15. října 2019 – KB4519979 (build operačního systému 14393.3300)

Platí pro: Windows 10, version 1607Windows Server 2016

Hlavní body


 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který může způsobovat neočekávané otáčení obrazovky tabletu.
 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který způsobuje, že během procesu upgradování systému Windows přestane fungovat systém.

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace netýkající se zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Aktualizuje informace o časovém pásmu pro Norfolk (Austrálie). 
 • Aktualizuje informace o časovém pásmu pro Fidži. 
 • Řeší problém, který může způsobovat neočekávané otáčení obrazovky tabletu. 
 • Řeší problém, který může způsobovat blikání okna aplikace při spuštění aplikace pomocí vzdálené aplikace RemoteApp. Navíc může na hostiteli relace přestat fungovat Správce oken plochy DWM.exe
 • Řeší problém, který zabraňuje přidání objektů Počítač do místních skupin pomocí předvolby Zásad skupiny „Místní uživatelé a skupiny“. Editor zásad skupiny vrátí chybovou zprávu: „Vybraný objekt neodpovídá typu zdroje cíle. Vyberte objekt znovu”. 
 • Řeší problém, který způsobuje, že dotaz se žádostí třídy Win32_LogonSession na hodnotu StartTime zobrazí hodnotu epochy (například 1-1-1601 1:00:00) místo skutečného času přihlášení. 
 • Řeší problém, který zabraňuje otevření aplikace App-V a zobrazuje chybu selhání sítě. K tomuto problému dochází za určitých okolností, například když je málo nabitá baterie systému nebo když dojde k neočekávanému výpadku napájení. 
 • Řeší problém, při kterém může Microsoft AppLocker zabránit spuštění aplikace nebo může do protokolu zaznamenat falešně pozitivní chybu místo spuštění aplikace. 
 • Řeší problém, kdy se při událostech auditování v Řízení aplikací v programu Windows Defender nepodaří zahrnout úplnou hodnotu hash souboru jako součást položky protokolu událostí. 
 • Řeší problém, který způsobuje, že během procesu upgradování systému Windows přestane fungovat systém. V protokolu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) dojde k chybě Stop „SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED (7e)”. 
 • Řeší problém, který zabraňuje programu netdom.exe zobrazit bit delegování nového lístku TGT pro režim zobrazení nebo dotazu. 
 • Řeší problém, který způsobuje vysoké využití procesoru při načítání objektů relace. 
 • Řeší problém, který způsobuje, že u aplikací využívajících oznámení o změnách v pojmenovaných kanálech dochází k nevracení paměti v režimu jádra u objektů paketů IRP. 
 • Řeší problém, který způsobuje, že systém Windows přestane reagovat, když se software pokusí komunikovat se správcem připojení, zatímco správce připojení provádí určité operace. 
 • Řeší problém, který může způsobit chybu 0x1E, 0xA nebo 0x50 během operace klonování bloků na svazku odolného systému souborů (ReFS) kvůli konfliktu časování.
 • Řeší občasný problém ve službě Active Directory Federation Services (AD FS), při kterém se nepodaří ověřit uživatele. Služba AD FS navíc přesměruje prohlížeč zpět na službu CAS (Client Access Services) systému Microsoft Exchange s nesprávným identifikátorem URI cílové skupiny. Konkrétně připojí služba AD FS k identifikátoru URI cílové skupiny lomítko. Uživatelům se zobrazí stránka s chybou a nemůžou získat přístup k aplikaci Outlook Web App (OWA). 
 • Řeší problém s dotazy protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), které mají ve filtru výraz „memberof“. Dotazy se nezdaří s chybou „000020E6: SvcErr: DSID-0314072D, problém 5012 (DIR_ERROR), data 8996“. 
 • Řeší problém s vyhodnocením stavu kompatibility ekosystému Windows, aby byla zajištěna kompatibilita aplikací a zařízení u všech aktualizací systému Windows.
 • Řeší problém, který v některých případech zabraňuje uživatelům zmenšit velikost okna.
 • Řeší problém s konfliktem časování mezi procesem připojování svazku (v rámci fileinfo.sys) a zrušením registrace oznámení filtru, který způsobí, že na určitých virtuálních počítačích přestane fungovat operační systém. Kód chyby je „0x7E“.
 • Řeší problém, při kterém jsou soubory uložené na sdíleném svazku clusteru s alternativním datovým proudem nadále přítomné poté, co se je pokusíte odstranit. Při příštím pokusu o přístup k těmto souborům nebo jejich odstranění se vám může zobrazit zpráva „Přístup byl odepřen“.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci


Příznak Alternativní řešení
Po instalaci aktualizace KB4467684 se nemusí spustit clusterová služba a může se zobrazit chyba 2245 (NERR_PasswordTooShort) v případě, že jsou zásady skupiny „Minimální délka hesla” nakonfigurované na více než 14 znaků.

Nastavte výchozí zásadu domény Minimální délka hesla na 14 nebo méně znaků.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Určité operace, jako je rename (přejmenování), prováděné u souborů nebo složek, které jsou na sdíleném svazku clusteru, můžou selhat s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). K tomu dochází při provádění operace na uzlu vlastníka sdíleného svazku clusteru z procesu, který nemá oprávnění správce.

Proveďte jeden z těchto kroků:

 • Operaci proveďte z procesu, který má oprávnění správce.
 • Operaci proveďte z uzlu, který nemá vlastnictví sdíleného svazku clusteru.
Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Jak získat tuto aktualizaci


Před instalací této aktualizace

Microsoft důrazně doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizace, aby se zmírnily případné problémy při instalaci LCU. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4521858) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s nejnovější servisní aktualizací SSU, vyhledejte ho v Katalogu služby Microsoft Update

Instalace této aktualizace

Kanál použitý k vydání K dispozici Další krok
Windows Update nebo Microsoft Update Ano Přejděte na Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.
Katalog služby Microsoft Update Ano Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.
Služba WSUS (Windows Server Update Services) Ne

Tuto aktualizaci můžete importovat do služby WSUS ručně. Pokyny najdete v Katalogu služby Microsoft Update.

 

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4519979.