15. října 2019 – KB4520062 (build operačního systému 17763.832)

Platí pro: Windows 10, version 1809Windows Server version 1809Windows Server 2019, all versions

Hlavní body


 • Zabraňuje tomu, aby se v nabídce Start zobrazovaly prázdné dlaždice po upgradu na Windows 10 verze 1809 z jakékoli předchozí verze Windows 10. Pokud jste však už upgradovali na Windows 10 verze 1809, instalace této aktualizace existující prázdné dlaždice neodebere. 
 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který způsobuje vysokou spotřebu energie u zařízení v úsporném režimu s připojením.
 • Obsahuje aktualizaci pro problém, při kterém se může při spouštění systému během prvního přihlášení po instalaci aktualizace zobrazit černá obrazovka
 • Obsahuje aktualizaci pro problém s Bluetooth, ke kterému dochází při dlouhodobém používání určitých zvukových profilů.
 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který zabraňuje uživatelům otevřít dialogové okno pro tisk v aplikaci Internet Explorer k vytištění webové stránky. 
 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který způsobuje, že aplikace Nastavení přestane fungovat, když změníte motiv. 
 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který může bránit výběru posuvníku v aplikaci Internet Explorer. 
 • Obsahuje aktualizaci pro problém s aplikací Mixed Reality Portal (Portál hybridní reality) ve Windows, která může oznamovat, že náhlavní souprava je v režimu spánku, a náhlavní soupravu se nemusí podařit probudit.

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace netýkající se zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Zabraňuje zobrazování prázdných dlaždic v nabídce Start po upgradu na Windows 10 verze 1809 z jakékoli předchozí verze Windows 10. Tyto prázdné dlaždice mají názvy jako „ms-resource:AppName“ nebo „ms-resource:appDisplayName“. Pokud jste však už upgradovali na Windows 10 verze 1809, instalace této aktualizace existující prázdné dlaždice neodebere. 
 • Řeší problém, který způsobuje vysokou spotřebu energie u zařízení v úsporném režimu s připojením. 
 • Řeší problém, který brání uživatelům v opětovném připojení nebo přihlášení k virtuálním plochám služby Windows Virtual Desktop kvůli osamoceným popisovačům databáze z předchozí uživatelské relace. 
 • Aktualizuje informace o časovém pásmu pro Norfolk (Austrálie). 
 • Aktualizuje informace o časovém pásmu pro Fidži. 
 • Řeší problém, při kterém se nepodaří správně vytvořit index položek aplikace Microsoft Outlook, což způsobuje neúplné výsledky ve vyhledávacím dotazu na virtuálních plochách služby Windows Virtual Desktop. 
 • Řeší problém, který způsobuje, že součást Windows Machine Learning (WinML) způsobí neošetřenou výjimku, když vyprší časový limit ovladače grafické karty. 
 • Řeší problém, který může bránit výběru posuvníku, když ovládací prvek ActiveX implementuje třídu CScrollView. K tomu dochází, pokud přesunete okno aplikace Internet Explorer, které potom přesune posuvník doleva. 
 • Zlepšuje kontrolu seznamu řízení přístupu (ACL) u známých složek, aby se zabránilo zobrazení černé obrazovky při prvním přihlášení uživatele po instalaci aktualizace funkcí nebo aktualizace pro zvýšení kvality. 
 • Řeší problém, který způsobuje, že se ve složkách Rychlý přístup a Naposledy otevřené položky nezobrazují správně názvy souborů služby Microsoft SharePoint. 
 • Řeší problém s Bluetooth, ke kterému dochází při dlouhodobém používání určitých zvukových profilů. 
 • Řeší problém, který způsobuje, že dotaz se žádostí třídy Win32_LogonSession na hodnotu StartTime zobrazí hodnotu epochy (například 1-1-1601 1:00:00) místo skutečného času přihlášení. 
 • Řeší problém se zpracováním diagnostických dat, když je na zařízení povolené nastavení diagnostických dat s nastavenou základní úrovní. 
 • Řeší problém s vyhodnocením stavu kompatibility ekosystému Windows, aby byla zajištěna kompatibilita aplikací a zařízení u všech aktualizací systému Windows. 
 • Řeší problém, který zabraňuje programu netdom.exe zobrazit bit delegování nového lístku TGT pro režim zobrazení nebo dotazu. 
 • Řeší problém, při kterém může Microsoft AppLocker zabránit spuštění aplikace nebo může do protokolu zaznamenat falešně pozitivní chybu místo spuštění aplikace. 
 • Řeší problém, který způsobuje, že zásady Řízení aplikací v programu Windows Defender začnou být příliš omezující, když povolíte nastavení Zásad skupiny Řízení aplikací v programu Windows Defender pro vynucování skriptů nebo omezený jazykový režim. 
 • Řeší problém, kdy se při událostech auditování v Řízení aplikací v programu Windows Defender nepodaří zahrnout úplnou hodnotu hash souboru jako součást položky protokolu událostí. 
 • Řeší problém, který může způsobit vysoké využití procesoru, když je otevřený velký počet oken a Správce aplikací na pozadí spustí pravidelnou kontrolu na pozadí. Navíc může přestat reagovat prostředí plochy. Tuto kontrolu můžete vypnout nastavením následujícího klíče registru:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BamThrottling

Název: DisableWindowHinting

Typ: REG_DWORD

Hodnota: 1 

 • Řeší problém, který způsobuje, že u aplikací využívajících oznámení o změnách v pojmenovaných kanálech dochází k nevracení paměti v režimu jádra u objektů paketů IRP. 
 • Řeší problém, který zabraňuje uživatelům otevřít dialogové okno pro tisk v aplikaci Internet Explorer k vytištění webové stránky. 
 • Přidává podporu povolování vyměnitelných jednotek a přiřazených omezení přístupu. 
 • Řeší problém, který způsobuje selhání tisku z 32bitových aplikací s chybou „Přístup byl odepřen“, když u dané aplikace vyberete možnost Spustit jako jiný uživatel
 • Řeší problém, který může způsobit chybu 0x1E, 0xA nebo 0x50 během operace klonování bloků na svazku odolného systému souborů (ReFS) kvůli konfliktu časování.
 • Řeší problém grafického rozhraní (GUI) prostředí Offline soubory, který se týká indikátorů stavu online a offline.
 • Řeší problém, který způsobuje, že aplikace Nastavení přestane fungovat, když změníte motiv. 
 • Řeší problém se spolehlivostí v hostitelských clusterech systému Windows Server 2019 Hyper-V, které jsou spravovány nástrojem SCVMM (System Center Virtual Machine Manager). 
 • Řeší problém s dotazy protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), které mají ve filtru výraz „memberof“. Dotazy se nezdaří s chybou „000020E6: SvcErr: DSID-0314072D, problém 5012 (DIR_ERROR), data 8996“. 
 • Řeší problém, který způsobuje, že dojde ke spotřebování všech dynamických portů protokolu TCP (Transmission Control Protocol). V důsledku toho selže síťová komunikace u všech protokolů nebo operací, které používají dynamické porty.
 • Řeší problém s aplikacemi a skripty, které volají rozhraní API NetQueryDisplayInformation nebo ekvivalentního zprostředkovatele WinNT. Nemusí vrátit výsledky následující po první stránce dat, což je často 50 nebo 100 položek. Při žádosti o další stránky se může zobrazit chyba „1359: Došlo k vnitřní chybě.“ 
 • Řeší problém, který zabraňuje přidání objektů Počítač do místních skupin pomocí předvolby Zásad skupiny „Místní uživatelé a skupiny“. Editor zásad skupiny vrátí chybovou zprávu: „Vybraný objekt neodpovídá typu zdroje cíle. Vyberte objekt znovu”.
 • Řeší problém s konfliktem časování mezi procesem připojování svazku (v rámci fileinfo.sys) a zrušením registrace oznámení filtru, který způsobí, že na určitých virtuálních počítačích přestane fungovat operační systém. Kód chyby je „0x7E“.
 • Řeší problém, kdy je ve výchozím nastavení každý rok obnovován a publikován certifikát služby AD FS (Active Directory Federation Services). Klient však tyto certifikáty nepoužívá, což má za následek chybu ověřování.
 • Řeší problém, při kterém soubory uložené na sdíleném svazku clusteru s alternativním datovým proudem jsou nadále přítomné poté, co se je pokusíte odstranit. Při příštím pokusu o přístup k těmto souborům nebo jejich odstranění se vám může zobrazit zpráva „Přístup byl odepřen“.
 • Řeší problém, který může způsobit chybu 0x50 při provádění operace zálohování.
 • Řeší problém s aplikací Mixed Reality Portal (Portál hybridní reality) ve Windows, která může občas generovat chybu „15-5“. V některých případech může Windows Mixed Reality Portal (Portál hybridní reality) hlásit, že náhlavní souprava je v režimu spánku, a může se zdát, že výběr tlačítka „Probudit“ nevyvolá žádnou reakci.
 • Umožňuje konfiguraci zařízení spravovaných nastaveními Správy mobilních zařízení (MDM), která jsou vytvořená přijetím souboru ADMX. Dříve přijatý soubor ADMX můžete aktualizovat novější verzí a předchozí soubor ADMX nemusíte odstraňovat. Toto řešení se vztahuje na všechny aplikace, které používají příjem souborů ADMX.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci


Příznak Alternativní řešení
Určité operace, jako je rename (přejmenování), prováděné u souborů nebo složek, které jsou na sdíleném svazku clusteru, můžou selhat s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). K tomu dochází při provádění operace na uzlu vlastníka sdíleného svazku clusteru z procesu, který nemá oprávnění správce.

Proveďte jeden z těchto kroků:

 • Operaci proveďte z procesu, který má oprávnění správce.
 • Operaci proveďte z uzlu, který nemá vlastnictví sdíleného svazku clusteru.
Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.
Po instalaci aktualizace KB4493509 se na zařízeních s určitými asijskými jazykovými sadami může zobrazit chyba „0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND”.
 1. Odinstalujte a znovu nainstalujte všechny nedávno přidané jazykové sady. Pokyny najdete v článku Správa nastavení jazyka zadávání a zobrazení ve Windows 10.
 2. Vyberte Vyhledat aktualizace a nainstalujte kumulativní aktualizaci z dubna 2019. Pokyny najdete v článku Aktualizace Windows 10.

Poznámka: Pokud přeinstalace jazykové sady problém nezmírní, obnovte počítač do továrního nastavení následujícím způsobem:

 1. Přejděte do aplikace Nastavení > Obnovení.
 2. V části Obnovit počítač do továrního nastavení vyberte Spustit.
 3. Vyberte Zachovat moje soubory.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Po instalaci této aktualizace se může zastavit služba Rozšířená ochrana před internetovými útoky v programu Microsoft Defender a může selhat odesílání sestav dat touto službou. V Prohlížeči událostí se také může zobrazit chyba 0xc0000409 v programu MsSense.exe.

Poznámka: Na Antivirovou ochranu v programu Microsoft Windows Defender nemá tento problém vliv.

V tuto chvíli doporučujeme, abyste na zařízení v prostředí, kterého se tento problém týká, tuto volitelnou aktualizaci, která se netýká zabezpečení, neinstalovali.

Pracujeme na řešení a odhadujeme, že řešení bude k dispozici v půlce listopadu 2019.

Při nastavování nového zařízení s Windows v průběhu počátečního nastavování počítače se vám nemusí podařit vytvořit místního uživatele, pokud používáte editor IME. Tento problém by se vás mohl týkat, pokud používáte editor IME pro čínštinu, japonštinu nebo korejštinu.

Poznámka: Tento problém nemá vliv na používání účtu Microsoft v průběhu počátečního nastavování počítače.

Chcete-li tento problém zmírnit, nastavte při vytváření uživatele jazyk klávesnice na angličtinu nebo k dokončení počátečního nastavování počítače použijte účet Microsoft. Po vytvoření uživatele můžete nastavit jazyk klávesnice zpět na váš preferovaný jazyk. Jakmile počáteční nastavování počítače dokončíte a přejdete na plochu, můžete aktuálního uživatele přejmenovat pomocí těchto pokynů. Pokud byste raději chtěli vytvořit nového místního uživatele, podívejte se na článek KB4026923.

Pracujeme na řešení a odhadujeme, že řešení bude k dispozici na konci listopadu.

Jak získat tuto aktualizaci


Před instalací této aktualizace

Společnost Microsoft velmi doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizace, aby se zmírnily případné problémy při instalaci LCU. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4521862) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s touto nejnovější aktualizací SSU, vyhledejte ho v Katalogu služby Microsoft Update.

Instalace této aktualizace

Kanál použitý k vydání K dispozici Další krok
Windows Update nebo Microsoft Update Ano Přejděte na Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.
Katalog služby Microsoft Update Ano Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.
Služba WSUS (Windows Server Update Services) Ne

Tuto aktualizaci můžete importovat do služby WSUS ručně. Pokyny najdete v Katalogu služby Microsoft Update.

 

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4520062