24. září 2019 – KB4516061 (build operačního systému 14393.3242)

Platí pro: Windows 10, version 1607, all editionsWindows Server 2016

Hlavní body


 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který způsobuje, že přestane fungovat Průzkumník souborů, když přizpůsobíte plochu změnou motivu, obrázku na pozadí atd.

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace netýkající se zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém, při kterém se zobrazí černá obrazovka, když spustíte relaci protokolu RDP (Remote Desktop Protocol). 
 • Řeší problém, který způsobuje, že přestane fungovat Průzkumník souborů, když přizpůsobíte plochu změnou motivu, obrázku na pozadí atd.
 • Řeší problém, který způsobuje zpoždění přihlášení uživatele, když je jedna nebo více služeb spuštěných z účtu, který není předdefinovaným účtem. Můžete se jednat například o servisní účet, který je součástí domény nebo je místním účtem na daném počítači. Doba zpoždění přihlášení se zvyšuje s počtem služeb, které odpovídají tomuto kritériu.
 • Mění výchozí nastavení nástroje BitLocker při šifrování samošifrovacího pevného disku. Teď se u nově šifrovaných jednotek použije jako výchozí softwarové šifrování. U stávajících jednotek se typ šifrování nezmění. 
 • Řeší problém, který znemožňuje zabezpečené připojení webového prohlížeče k systému Windows Server. K tomu dochází, když používáte klientský ověřovací certifikát, například certifikát založený na SHA512, a webový prohlížeč nepodporuje algoritmus podpisu, který odpovídá tomuto certifikátu. 
 • Řeší problém, který může způsobit selhání ověřování při ověřování založeném na certifikátu, pokud ověřování tohoto certifikátu zahrnuje hodnotu cname jako součást žádosti o předběžné ověření. 
 • Řeší problém, při kterém je zvolen hashovací algoritmus SHA-1 u zabezpečeného připojení (HTTPS/TLS) k serveru s Windows. 
 • Řeší problém, který může způsobit, že služba LSASS (Local Security Authority Subsystem Service) přestane fungovat s chybou „0xc0000005”. 
 • Řeší problém, který způsobuje, že přestane fungovat služba lsass.exe, což způsobí vypnutí systému. K tomu dochází při migraci přihlašovacích údajů rozhraní DPAPI (Data Protection API) pomocí programu dpapimig.exe s parametrem -domain.  
 • Řeší problém s žádostmi LdapPermissiveModify, kterým se nepodaří provést změny členství ve skupině ve službě Active Directory (AD), pokud klient protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) používá syntaxi identifikátoru zabezpečení (SID). V tomto scénáři služba Active Directory vrátí stav úspěchu (SUCCESS), i když ke změně nedošlo. 
 • Řeší problém, při kterém se nepodaří použít změny v cestě %HOMESHARE% na konfiguraci s přesměrováním složky. V důsledku toho přesměrování složky u známé složky nefunguje. 
 • Řeší problém, který může způsobit, že přestane fungovat souborový server a může dojít ke ztrátě dat. K tomuto problému dochází, když na souborovém serveru povolíte kvótu Správce prostředků souborového serveru (FSRM) a neočekávaně se odpojí disk.
 • Řeší problém s chováním hlavičky žádosti Origin v Internet Exploreru při žádostech o sdílení prostředků mezi zdroji (CORS), které používají přesměrované prostředky v interních podsítích.
 • Řeší problém, při kterém se příkazu netcfg nepodaří správně nainstalovat ovladač platformy Azure VFP (Virtual Filtering Platform).
 • Řeší problém, který může způsobit, že virtuální počítač Hyper-V a hostitel Hyper-V ztratí připojení k síti kvůli nekonzistenci v procesu zjišťování adres MAC (Media Access Control). V důsledku toho přepínač Hyper-V vynechává pakety.
 • Řeší problém, který způsobuje, že virtuální počítače s Windows přestávají náhodně reagovat kvůli chybě stránkování, ke které dochází při zakázání stránkovacího zařízení (PerformanceCounterInstanceName).

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci


Příznak Alternativní řešení
Po instalaci aktualizace KB4467684 se nemusí spustit clusterová služba a může se zobrazit chyba 2245 (NERR_PasswordTooShort) v případě, že jsou zásady skupiny „Minimální délka hesla” nakonfigurované na více než 14 znaků.

Nastavte výchozí zásadu domény Minimální délka hesla na 14 nebo méně znaků.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Určité operace, jako je rename (přejmenování), prováděné u souborů nebo složek, které jsou na sdíleném svazku clusteru, můžou selhat s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). K tomu dochází při provádění operace na uzlu vlastníka sdíleného svazku clusteru z procesu, který nemá oprávnění správce.

Proveďte jeden z těchto kroků:

 • Operaci proveďte z procesu, který má oprávnění správce.
 • Operaci proveďte z uzlu, který nemá vlastnictví sdíleného svazku clusteru.
Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.
Služba zařazování tisku může mít občas problémy s dokončením tiskové úlohy a může to způsobit zrušení nebo selhání tiskové úlohy. Když služba zařazování tisku selže, můžou se některé aplikace zavřít nebo můžou generovat chyby a v některých nástrojích nebo aplikacích pro tisk se vám může zobrazit chyba vzdáleného volání procedur (chyba protokolu RPC).

Tento problém řeší aktualizace KB4524152.

Jak získat tuto aktualizaci


Před instalací této aktualizace

Společnost Microsoft velmi doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizace, aby se zmírnily případné problémy při instalaci LCU. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4512574) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s nejnovější servisní aktualizací SSU, vyhledejte ho v Katalogu služby Microsoft Update

Instalace této aktualizace

Kanál použitý k vydání K dispozici Další krok
Windows Update nebo Microsoft Update Ano Přejděte na Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.
Katalog služby Microsoft Update Ano Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.
Služba WSUS (Windows Server Update Services) Ne

Tuto aktualizaci můžete importovat do služby WSUS ručně. Pokyny najdete v Katalogu služby Microsoft Update.

 

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4516061