17. března 2020 – KB4541329 (Build operačního systému 14393.3595)

Platí pro: Windows 10, version 1607, all editionsWindows Server 2016

Hlavní body


  • Zlepšuje kompatibilitu aplikací a zařízení s aktualizacemi Windows.

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace netýkající se zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

  • Řeší problém, který může způsobit, že řadiče domény (DC) zaregistrují záznamy služby DNS (Domain Name System) v DNS zóně _MSDCS.<forest root domain> malými písmeny a smíšeně nebo pouze velkými písmeny. Dochází k tomu, když názvy počítačů v řadiči domény obsahují jedno nebo více velkých písmen. 
  • Řeší problém, který znemožňuje počítačům s povolenou ochranou Credential Guard připojit se k doméně. Chybová zpráva zní: „hodiny serveru se nesynchronizují s hodinami primárního řadiče domény“. 
  • Řeší problém se spuštěním aplikace ve vzdálené aplikaci RemoteApp, který by mohl způsobit blikání okna aplikace a na hostiteli relace může přestat fungovat Správce oken plochy DWM.exe
  • Řeší problém s vyhodnocením stavu kompatibility ekosystému Windows, aby byla zajištěna kompatibilita aplikací a zařízení u všech aktualizací systému Windows.
  • Řeší problém, který brání nastavení Virtualizace činnosti koncového uživatele Microsoft (UE-V) v roamingu, který slouží k povolení souborů podpisů používaných pro nové zprávy, přeposílané zprávy a odpovědi.
  • Řeší problém s velkým využitím procesoru na serverech služby AD FS (Active Directory Federation Services), který nastane v případě, že je povolená funkce backgroundCacheRefreshEnabled.  

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci


Příznak Alternativní řešení
Po instalaci aktualizace KB4467684 se nemusí spustit clusterová služba a může se zobrazit chyba 2245 (NERR_PasswordTooShort) v případě, že jsou zásady skupiny „Minimální délka hesla” nakonfigurované na více než 14 znaků.

Nastavte výchozí zásadu domény Minimální délka hesla na 14 nebo méně znaků.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Jak získat tuto aktualizaci


Před instalací této aktualizace

Společnost Microsoft důrazně doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizace, aby se zmírnily případné problémy při instalaci LCU. Obecné informace o aktualizacích SSU najdete v článku o servisních aktualizacích SSU a o aktualizacích SSU (Servicing Stack Updates): Nejčastější dotazy.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4540723) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s touto nejnovější aktualizací SSU, vyhledejte ho v Katalogu služby Microsoft Update

Instalace této aktualizace

Kanál použitý k vydání K dispozici Další krok
Windows Update nebo Microsoft Update Ano

Přejděte na Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Katalog služby Microsoft Update Ano Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.
Služba WSUS (Windows Server Update Services) Ne

Tuto aktualizaci můžete importovat do služby WSUS ručně. Pokyny najdete v Katalogu služby Microsoft Update.

 

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4541329