23. ledna 2020 – KB4534307 (build operačního systému 14393.3474)

Platí pro: Windows 10, version 1607, all editionsWindows Server 2016

Hlavní body


 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který se někdy může vyskytnout v aplikaci Microsoft Word, když přejdete do Režimu pro soustředěné čtení pomocí editoru IME ve Windows pro korejštinu. 

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace netýkající se zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém, který se někdy může vyskytnout v aplikaci Microsoft Word, když přejdete do Režimu pro soustředěné čtení pomocí editoru IME ve Windows pro korejštinu. 
 • Řeší problém, ke kterému dochází po přihlášení a který způsobuje, že určitá aplikace přestane reagovat při použití editoru IME s dotykovou klávesnicí. 
 • Řeší problém, který vám může bránit v přihlášení k nové relaci konzoly Vzdálené plochy nebo v opětovném připojení k existující relaci na zařízení, u kterého byl dosažen limit aktivních relací. Pokud pokusy o přihlášení neselžou okamžitě, můžete se také setkat s tím, že budete dlouho čekat uvítací obrazovce. Zobrazená chybová zpráva: „Úlohu, kterou se pokoušíte provést, nelze dokončit, protože Vzdálená plocha je momentálně zaneprázdněna. Opakujte akci za několik minut. Ostatní uživatelé se stále mohou přihlásit.” 
 • Řeší konflikt časování, ke kterému dochází, když současně spustíte více skriptů PowerShellu. 
 • Zvyšuje spolehlivost AppMonitoru virtualizace činnosti koncového uživatele Microsoft (UE-V). 
 • Řeší problém, který může způsobovat, že servery s přímým přístupem používají velké množství paměti nestránkovaného fondu (pooltag: NDnd). 
 • Řeší problém s vynecháváním pravidel brány firewall pro AppContainer, když se uživatelé přihlášení jako hosté nebo uživatelé s povinnými uživatelskými profily přihlašují a odhlašují ze systému Windows Server. Pokud chcete povolit tyto změny, přidejte pomocí programu Regedit nový klíč registru DeleteUserAppContainersOnLogoff (DWORD) v umístění HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy a nastavte ho na hodnotu 1.
 • Řeší problém, který způsobuje, že dotazy na velké klíče v souboru Ntds.dit selžou s chybou MAPI_E_NOT_ENOUGH_RESOURCES. Tento problém může způsobit, že uživatelé uvidí omezenou dostupnost jednací místnosti, protože rozhraní MAPI (Exchange Messaging Application Programming Interface) nemůže přidělit další paměť pro žádosti o schůzku. 
 • Řeší problém s rozhraním ODBC (Open Database Connectivity), který způsobuje nekonečnou smyčku v logice opakování, když je ve fondu připojení několik ztracených připojení. 
 • Řeší problém, při kterém se nepodaří použít definované hodnoty připojení pro Vzdálenou plochu.
 • Řeší problém, při kterém se použije nesprávný počet bajtů k zálohování v různých oddílech. To způsobí selhání záloh, a to i v případě, že je k dispozici odpovídající místo. 
 • Řeší problém, při kterém netdom.exe správně neidentifikuje vztahy důvěryhodnosti, když je explicitně povoleno neomezené delegování přidáním bitové masky 0x800 do objektu vztahu důvěryhodnosti. Toto nastavení bitové masky je vyžadováno z důvodu změn zabezpečení u výchozího chování neomezených delegování v aktualizacích systému Windows vydaných 8. července 2019 nebo později. Další informace najdete v článcích KB4490425 a 6.1.6.7.9 trustAttributes
 • Řeší problém s vyhodnocením stavu kompatibility ekosystému Windows, aby byla zajištěna kompatibilita aplikací a zařízení u všech aktualizací systému Windows. 
 • Řeší problém, který by mohl způsobit nevracení paměti u ovladače pro Application Virtualization (App-V) Streaming (appvstr.sys), když povolíte režim SCS (Shared Content Store).
 • Řeší problém, při kterém refaktoring kódu poškodí optimalizaci zápisu metadat, což zvyšuje popisovače integrity logického svazku.
 • Řeší problém, který způsobuje zvýšení využití procesoru i v době nečinnosti.
 • Přidává podporu pro moderní přihlašovací údaje, které nevyžadují hesla (klíče zabezpečení FIDO2 – Fast Identity Online 2) v hybridních prostředích připojených ke službě Azure Active Directory.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci


Příznak Alternativní řešení
Po instalaci aktualizace KB4467684 se nemusí spustit clusterová služba a může se zobrazit chyba 2245 (NERR_PasswordTooShort) v případě, že jsou zásady skupiny „Minimální délka hesla” nakonfigurované na více než 14 znaků.

Nastavte výchozí zásadu domény Minimální délka hesla na 14 nebo méně znaků.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Určité operace, jako je rename (přejmenování), prováděné u souborů nebo složek, které jsou na sdíleném svazku clusteru, můžou selhat s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). K tomu dochází při provádění operace na uzlu vlastníka sdíleného svazku clusteru z procesu, který nemá oprávnění správce.

Proveďte jeden z těchto kroků:

 • Operaci proveďte z procesu, který má oprávnění správce.
 • Operaci proveďte z uzlu, který nemá vlastnictví sdíleného svazku clusteru.
Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Jak získat tuto aktualizaci


Před instalací této aktualizace

Microsoft důrazně doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizace, aby se zmírnily případné problémy při instalaci LCU. Obecné informace o aktualizacích SSU najdete v článku o servisních aktualizacích SSU a v nejčastějších dotazech k aktualizacím SSU (Servicing Stack Updates).

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4520724) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s nejnovější servisní aktualizací SSU, vyhledejte ho v Katalogu služby Microsoft Update

Instalace této aktualizace

Kanál použitý k vydání K dispozici Další krok
Windows Update nebo Microsoft Update Ano

Přejděte na Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Katalog služby Microsoft Update Ano Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.
Služba WSUS (Windows Server Update Services) Ne

Tuto aktualizaci můžete importovat do služby WSUS ručně. Pokyny najdete v Katalogu služby Microsoft Update.

 

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4534307.