16. července 2019 – KB4507459 (build operačního systému 14393.3115)

Platí pro: Windows 10, version 1607, all editionsWindows Server 2016

Hlavní body


 • Aktualizuje problém ovlivňující aplikace, které spravují soubory, složky a nastavení zařízení.
 • Zlepšuje kompatibilitu s aplikací čtečky obrazovky Window-Eyes.

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém, který může zabránit zobrazení výzvy k zadání kódu PIN při ověřování v aplikaci Internet Explorer. 
 • Řeší problém s nevracením soketů oznámení systému Windows, což způsobuje, že v systému Windows dojdou porty. 
 • Aktualizuje informace o časovém pásmu pro Brazílii. 
 • Řeší problém, který zobrazuje tlačítko Napájení na obrazovce vyvolané stisknutím CTRL + ALT + DEL, když jsou povolené zásady „Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Nabídka Start a hlavní panel\Odebrat a zakázat přístup k příkazu Vypnout, Restartovat, Přepnout do režimu spánku a Přepnout do režimu hibernace”. 
 • Řeší problém, při kterém se nepodaří obejít automatické přihlášení, když při spouštění systému stisknete a podržíte klávesu SHIFT. 
 • Řeší problém, který může zabránit službě Netlogon ve vytvoření zabezpečeného kanálu a při kterém je ohlášena chyba „0xC000007A – ERROR_PROC_NOT_FOUND”. 
 • Řeší problém, který způsobuje, že Řízení aplikací v programu Windows Defender generuje příliš mnoho událostí souvisejících s generováním dynamického kódu. 
 • Řeší problém, který způsobuje, že aplikace používající windows.storage.dll přestanou fungovat a při ukončení procesu se zobrazí kód výjimky c0000005 (Narušení přístupu). 
 • Řeší problém, který způsobuje, že fond Prostorů úložiště s přímým přístupem (S2D) ztratí kvorum fondu a zabrání přístupu ke svazkům Prostorů úložiště s přímým přístupem, pokud restartujete jeden z uzlů clusteru Prostorů úložiště s přímým přístupem. 
 • Řeší problém s webovým přístupem ke Vzdálené ploše Microsoft (RDWeb), který umožňuje aktualizaci uživatelských hesel i v případě chyby pole „Potvrzení nového hesla”. 
 • Řeší problém, který může způsobit, že server Vzdálené plochy přestane reagovat, když se odpojí nějaký uživatel, který používá přesměrování jednotek. 
 • Řeší problém, který může po instalaci aktualizace KB4493473 na server bránit spouštění některých aplikací podle očekávání na klientech služby Active Directory Federation Services 2016 (AD FS 2016). Aplikace, které můžou vykazovat toto chování, používají IFRAME během neinteraktivních žádostí o ověření a obdrží hlavičku X-Frame Options nastavenou na DENY.
 • Řeší problém, který brání fungování skriptování App-V (Microsoft Application Virtualization), pokud ho spustíte, když nejste připojení k řadiči domény. Skriptování App-V selže také v případě, že ho spustíte v prostředí, které obsahuje jen Microsoft Azure Active Directory.
 • Řeší problém s otevíráním nebo používáním aplikace čtečky obrazovky Window-Eyes, který může způsobit chybu a zabránit některým funkcím, aby fungovaly podle očekávání.
 • Řeší problém, který může způsobit, že uzel clusteru ztratí členství v clusteru a způsobí převzetí služeb při selhání u všech svých pracovních úloh. K tomuto problému může dojít, když uzel clusteru vytvoří Živý výpis.
 • Řeší problém, který zabraňuje hostitelům spravovaným nástrojem SCVMM (System Center Virtual Machine Manager) vytvářet výčty logických přepínačů nasazených na hostitelích a spravovat je. Pokud se navíc nebudete řídit osvědčenými postupy, může na těchto hostitelích dojít k chybě Stop v souboru vfpext.sys.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci


Příznak Alternativní řešení
Po instalaci aktualizace KB4467684 se nemusí spustit clusterová služba a může se zobrazit chyba 2245 (NERR_PasswordTooShort) v případě, že jsou zásady skupiny „Minimální délka hesla” nakonfigurované na více než 14 znaků.

Nastavte výchozí zásadu domény Minimální délka hesla na 14 nebo méně znaků.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Určité operace, jako je rename (přejmenování), prováděné u souborů nebo složek, které jsou na sdíleném svazku clusteru, můžou selhat s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). K tomu dochází při provádění operace na uzlu vlastníka sdíleného svazku clusteru z procesu, který nemá oprávnění správce.

Proveďte jeden z těchto kroků:

 • Operaci proveďte z procesu, který má oprávnění správce.
 • Operaci proveďte z uzlu, který nemá vlastnictví sdíleného svazku clusteru.
Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.
Po instalaci této aktualizace na server Služby pro nasazení systému Windows můžou zařízení, která se spouští pomocí bitových kopií prostředí PXE (Preboot Execution Environment) ze Služby pro nasazení systému Windows (WDS) nebo nástroje System Center Configuration Manager (SCCM), selhat s chybou „Stav: 0xc0000001, Informace: Požadované zařízení nelze připojit nebo není dostupné.”

Tento problém řeší aktualizace KB4512495.

Zařízení připojená k doméně, která je nakonfigurovaná pro používání sfér protokolu MIT Kerberos, se nemusí po instalaci této aktualizace spustit nebo u nich může dál docházet k restartování. Týká se to zařízení, která jsou řadiči domény, i zařízení, která jsou členy domény.

Pokud si nejste jistí, jestli se to týká vašeho zařízení, kontaktujte správce. Pokročilí uživatelé můžou ověřit, jestli existuje klíč registru HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\MitRealms nebo zásady „Definovat mezioperační nastavení sféry Kerberos V5” na cestě Konfigurace počítače -> Zásady -> Šablony pro správu > Systém -> Kerberos.

Tento problém řeší aktualizace KB4512517.
Po instalaci této aplikace se aplikaci Internet Explorer 11 nemusí podařit vykreslit některý obsah v jazyce JavaScript. Můžete mít také problémy s aplikacemi používajícími JavaScript nebo ovládací prvek WebBrowser, například s funkcí Prezentovat v PowerPointu ve službě Skype Meeting Broadcast.

Tento problém řeší aktualizace KB4512517.

Aplikace a skripty, které volají rozhraní API NetQueryDisplayInformation nebo ekvivalentního zprostředkovatele WinNT, nemusí vrátit výsledky následující po první stránce dat, což je často 50 nebo 100 položek. Při žádosti o další stránky se může zobrazit chyba „1359: Došlo k vnitřní chybě.“ Tento problém řeší aktualizace KB4516044.

Jak získat tuto aktualizaci


Před instalací této aktualizace

Společnost Microsoft velmi doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizace, aby se zmírnily případné problémy při instalaci LCU. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4509091) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s nejnovější servisní aktualizací SSU, vyhledejte ho v Katalogu služby Microsoft Update

Instalace této aktualizace

Kanál použitý k vydání K dispozici Další krok
Windows Update nebo Microsoft Update Ano Přejděte na Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.
Katalog služby Microsoft Update Ano Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.
Služba WSUS (Windows Server Update Services) Ne

Tuto aktualizaci můžete importovat do služby WSUS ručně. Pokyny najdete v Katalogu služby Microsoft Update.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4507459.