25. dubna 2019 – KB4493473 (build operačního systému 14393.2941)

Platí pro: Windows 10, version 1607Windows Server 2016

 

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém, který způsobuje, že Internet Explorer blokuje stažení dílčího zdroje, když se načítá přes protokol HTTP na stránce hostované přes protokol HTTPS.
 • Řeší problém, který může zabránit obslužným rutinám vlastních schémat identifikátorů URI pro aplikační protokol spustit odpovídající aplikaci pro místní intranet a důvěryhodné weby v Internet Exploreru.
 • Řeší problém, který zabraňuje struktuře CALDATETIME zpracovat více než čtyři japonské éry. Další informace najdete v článku KB4469068.
 • Řeší problém, který způsobuje, že program ShellExperienceHost.exe přestane fungovat, když počáteční datum japonské éry nepřipadne na první den v měsíci. Další informace najdete v článku KB4469068.
 • Aktualizuje registr podpory národních jazyků, aby podporoval novou japonskou éru. Další informace najdete v článku KB4469068.
 • Řeší problém, který způsobuje, že DateTimePicker zobrazuje datum nesprávně v japonském formátu data. Další informace najdete v článku KB4469068.
 • Řeší problém, který způsobuje, že ovládací prvek nastavení data a času ukládá do mezipaměti staré éry, a zabraňuje aktualizaci tohoto ovládacího prvku, když čas přejde do nové japonské éry. Další informace najdete v článku KB4469068.
 • Aktualizuje písma, aby podporovala novou japonskou éru. Další informace najdete v článku KB4469068.
 • Řeší problém, který zabraňuje editoru IME podporovat znak nové japonské éry. Další informace najdete v článku KB4469068.
 • Řeší problém, který způsobuje, že ovládací prvek informačního rámečku hodin a kalendáře zobrazí den v týdnu tak, že je nesprávně spojený s určitým datem v měsíci nové japonské éry. Další informace najdete v článku KB4469068.
 • Přidává alternativní písma pro písma nové japonské éry. Další informace najdete v článku KB4469068.
 • Povoluje podporu znaků nové japonské éry u funkce převodu textu na řeč. Další informace najdete v článku KB4469068.
 • Řeší problém v knihovně Gdi32full.dll, který způsobuje, že aplikace přestane reagovat.
 • Řeší postupné nevracení paměti v programu LSASS.exe v systémech, ve kterých je povolené přihlášení v mezipaměti. Tento problém se týká především serverů, které zpracovávají mnoho interaktivních žádostí o přihlášení, například webových serverů.
 • Řeší problém, který způsobuje, že klientské aplikace protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) přestanou reagovat po dobu nejméně 30 sekund, když je požadováno mnoho dotazů LDAP prostřednictvím více připojení. K tomu dochází z důvodu konfliktu časování v knihovně wldap32.dll. Tuto aktualizaci musíte nainstalovat na klienta LDAP, který volá knihovnu wldap32.dll
 • Řeší problém, který může zabránit Aktualizaci pro clustery v restartování uzlů při resetování přihlašovacích údajů clusteru. Aktualizace pro clustery musí po instalaci aktualizace restartovat uzly. Dojde k následující chybě:

„Restart uzlu „NÁZEV_UZLU” se nezdařil: (Výjimka_při_aktualizaci_clusteru). Restart uzlu „NÁZEV_UZLU” se nezdařil: (Výjimka_Win32) Uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné.”

 • Řeší problém, který může způsobit, že systémy souborů CSVFS (Cluster Shared Volumes File Systems) od Microsoftu přestanou za určitých podmínek fungovat.
 • Řeší problém s nastavením repliky úložiště na souborovém serveru se škálováním na více systémů s clusterem Prostorů úložiště s přímým přístupem. Použití funkce Test-SRTopology k dotazům na více svazků, když se primární přípona DNS liší od názvu domény, může způsobit, že se příslušný dotaz nezdaří a dojde k výjimce kvůli nulovému odkazu ve funkci GetPartitionInStorageNodeByAccessPath.
 • Řeší problém, který může způsobit, že při přidávání uzlu na server skupiny dostupnosti databáze Exchange dojde k chybě 0x7E.
 • Řeší problém, který má za následek pomalé obnovovací frekvence obrazovky, když určitá aplikace vytvoří a ukončí velký počet podřízených oken.
 • Řeší problém, který způsobuje selhání žádostí o připojení k serverům Hostitele relace vzdálené plochy v nasazení. K tomuto problému dochází z důvodu zablokování ve zprostředkovateli připojení.
 • Řeší problém, který občas způsobuje, že tiskárna s podporou jazyka PostScript použije nesprávné písmo.
 • Řeší problém, při kterém se nezdaří vytvoření výčtu zařízení, která mají 64bitové seznamy bázových adres a jsou přiřazená k virtuálním počítačům. Tento problém také brání systému Windows, aby tato zařízení zjišťoval. K tomuto problému dochází u hostitelů s povolenou rolí Hyper-V.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci


Příznak Alternativní řešení

U hostitelů spravovaných nástrojem SCVMM (System Center Virtual Machine Manager) nemůže nástroj SCVMM po instalaci této aktualizace vytvořit výčet logických přepínačů nasazených na hostiteli a spravovat je.

Pokud se navíc nebudete řídit osvědčenými postupy, může na těchto hostitelích dojít k chybě Stop v souboru vfpext.sys.

Tento problém řeší aktualizace KB4507459. 
Po instalaci aktualizace KB4467684 se nemusí spustit clusterová služba a může se zobrazit chyba 2245 (NERR_PasswordTooShort) v případě, že jsou zásady skupiny „Minimální délka hesla” nakonfigurované na více než 14 znaků.

Nastavte výchozí zásadu domény Minimální délka hesla na 14 nebo méně znaků.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Po instalaci této aktualizace může docházet k problémům při použití prostředí PXE (Preboot Execution Environment) ke spuštění zařízení ze serveru Služby pro nasazení systému Windows (WDS) s nakonfigurovaným používáním Proměnlivého rozšíření okna. To může způsobit předčasné ukončení připojení k serveru Služby pro nasazení systému Windows (WDS) v průběhu stahování bitové kopie. Tento problém se netýká klientů nebo zařízení, která nepoužívají Proměnlivé rozšíření okna.

Tento problém řeší aktualizace KB4503267.

Určité operace, jako je rename (přejmenování), prováděné u souborů nebo složek, které jsou na sdíleném svazku clusteru, můžou selhat s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). K tomu dochází při provádění operace na uzlu vlastníka sdíleného svazku clusteru z procesu, který nemá oprávnění správce.

Proveďte jeden z těchto kroků:

 • Operaci proveďte z procesu, který má oprávnění správce.
 • Operaci proveďte z uzlu, který nemá vlastnictví sdíleného svazku clusteru.
Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.
Po instalaci této aktualizace můžou selhat přenosy zón mezi primárními a sekundárními servery DNS přes protokol TCP (Transmission Control Protocol). Tento problém řeší aktualizace KB4494440.

Při používání písem MS UI Gothic nebo MS PGothic může být text, rozložení nebo velikost buněk v aplikaci Microsoft Excel užší nebo širší, než byste očekávali. Například rozložení a velikost buněk na listech aplikace Microsoft Excel se může při použití písma MS UI Gothic změnit.

Tento problém řeší aktualizace KB4494440.

Po instalaci této aktualizace na server se nemusí podařit spustit některé aplikace podle očekávání na klientech služby Active Directory Federation Services (AD FS) 2016 (AD FS 2016). Aplikace, které můžou vykazovat toto chování, používají IFRAME během neinteraktivních žádostí o ověření a obdrží hlavičku X-Frame Options nastavenou na DENY.

Tento problém řeší aktualizace KB4507459.

Jak získat tuto aktualizaci


Před instalací této aktualizace

Společnost Microsoft velmi doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizace, aby se zmírnily případné problémy při instalaci LCU. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4485447) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s nejnovější servisní aktualizací SSU, vyhledejte ji v Katalogu služby Microsoft Update

Instalace této aktualizace

Pokud si chcete stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4493473