Způsob obtékání textu ve sloupci tabulky aplikace Microsoft Project

Souhrn

V tabulce aplikace Microsoft Project dlouhé textové řetězce není vždy zalomen do několika řádků. V poli tabulky obtékání textu závisí na typu pole, zadaný text, výšku řádku a šířku sloupce.

Další informace

Aplikace Microsoft Project bude pouze zalomit text v polích tabulky při splnění následujících podmínek:
 • Výška řádku nastavena na číslo větší než 1.
 • Šířka sloupce je příliš úzký pro zobrazení veškerého textu na jednom řádku.
 • Sloupec je zarovnán doleva. (To neplatí pro aplikaci Microsoft Project 2002, Microsoft Office Project 2003 nebo Microsoft Office Project 2007.)
 • Text obsahuje mezery mezi slovy.

  Poznámka: Tato poslední podmínka je zvláště důležité. Aplikace Microsoft Project se pokouší pomocí jejich rozdělení řádku na mezery mezi znaky textu obtékání textu. Pokud textový řetězec se skládá z jednoho řádku na znaky bez mezer, se nezalomí na další řádek i v případě, že je k dispozici.
Aplikace Microsoft Project automaticky odstraní mezery před a po znak oddělovače seznamu polí, například názvy zdrojů a iniciály zdroje; odebrání tohoto prostoru zabrání obtékání textu. Například pokud zadáte "Petr, Ken" v poli názvy zdrojů aplikace Project změní položky pro čtení "Petr, Ken" odebráním mezery před a za čárkou. Pokud chcete text v těchto nebo jiných polí, které obsahují seznamy hodnot (například předchůdců nebo následníků), můžete změnit hodnotu oddělovač seznamu znak mezery.

Chcete-li změnit hodnotu oddělovač seznamu, postupujte vhodné pro vaši verzi aplikace Microsoft Project.

Microsoft Project verze 4.1, 98 a novější pro systém Windows

Systém Windows 2000 a starších verzích změňte znakem oddělovače seznamu pod Mezinárodní nastavení v Ovládacích panelech systému Windows. Pro systém Windows XP a novější verze změňte znak oddělovače seznamu ve skupinovém rámečku Místní a jazykové nastavení v Ovládacích panelech systému Windows.

Poznámka: Tato změna ovlivní všechny aplikace systému Windows.

Další informace o způsobu provedení této úlohy v systému Windows naleznete v systému Windows tištěné dokumentace nebo nápovědy online.

Aplikace Microsoft Project verze 4.0 pro Macintosh

 1. V aplikaci Microsoft Project klepněte na příkaz Možnosti v nabídce Nástroje.
 2. V dialogovém okně Možnosti klepněte na kartu úpravy.
 3. Chcete-li zadat mezeru jako oddělovač seznamu, vyberte obsah oddělovač seznamu a stiskněte klávesu MEZERNÍK.

Aplikace Microsoft Project verze 3.x nebo starší

 1. V nabídce Možnosti klepněte na příkaz Předvolby.
 2. Přejděte na možnost "Oddělovač" a tuto hodnotu změnit znak mezery.
Po provedení této změny pole názvy zdrojů výše uvedeném příkladu zobrazuje "Bob Ken" a umožňuje zalomit text v aplikaci Microsoft Project.
Vlastnosti

ID článku: 70089 - Poslední kontrola: 12. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor