3. května 2019 – KB4495667 (build operačního systému 17763.475)

Platí pro: Windows 10, version 1809Windows Server 2019, all versions

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Umožňuje předdefinovanému účtu správce spustit instalaci Microsoft Office po stažení instalačního programu v Microsoft Edgi.
 • Řeší problém, který v určitých případech způsobuje selhání automatizace v Internet Exploreru.
 • Řeší problém, který může zabránit obslužným rutinám vlastních schémat identifikátorů URI pro aplikační protokol spustit odpovídající aplikaci pro místní intranet a důvěryhodné weby v Internet Exploreru.
 • Řeší problém, který zabraňuje spuštění určitých aplikací, když nastavíte přesměrování složky u složky AppData\Roaming na cestu v síti.
 • Řeší problém v knihovně Gdi32full.dll, který způsobuje, že aplikace přestane reagovat.
 • Řeší problém, který může způsobovat, že uživatelské rozhraní přestane na několik sekund reagovat při posunování v oknech, která mají hodně podřízených oken.
 • Řeší problém, který může způsobit, že po restartování přestane fungovat dotykový displej.
 • Povoluje podporu znaků nové japonské éry u dotykové klávesnice. Další informace najdete v článku KB4469068.
 • Řeší problém, který způsobuje, že program ShellExperienceHost.exe přestane fungovat, když počáteční datum japonské éry nepřipadne na první den v měsíci. Další informace najdete v článku KB4469068.
 • Řeší problém, který zabraňuje struktuře CALDATETIME zpracovat více než čtyři japonské éry. Další informace najdete v článku KB4469068.
 • Aktualizuje registr podpory národních jazyků, aby podporoval novou japonskou éru. Další informace najdete v článku KB4469068.
 • Řeší problém, který způsobuje, že DateTimePicker zobrazuje datum nesprávně v japonském formátu data. Další informace najdete v článku KB4469068.
 • Řeší problém, který způsobuje, že ovládací prvek nastavení data a času ukládá do mezipaměti staré éry, a zabraňuje aktualizaci tohoto ovládacího prvku, když čas přejde do nové japonské éry. Další informace najdete v článku KB4469068.
 • Aktualizuje písma, aby podporovala novou japonskou éru. Další informace najdete v článku KB4469068.
 • Řeší problém, který zabraňuje editoru IME podporovat znak nové japonské éry. Další informace najdete v článku KB4469068.
 • Řeší problém, který způsobuje, že ovládací prvek informačního rámečku hodin a kalendáře zobrazí den v týdnu tak, že je nesprávně spojený s určitým datem v měsíci nové japonské éry. Další informace najdete v článku KB4469068.
 • Přidává alternativní písma pro písma nové japonské éry. Další informace najdete v článku KB4469068.
 • Povoluje podporu znaků nové japonské éry u funkce převodu textu na řeč. Další informace najdete v článku KB4469068.
 • Umožňuje existujícím zařízením, která spravuje Správce konfigurace, aby byla zaregistrována do Microsoft Intune pomocí spolusprávy bez jakékoli uživatelské interakce. To nevyžaduje, aby byl přihlášen aktivní uživatel, a nezobrazují se žádné výzvy vícefaktorového ověřování. Tato aktualizace také umožňuje, aby spoluspravovaná registrace správy mobilních zařízení používala přihlašovací údaje zařízení, která obdržela, když je u zařízení povolené připojení k hybridní službě Azure Active Directory (AADJ).
 • Zlepšuje přístup k podrobným protokolům řešení potíží a diagnostiky ze spravovaných zařízení, například z firemních počítačů, při použití cloudové služby pro správu počítačů. Cloudové služby pro správu počítačů zahrnují Microsoft Intune nebo jiné poskytovatele správy mobilních zařízení (MDM) pro Windows.
 • Řeší problém, který může uživateli umožnit pokračovat v přihlašování k účtu pomocí čipové karty po zakázání tohoto účtu.
 • Řeší problém, který brání přístupu k podnikovým prostředkům při použití protokolu Kerberos s přihlašovacími údaji Windows Hello pro firmy. To způsobuje, že se uživatelům zobrazí více výzev k zadání přihlašovacích údajů.
 • Řeší problém, který občas způsobuje, že tiskárna s podporou jazyka PostScript použije nesprávné písmo.
 • Řeší problém, který způsobuje, že klientské aplikace protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) přestanou reagovat po dobu nejméně 30 sekund, když je požadováno mnoho dotazů LDAP prostřednictvím více připojení. K tomu dochází z důvodu konfliktu časování v knihovně wldap32.dll. Tuto aktualizaci musíte nainstalovat na klienta LDAP, který volá knihovnu wldap32.dll.
 • Řeší problém, který způsobuje, že uživateli s cestovním profilem se po upgradu operačního systému ztratí přizpůsobené nastavení nabídky Start. Po instalaci této aktualizace musí správci povolit nastavení registru UseProfilePathMinorExtensionVersion popsané v článku KB4493782 pro cestovní profily uživatele. Tento klíč umožňuje vytvořit nový cestovní profil uživatele pro upgradovaný operační systém a zabraňuje ztrátě vlastního nastavení nabídky Start. Cestovní profil uživatele musí být uložený místně a zařízení musíte restartovat, abyste tuto funkci povolili.
 • Řeší problém, který způsobuje selhání žádostí o připojení k serverům Hostitele relace vzdálené plochy v nasazení. K tomuto problému dochází z důvodu zablokování ve zprostředkovateli připojení.
 • Řeší problém, který může zabránit Aktualizaci pro clustery v restartování uzlů při resetování přihlašovacích údajů clusteru. Aktualizace pro clustery musí po instalaci aktualizace restartovat uzly. Dojde k následující chybě:

„Restart uzlu „NÁZEV_UZLU” se nezdařil: (Výjimka_při_aktualizaci_clusteru). Restart uzlu „NÁZEV_UZLU” se nezdařil: (Výjimka_Win32) Uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné.”

 • Řeší postupné nevracení paměti v programu LSASS.exe v systémech, na kterých je povolené přihlášení v mezipaměti. Tento problém se týká především serverů, které zpracovávají mnoho interaktivních žádostí o přihlášení, například webových serverů.
 • Řeší problém, který může způsobit, že dotaz LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) vrátí nesprávné výsledky. K tomu dochází, pokud klauzule filtru obsahuje atribut, který má syntaxi typu Velké celé číslo a filtr používá pravidlo LDAP_MATCHING_RULE_BIT_AND. Například jednoduchý filtr „msExchRoleAssignmentFlags:1.2.840.113556.1.4.803:=51539607552” nemusí vrátit žádné shody, když by měl.
 • Řeší problém, který zabraňuje spuštění aplikací v pracovních postupech tisku pro funkci Ukázat a tisknout.
 • Řeší problém, který může bránit aplikacím pro Univerzální platformu Windows (UPW) přijímat vstupy z klávesnice, když je podproces uživatelského rozhraní příliš vytížený. K tomuto problému dochází, když má příslušná aplikace pro UPW vložený ovládací prvek WebView.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci


Příznak Alternativní řešení
Po instalaci této aktualizace může docházet k problémům při použití prostředí PXE (Preboot Execution Environment) ke spuštění zařízení ze serveru Služby pro nasazení systému Windows (WDS) s nakonfigurovaným používáním Proměnlivého rozšíření okna. To může způsobit předčasné ukončení připojení k serveru Služby pro nasazení systému Windows (WDS) v průběhu stahování bitové kopie. Tento problém se netýká klientů nebo zařízení, která nepoužívají Proměnlivé rozšíření okna. 

Tento problém řeší aktualizace KB4503327.

Určité operace, jako je rename (přejmenování), prováděné u souborů nebo složek, které jsou na sdíleném svazku clusteru, můžou selhat s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). K tomu dochází při provádění operace na uzlu vlastníka sdíleného svazku clusteru z procesu, který nemá oprávnění správce.

Proveďte jeden z těchto kroků:

 • Operaci proveďte z procesu, který má oprávnění správce.
 • Operaci proveďte z uzlu, který nemá vlastnictví sdíleného svazku clusteru.
Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.
Společnosti Microsoft a ArcaBit identifikovaly problém u zařízení s nainstalovaným antivirovým softwarem ArcaBit, který může způsobit, že při restartování zařízení po instalaci této aktualizace přestane reagovat systém.

Tento problém byl vyřešen. Společnost Arcabit potvrdila, že tento problém se netýká systému Windows 10 verze 1809.

Po instalaci této aktualizace můžou selhat přenosy zón mezi primárními a sekundárními servery DNS přes protokol TCP (Transmission Control Protocol). Tento problém řeší aktualizace KB4494441.
Při pokusu o tisk z aplikace Microsoft Edge nebo jiných aplikací pro Univerzální platformu Windows (UPW) se může zobrazit chyba „V tiskárně se objevil nečekaný problém s konfigurací. 0x80070007e.”

Tento problém řeší aktualizace KB4501371.

Po instalaci aktualizace KB4493509 se na zařízeních s určitými asijskými jazykovými sadami může zobrazit chyba „0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND”.
 1. Odinstalujte a znovu nainstalujte všechny nedávno přidané jazykové sady. Pokyny najdete v článku Správa nastavení jazyka zadávání a zobrazení ve Windows 10.
 2. Vyberte Vyhledat aktualizace a nainstalujte kumulativní aktualizaci z dubna 2019. Pokyny najdete v článku Aktualizace Windows 10.

Poznámka: Pokud přeinstalace jazykové sady problém nezmírní, obnovte počítač do továrního nastavení následujícím způsobem:

 1. Přejděte do aplikace Nastavení > Obnovení.
 2. V části Obnovit počítač do továrního nastavení vyberte Spustit.
 3. Vyberte Zachovat moje soubory.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Při používání písem MS UI Gothic nebo MS PGothic může být text, rozložení nebo velikost buněk v aplikaci Microsoft Excel užší nebo širší, než byste očekávali. Například rozložení a velikost buněk na listech aplikace Microsoft Excel se může při použití písma MS UI Gothic změnit.

Tento problém řeší aktualizace KB4494441.

Jak získat tuto aktualizaci


Před instalací této aktualizace

Společnost Microsoft velmi doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizací, aby se zmírnily případné problémy při instalaci kumulativní aktualizace LCU. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4493510) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s touto nejnovější aktualizací SSU, vyhledejte ji v Katalogu služby Microsoft Update.

Instalace této aktualizace

Pokud si chcete stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4495667