UCWA klienta je odpojena, protože w3wp.exe dojde k chybě při použití jasnosti připojit do Skype pro Business Server 2015

Platí pro: Skype for Business Server 2015

Příznaky


V Microsoft Skype pro Business Server 2015 prostředí pomocí volání jiných výrobců aplikace Centrum - Jasnost připojení , který je založen UCWA a agenti přihlášení agenta jasnosti. Vzhledem k následující výjimce UCWA w3wp.exe dojde k chybě a agenti odhlásit. To způsobí odpojení od zvukové hovory.
Název protokolu: Aplikace
Zdroj: .NET Runtime
Datum: datum a čas
ID události: 1026
Kategorie úkolů: žádný
Úroveň: Chyba
Klíčová slova: klasické
Uživatel: N/A
Počítač: název_počítače
Popis:
Aplikace: w3wp.exe
Framework verze: v4.0.30319
Popis: Proces byl ukončen z důvodu neošetřené výjimky.

Řešení


Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte tmu červenci 2019 kumulativní aktualizace 6.0.9319.559 pro Skype pro Business Server 2015 a webové součásti serveru.

Jiných výrobcůzřeknutí se práv informace

Jiných výrobcůprodukty popisované v tomto článku jsou vyráběny společnostmi, které jsounezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou ani jinou,týkající se výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.