25. února 2020 – KB4537816 (build operačního systému 16299.1717)

Platí pro: Windows 10, version 1709, all editions

Hlavní body


 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který by mohl zabránit načtení obsahu ActiveX.
 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který brání některým aplikacím v tisku na síťových tiskárnách.

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace netýkající se zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém, který by mohl zabránit načtení obsahu ActiveX.
 • Řeší problém, který by mohl způsobit, že se v prohlížečích od Microsoftu budou obcházet proxy servery. 
 • Řeší problém, kdy se při pokusu o přihlášení vytvoří chybová zpráva „ neznámý uživatel nebo nesprávné heslo“. K tomu dochází v prostředí, které má řadič domény Windows Server 2003 a řadič domény Windows Server 2016 nebo novější. 
 • Nabízí funkci dynamické reakce, která dává bezpečnostním operacím okamžitý přístup k ohroženým počítačům pomocí konzoly Rozšířená ochrana před internetovými útoky v programu Microsoft Defender (ATP) (Centrum zabezpečení v programu Microsoft Defender). 
 • Vylepšuje přesnost detekce správy hrozeb a chyb zabezpečení v Rozšířené ochraně před internetovými útoky v programu Microsoft Defender. 
 • Řeší problém, který může způsobovat, že servery s přímým přístupem používají velké množství paměti nestránkovaného fondu (pooltag: NDnd). 
 • Řeší problém, kdy služba WinHTTP AutoProxy nedodržuje hodnotu nastavenou pro maximální dobu TTL (Time to Live) v souboru automatické konfigurace proxy serveru (PAC). To brání dynamické aktualizaci souboru v mezipaměti. 
 • Řeší problém, který některým aplikacím brání v tisku na síťových tiskárnách.
 • Řeší problém s ověřením certifikátu, které způsobuje selhání režimu Internet Exploreru v Microsoft Edgi.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci


Příznak Alternativní řešení
Určité operace, jako je rename (přejmenování), prováděné u souborů nebo složek, které jsou na sdíleném svazku clusteru, můžou selhat s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). K tomu dochází při provádění operace na uzlu vlastníka sdíleného svazku clusteru z procesu, který nemá oprávnění správce.

Po prozkoumání jsme zjistili, že se tento problém netýká této verze systému Windows.

Zařízení, která používají ručně nebo automaticky konfigurovaný proxy server, zvlášť u virtuální privátní sítě (VPN), můžou v indikátoru NCSI (Network Connectivity Status Indicator) v oznamovací oblasti zobrazovat omezené nebo žádné připojení k internetu. Může k tomu dojít při připojení k síti VPN nebo odpojení ze sítě VPN nebo po tom, co se změnil stav mezi těmito dvěma body. Zařízení s tímto problémem by mohla také mít problémy s připojením k internetu pomocí aplikací, které používají WinHTTP nebo WinInet. Příklady aplikací, které by mohly být na zařízeních v tomto stavu postižené, jsou mimo jiné Microsoft Teams, Microsoft Office, Microsoft Office 365, Microsoft Outlook, Internet Explorer 11 a některé verze Microsoft Edge.

Tento problém řeší aktualizace KB4554342.

Jak získat tuto aktualizaci


Před instalací této aktualizace

Společnost Microsoft velmi doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Servisní aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizací a omezují rizika případných problémů při instalaci kumulativní aktualizace. Obecné informace o aktualizacích SSU najdete v článku o servisních aktualizacích SSU a v nejčastějších dotazech k aktualizacím SSU (Servicing Stack Updates).

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4523202) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s touto nejnovější aktualizací SSU, vyhledejte ho v Katalogu služby Microsoft Update.

Instalace této aktualizace

Kanál použitý k vydání K dispozici Další krok
Windows Update nebo Microsoft Update Ano Přejděte na Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.
Katalog služby Microsoft Update Ano Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.
Služba WSUS (Windows Server Update Services) Ne

Tuto aktualizaci můžete importovat do služby WSUS ručně. Pokyny najdete v Katalogu služby Microsoft Update.

 

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4537816