Definice omezení aplikace Microsoft Project

Souhrn

Všechny typy omezení v aplikaci Microsoft Project lze definovat jako vzorce s využitím následujících konvencí:

ES = Předčasné zahájení aktivity
LS = Pozdní zahájení aktivity
EF = Předčasné dokončení aktivity
LF = Pozdní Předčasné dokončení aktivity
SS = Plánované zahájení aktivity
SF = Plánované dokončení aktivity
CD = Datum omezení

Další informace

Dále jsou uvedena definice omezení aplikace Microsoft Project.

 • Co nejpozději: Naplánuje úkol na co nejpozdější dobu tak, aby nedošlo ke zpoždění následných úkolů. Nepoužívá žádné datum omezení.
  ES=(počítané)LS
 • Co nejdříve: Naplánuje úkol tak, aby byl zahájen co nejdříve. Nepoužívá žádné datum omezení.
  (plánované)ES=(počítané)ES + prodleva
 • Dokončit ne dříve než: Naplánuje úkol tak, aby byl dokončen k datu omezení nebo později.
  EF=CD (pokud datum<EF)
 • Dokončit ne později než: Naplánuje úkol tak, aby byl dokončen k datu omezení nebo dříve.
  LF=CD (pokud datum<LF)
 • Třeba dokončit dne: Naplánuje úkol tak, aby byl dokončen v den omezení. Jakmile je tento úkol vybrán, není možné jej posouvat na časové ose.
  EF,LF,SF=CD
 • Třeba zahájit dne: Naplánuje úkol tak, aby byl zahájen v den omezení. Jakmile je tento úkol vybrán, není možné jej posouvat na časové ose.
  ES,LS,SS=CD
 • Zahájit ne dříve než: Naplánuje úkol tak, aby byl zahájen k datu omezení nebo později.
  ES=CD (pokud datum<ES)
 • Zahájit ne později než: Naplánuje úkol tak, aby byl zahájen k datu omezení nebo dříve.
  LS=CD (pokud datum<LS)
Další informace o omezeních naleznete v referenční příručce k aplikaci Microsoft Project for Windows nebo zadejte dotaz:
winproj a omezení
Vlastnosti

ID článku: 74978 - Poslední kontrola: 18. 9. 2011 - Revize: 1

Váš názor