému dochází, když klientské zařízení přechází mezi bezdrátovými přístupovými body (WAP), které mají v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz stejné identifikátory BSSID.
 • Řeší problém, který způsobuje, že Služba pro migraci úložiště systému Windows Server 2019 vynechá přenos souborů, které mají určitá nastavení zabezpečení.
 • Zlepšuje výsledky při zřizování tiskáren ve vzdělávacích prostředích zahrnujících multifunkční tiskárny.
 • Řeší problém s nástrojem Windows Errata Manager, který může prodloužit dobu restartování systému nebo způsobit selhání aktualizací systému BIOS na určitých serverech. K tomuto problému dochází při zjištění systémů s firmwarem UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), které můžou mít potíže s podporou akce uzamčení řízení žádostí o přepsání paměti (Memory Overwrite Request Control) během řízeného restartování operačního systému.
 • Řeší problém, který zabraňuje přístupu ke sdíleným složkám protokolu SMB (Server Message Block) u fyzických nebo virtuálních síťových karet s podporou protokolu SMB, které jsou nakonfigurované pomocí rozhraní virtuální privátní sítě (VPN).
 • Řeší problém, který může způsobovat, že se na zařízeních zobrazí po instalaci aktualizace ze služby Windows Update a restartování systému prázdná obrazovka. K tomuto problému může docházet na zařízeních, která mají povolené nastavení zabezpečeného spouštění ochrany System Guard (ConfigureSystemGuardLaunch) a zabezpečené spouštění rozhraní UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Výskyt tohoto problému ovlivňuje také to, jaké podepsané součásti se používají při spouštění a jaké je jejich pořadí, což se u jednotlivých zařízení liší, a také načasování aktualizací součástí spouštění.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci


Příznak Alternativní řešení

Po instalaci této aktualizace může u aplikace Internet Explorer 11 a dalších aplikací používajících knihovnu WININET.DLL docházet k problémům s ověřováním. K tomu dochází, když dva nebo více lidí používá stejný uživatelský účet pro více souběžných přihlašovacích relací na stejném počítači se systémem Windows Server, včetně přihlašování pomocí protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) a terminálového serveru. Zákazníci nám oznamovali následující příznaky (seznam nemusí být úplný):

 • U velikosti mezipaměti a umístění se zobrazuje nulová hodnota nebo žádná informace.
 • Nemusí správně fungovat klávesové zkratky.
 • Občas se nemusí načíst webové stránky nebo se správně nevykreslují.
 • Problémy s výzvami k zadání přihlašovacích údajů.
 • Problémy při stahování souborů.

Tento problém řeší aktualizace KB4493509.

Po instalaci této aktualizace způsobuje MSXML6, že aplikace přestanou reagovat, pokud je vyvolána výjimka v průběhu operací s uzly, jako jsou appendChild(), insertBefore() a moveNode().

Editor zásad skupiny může přestat reagovat při úpravách objektu zásad skupiny, který obsahuje předvolby zásad skupiny pro nastavení Internet Exploreru 10.
Tento problém řeší aktualizace KB4493509.
Po instalaci této aktualizace nemusí obslužné rutiny vlastních schémat identifikátorů URI pro aplikační protokol spustit odpovídající aplikaci pro místní intranet a důvěryhodné weby v Internet Exploreru.

Tento problém řeší aktualizace KB4495667.

Po instalaci této aktualizace může docházet k problémům při použití prostředí PXE (Preboot Execution Environment) ke spuštění zařízení ze serveru Služby pro nasazení systému Windows (WDS) s nakonfigurovaným používáním Proměnlivého rozšíření okna. To může způsobit předčasné ukončení připojení k serveru Služby pro nasazení systému Windows (WDS) v průběhu stahování bitové kopie. Tento problém se netýká klientů nebo zařízení, která nepoužívají Proměnlivé rozšíření okna.

Tento problém řeší aktualizace KB4503327.

Pokud povolíte znaky definované koncovým uživatelem (EUDC) pro jednotlivá písma, přestane systém fungovat a při spouštění se zobrazí modrá obrazovka. Toto není běžné nastavení v oblastech mimo Asii.

Tento problém řeší aktualizace KB4493509.

Jakákoli serverová aplikace pro složené dokumenty (OLE), která umístí vložené objekty do souboru WMF (Windows Metafile) pomocí rozhraní API PatBlt, může vložené objekty zobrazovat nesprávně.

Pokud například vložíte objekt listu aplikace Microsoft Excel do dokumentu aplikace Microsoft Word, můžou se buňky vykreslit s jinou barvou pozadí.
Tento problém řeší aktualizace KB4493509.
Určité operace, jako je rename (přejmenování), prováděné u souborů nebo složek, které jsou na sdíleném svazku clusteru, můžou selhat s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). K tomu dochází při provádění operace na uzlu vlastníka sdíleného svazku clusteru z procesu, který nemá oprávnění správce.

Proveďte jeden z těchto kroků:

 • Operaci proveďte z procesu, který má oprávnění správce.
 • Operaci proveďte z uzlu, který nemá vlastnictví sdíleného svazku clusteru.
Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.
Při pokusu o tisk z aplikace Microsoft Edge nebo jiných aplikací pro Univerzální platformu Windows (UPW) se může zobrazit chyba „V tiskárně se objevil nečekaný problém s konfigurací. 0x80070007e.”

Tento problém řeší aktualizace KB4501371.

Jak získat tuto aktualizaci


Před instalací této aktualizace

Společnost Microsoft velmi doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizací, aby se zmírnily případné problémy při instalaci kumulativní aktualizace LCU a při použití oprav zabezpečení od Microsoftu. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4493510) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s touto nejnovější aktualizací SSU, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Instalace této aktualizace

Pokud si chcete stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4490481

Související informace