Jak nastavit v systému Windows Vista nebo Windows XP zobrazení ikony Koš na ploše?

Automatická oprava potíží

Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poznámka:
Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.
Další kroky
Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud problém není vyřešen, můžete vyzkoušet postup uvedený v části Alternativní řešení.

Popis potíží

V systému Windows XP nebo Windows Vista se na ploše nezobrazuje ikona Koš. Proto nelze koš použít k provedení požadovaných úkolů, jako je obnovení odstraněného souboru. Tento článek vám pomůže koš znovu zprovoznit.

Manuální oprava

Při řešení tohoto problému v systému Windows Vista postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Ovládací panely.
 2. Klepněte na položku Vzhled a přizpůsobení, dále na položku Individuální nastavení a potom klepněte na odkaz Změnit ikony plochy.
 3. Zaškrtněte políčko Koš a klepněte na tlačítko OK.

Další kroky
Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud problém není vyřešen, můžete vyzkoušet postup uvedený v části Alternativní řešení.

Chcete-li tyto potíže vyřešit v systému Windows XP, použijte jednu z následujících metod:

Metoda 1: Obnovení ikony Koš pomocí programu, který ji odebral


Poznámka: Pokud jste ikonu Koš skryli pomocí programu TweakUI, obnovíte ji na ploše pomocí následujících pokynů: Pokud jste nepoužili program TweakUI, použijte metodu 2 nebo 3.

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
 1. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Při použití standardní nabídky Start systému Windows XP
  1. Vyhledejte následující klíč registru:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel
  2. V pravém podokně klikněte pravým tlačítkem myši na následující hodnotu registru DWORD a klikněte na příkaz Změnit:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 0 a klikněte na tlačítko OK. (Nástroj TweakUI skrývá ikonu Koš nastavením této hodnoty na 1.)
  Při použití klasické nabídky Start systému Windows XP
  1. Vyhledejte následující klíč registru:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu
  2. V pravém podokně klikněte pravým tlačítkem myši na následující hodnotu registru DWORD a klikněte na příkaz Změnit:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 0 a klikněte na tlačítko OK. (Nástroj TweakUI skrývá ikonu Koš nastavením této hodnoty na 1.)
 3. Kliknutím na příkaz Konec ukončete Editor registru.
Další postup
 • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud problém není vyřešen, můžete vyzkoušet postup uvedený v části Alternativní řešení.

Metoda 2: Obnovení Koše úpravou registru


Poznámka: Pokud byla ikona Koš (či všechny ikony) na ploše skryta správcem systému pomocí zásad skupiny, přejděte k metodě 3.

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

Úpravou registru podle následujících kroků obnovíte ikonu Koš na ploše:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na klíč registru vyhledaný v kroku 3, přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Klíč.
 5. Zadejte řetězec {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} a stiskněte klávesu ENTER.
 6. Klepněte na nový klíč {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}, který jste vytvořili v kroku 5.
 7. V pravém podokně poklepejte na položku (Výchozí).
 8. V dialogovém okně Upravit řetězec zadejte do pole Údaj hodnoty řetězec Recycle Bin a klepněte na tlačítko OK.
 9. Ukončete program Editor registru.
Další kroky
Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud problém není vyřešen, můžete vyzkoušet postup uvedený v části Alternativní řešení.

Metoda 3: Obnovení Koše pomocí Editoru objektů zásad skupiny

Pokud byla ikona Koš (či všechny ikony) skryta správcem systému pomocí nastavení zásad skupiny, obraťte se se žádostí o obnovení ikony Koš na správce systému. Správce systému může ikonu Koš na ploše obnovit buď pomocí Editoru objektů zásad skupiny (GPEDIT.msc), nebo ručním odebráním informací z registru (vytvořených pomocí Editoru objektů zásad skupiny).


Poznámka: Následující postupy fungují pouze v systému Windows XP Professional. Pokud nepoužíváte systém Windows XP Professional, můžete vyzkoušet postup uvedený v části Alternativní řešení.

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
 • Obnovení ikony Koš pomocí Editoru objektů zásad skupiny:
  1. V nabídce Start vyberte příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte GPEDIT.MSC a klepněte na tlačítko OK.
  2. Rozbalte postupně složky Konfigurace uživatele, Šablony pro správu a Plocha.
  3. Poklepejte na položku Odebrat ikonu Koš z plochy.
  4. Klepněte na kartu Nastavení, klepněte na přepínač Není nakonfigurováno a pak klepněte na tlačítko OK.
 • Obnovení ikony Koš pomocí programu Editor registru:
  1. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
  2. Vyhledejte následující klíč registru:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum
  3. Klepněte na klíč registru, který jste nalezli v kroku 3, a v pravém podokně klepněte na následující hodnotu registru DWORD:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  4. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Odstranit a poté klepněte na tlačítko Ano.
  5. Ukončete program Editor registru.
Další kroky
Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud problém není vyřešen, můžete vyzkoušet postup uvedený v části Alternativní řešení.

Řešení

Pokud nelze Koš obnovit podle pokynů uvedených v tomto článku, je možné tyto potíže obejít vytvořením zástupce složky Koš:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tento počítač.
 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti složky.
 3. Klepněte na kartu Zobrazit a zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt chráněné soubory operačního systému (doporučeno).
 4. Když se zobrazí varovná zpráva, klikněte na tlačítko Ano a zavřete dialogové okno Možnosti složky kliknutím na tlačítko OK.
 5. Klepněte na tlačítko Složky na panelu nástrojů.

  Poznámka: Pokud není tlačítko Složky na panelu nástrojů viditelné, přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Panely nástrojů a klepněte na příkaz Standardní tlačítka.
 6. V levém podokně v části Složky vyhledejte složku Koš a přetáhněte ji na plochu.
 7. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti složky.
 8. Klepněte na kartu Zobrazení a zaškrtněte políčko Skrýt chráněné soubory operačního systému (doporučeno). Klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Tento postup nevytvoří znovu původní ikonu. Obnoví však většinu funkcí koše. Jedná se o následující funkce:
 • odstranění souboru jeho přetažením na ikonu Koš na ploše,
 • obnovení odstraněného souboru poklepáním na ikonu Koš na ploše, klepnutím pravým tlačítkem myši na požadovaný soubor a poté klepnutím na příkaz Obnovit,
 • vysypání Koše klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu Koš na ploše a klepnutím na příkaz Vysypat Koš.
Poznámka:Pokud uvedené potíže obejdete tímto způsobem, není možné otevřít vlastnosti koše kliknutím pravým tlačítkem myši na zástupce Koš. Chcete-li nastavit vlastnosti Koše, postupujte takto:
 1. Poklepejte na zástupce Koš na ploše. Otevře se složka Koš.
 2. V levém horním rohu složky Koš klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Koš a klikněte na příkaz Vlastnosti.

Pokud jste tímto postupem potíže nevyřešili, můžete kontaktovat podporu.

Příčina

Tento problém mohl být způsoben několika příčinami:
 • Koš byl skryt nějakým programem jiného výrobce.
 • Koš byl skryt programem TweakUI.
 • Byly odstraněny informace koše v registru.
 • Koš byl skryt nastavením zásad skupiny.

  Poznámka: Systém Windows XP Home Edition nepodporuje zásady skupiny.

Odkazy

Nápovědu týkající se běžných systémových úloh údržby v systému Windows Vista naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 810869 - Poslední kontrola: 10. 6. 2013 - Revize: 1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

Váš názor