Při pokusu o vypnutí počítače se zobrazuje zpráva Nyní můžete počítač bezpečně vypnout

Příznaky

Při pokusu o vypnutí počítače se systémem Microsoft Windows XP či Microsoft Windows 2000 může počítač přestat reagovat a zobrazí se následující zpráva:
Nyní můžete počítač bezpečně vypnout

Příčina

K tomuto problému může dojít, pokud platí alespoň jedna z následujících podmínek:
 • Počítač podporuje vylepšené řízení spotřeby, ale systém BIOS kompatibilní s technologií ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) není nakonfigurován správně a neumožňuje operačnímu systému vypínat napájení.
 • Během upgradu operačního systému systém Windows nezjistil, že je počítač kompatibilní s technologií ACPI.
 • V počítači je nainstalován ovladač zařízení či služba výrobce OEM, které neumožňují správné vypnutí počítače.
 • Počítač není kompatibilní s technologií ACPI.

Řešení

Při řešení tohoto problému postupujte takto:

Krok 1: Povolení podpory vylepšeného řízení spotřeby

 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Ovládací panely a potom poklepejte na ovládací panel Možnosti napájení.

  Poznámka: Používáte-li systém Windows XP, klepněte v okně Ovládací panely na položku Přepnout do klasického zobrazení, abyste mohli uvedený postup snáze dodržovat.
 2. Klepněte na kartu APM.

  Poznámka: Používáte-li více monitorů, není karta APM pravděpodobně k dispozici.
 3. Zaškrtněte políčko Zapnout podporu vylepšeného řízení spotřeby a potom klepněte na tlačítko OK.

Krok 2: Ověření správnosti nastavení paměti CMOS a systému BIOS

Upozornění: Součástí tohoto postupu mohou být změny v nastavení paměti CMOS a systému BIOS. Nesprávné nastavení systému BIOS v počítači může způsobit vážné problémy. Změny nastavení paměti CMOS počítače provádíte na vlastní nebezpečí.

Nesprávné nebo poškozené nastavení paměti CMOS a systému BIOS může způsobit problémy při spouštění a vypínání. Informace o správném nastavení paměti CMOS a systému BIOS v počítači a o tom, jak lze toto nastavení kontrolovat a měnit, naleznete v dokumentaci dodané s počítačem. Můžete se také obrátit na výrobce počítače. Chcete-li ověřit, zda je systém BIOS počítače aktuální, požádejte výrobce počítače o informace o nejnovější aktualizaci systému BIOS dostupné pro váš počítač.

Krok 3: Ověření kompatibility počítače s technologií ACPI

 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Ovládací panely a potom poklepejte na ovládací panel Systém.
 2. Klepněte na kartu Hardware a potom klepněte na tlačítko Správce zařízení.
 3. Rozbalte větev Počítač. Zobrazí se specifikace, která je podobná jedné z následujících:
  • Víceprocesorový osobní počítač s rozhraním ACPI
  • Jednoprocesorový osobní počítač s rozhraním ACPI
  • Osobní počítač s rozhraním ACPI
  • Compaq SystemPro Multiprocessor nebo kompatibilní
  • Jednoprocesorový osobní počítač s rozhraním MPS
  • Víceprocesorový osobní počítač s rozhraním MPS
  • Standardní PC
  Pokud je počítač uveden jako Osobní počítač s rozhraním ACPI, přejděte ke kroku 4: Počítač je kompatibilní s technologií ACPI.


  Pokud je počítač uveden jako Standardní PC, dojde k danému problému. Tento problém však bude pravděpodobně možné vyřešit. Přejděte ke kroku 5: Počítač není kompatibilní s technologií ACPI.

  Pokud je počítač uveden jako Standardní PC, ale jste si jisti, že je kompatibilní s technologií ACPI, přejděte ke kroku 4: Počítač je kompatibilní s technologií ACPI.

Krok 4: Počítač je kompatibilní s technologií ACPI

Jestliže je počítač kompatibilní s technologií ACPI, postupujte takto:
 1. V nabídce Start, klepněte na příkaz Ovládací panely a potom poklepejte na ovládací panel Přidat nebo odebrat programy.
 2. Ověřte, zda je nainstalován některý z následujících programů:
  • Ovladače myši Logitech
  • Software společnosti Adaptec/Roxio
  • Zone Alarm
 3. Je-li nainstalován kterýkoli z těchto programů, buď se obraťte na jeho výrobce a požádejte o aktualizovanou verzi, nebo program dočasně odeberte.
 4. Vypnutím počítače se pokuste ověřit, zda byl problém vyřešen.
 5. Pokud problém přetrvává, určete, které programy jsou v počítači spuštěny, pomocí Správce úloh. Ukončete ručně každý program uvedený ve Správci úloh a potom vypněte a znovu spusťte počítač. Vyzkoušíte tak, zda byl problém s vypínáním odstraněn. Postupujte takto:

  Poznámka:Všechny programy, které jsou v počítači aktuálně spuštěny, nemusí být uvedeny na kartě Aplikace ve Správci úloh.
  1. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+ALT+DELETE a potom klepněte na možnost Správce úloh.
  2. Klepněte na kartu Aplikace.
  3. Ve sloupci Úloha klepněte na program, který chcete ukončit, a potom klepněte na tlačítko Ukončit úlohu.
  4. Ukončete Správce úloh.
  5. Vypněte počítač.
 6. Pokud problém přetrvává, obraťte se na výrobce všech přídavných zařízení v počítači (například grafického adaptéru či zvukové karty) se žádostí o nejnovější ovladače pro daná zařízení.
  Informace o možnostech kontaktování dodavatele softwaru získáte v příslušném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  65416 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, A–K (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)  60781 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, L–P (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)  60782 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, Q–Z (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

 7. Pokud problém přetrvává i po instalaci aktualizovaných ovladačů, pokuste se jej vyřešit převodem počítače na počítač kompatibilní s technologií ACPI, a to změnou ovladače pro položku ve větvi Počítač.

  Důležité: Tento postup obsahuje informace o změně ovladače vrstvy HAL (Hardware Abstraction Layer). Před provedením této změny ověřte, zda je počítač kompatibilní s technologií ACPI. Zkontrolujte také, zda víte, jak lze systém Windows obnovit v případě potíží.


  Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  237556 Jak odstraňovat potíže s rozhraním HAL v systému Windows 2000

  Upozornění: Nesprávná změna vrstvy HAL může způsobit vážné potíže vyžadující přeinstalaci operačního systému. Nepokoušejte se změnit standardní vrstvu HAL na vrstvu ACPI HAL, pokud si nejste jisti, že počítač je kompatibilní s technologií ACPI. Zjistěte například, zda vrstva ACPI HAL byla podporována před upgradem operačního systému, nebo zda lze potvrdit podporu technologie ACPI v systému BIOS. Nesprávná změna vrstvy HAL může způsobit, že počítač nebude možné spustit. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že problémy vzniklé v důsledku nesprávné změny vrstvy HAL bude možné vyřešit. Vrstvu HAL měníte na vlastní nebezpečí.

  Pokud jste si jisti, že počítač je kompatibilní s technologií ACPI, postupujte takto:
  1. V okně Ovládací panely poklepejte na položku Systém.
  2. Klepněte na kartu Hardware a potom klepněte na tlačítko Správce zařízení.
  3. Rozbalte větev Počítač a potom poklepejte na zjištěnou vrstvu HAL. Poklepejte například na položku Standardní PC.
  4. Klepněte na kartu Ovladač a potom klepněte na tlačítko Aktualizovat ovladače.

   Poznámka: Vrstvu HAL můžete v nástroji Správce zařízení ve větvi Počítač změnit nebo aktualizovat pouze tehdy, měníte-li standardní vrstvu PC HAL na vrstvu ACPI HAL. Změna vrstvy ACPI HAL na standardní vrstvu HAL by mohla způsobit, že počítač nebude možné spustit.

Krok 5: Počítač není kompatibilní s technologií ACPI

Pokud počítač není kompatibilní s technologií ACPI, problém lze vyřešit instalací zařízení NT APM/Legacy. Před instalací zařízení NT APM/Legacy musíte nejprve zakázat zařízení Microsoft ACPI Device, je-li nainstalováno.

Postup při zákazu zařízení Microsoft ACPI Device:
 1. V okně Ovládací panely poklepejte na položku Systém.
 2. Klepněte na kartu Hardware a potom klepněte na tlačítko Správce zařízení.
 3. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Zobrazit skrytá zařízení.
 4. Rozbalte větev Ovladače nepodporující technologii Plug and Play.
 5. Proveďte jednu z těchto akcí:
  • Není-li v seznamu uvedeno zařízení Ovladač ACPI společnosti Microsoft:

   Ve větvi Podpora služby NT Apm/Legacy stromu zařízení se zobrazí položka Uzel rozhraní služby NT Apm/Legacy. Červený symbol X u dané položky znamená, že zařízení je zakázáno.

   Klepněte pravým tlačítkem na položku Uzel rozhraní služby NT Apm/Legacy a potom klepněte na příkaz Povolit.

   Po dokončení těchto kroků se systém Windows bude vypínat správně.
  • Je-li v seznamu uvedeno zařízení Ovladač ACPI společnosti Microsoft, postupujte takto:
   1. Poklepejte na položku Ovladač ACPI společnosti Microsoft.
   2. Klepněte na kartu Ovladač a potom v poli Typ klepněte na položku Zakázáno.
   3. Klepněte na tlačítko OK a potom restartujte počítač.
   4. Po restartování systému Windows opakujte tyto kroky. Otevře se dialogové okno Ovladač ACPI společnosti Microsoft – vlastnosti. Potom klepněte na kartu Ovladač.

    Ověřte následující hodnoty:
    • V poli Typ je zobrazena hodnota Zakázáno.
    • V části Stav je zobrazena hodnota Zastaveno.
    Po ověření, že je zařízení Microsoft ACPI Device zakázáno, nainstalujte zařízení NT APM/Legacy podle následujících pokynů:
   5. V okně Ovládací panely poklepejte na položku Přidat hardware.
   6. Až Průvodcem přidáním hardwaru dokončí hledání nového hardwaru, klepněte na přepínač Hardware je již připojen a potom klepněte na tlačítko Další.
   7. Přejděte na konec seznamu Nainstalovaný hardware, klepněte na položku Přidat nové hardwarové zařízení a potom klepněte na tlačítko Další.
   8. Klepněte na přepínač Nainstalovat hardware, který vyberu ze seznamu a potom na tlačítko Další.
   9. V seznamu Běžné typy hardwaru klepněte na položku Podpora služby NT Apm/Legacy a potom klepněte na tlačítko Další.
   10. Klepněte na položku Uzel rozhraní služby NT Apm/Legacy a potom klepněte na tlačítko Další.
   11. Klepněte opět na tlačítko Další a potom klepněte na tlačítko Dokončit.
Počítač se nyní bude vypínat správně.

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.


Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.

Další informace

Další informace získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

266169 Jak odstranit potíže s úsporným režimem, režimem spánku a vypínáním počítače v systému Windows 2000

257562 Funkce režimu spánku a úsporného režimu nejsou při užívání standardního grafického adaptéru VGA dostupné (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
313290 Po upgradu na systém Windows XP nelze počítač vypnout (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
237551 Při používání Terminálové služby jsou zakázané funkce vylepšeného řízení spotřeby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
259889 Ve víceprocesorovém systému není k dispozici úsporný režim (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
255182 Na panelu Možnosti napájení v okně Ovládací panely není k dispozici karta Režim spánku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
197477 Systém nemůže přejít do úsporného režimu, protože...

257199 Při přepnutí do úsporného režimu nebo režimu spánku se zobrazí zpráva o chybě ovladače zařízení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
247480 Po přepnutí počítače s modemem do režimu spánku se zobrazí chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
247290 Počítače bez baterií nemají možnost úsporného režimu vylepšeného řízení spotřeby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
252471 Chybová zpráva: Správce vyměnitelného úložiště odmítl požadavek na přepnutí systému do úsporného režimu nebo režimu spánku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
259623 V počítačích s bateriemi nebo podporou standardu ACPI je k dispozici úsporný režim (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
211205 Přenosné počítače Dell a IBM nelze přepnout do úsporného režimu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
247238 Úsporný režim není v možnostech vypnutí v počítači IBM ThinkPad 380XD s povoleným vylepšeným řízením spotřeby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
211271 Počítač se systémem Windows 2000 nelze přepnout do režimu spánku po instalaci nebo odinstalaci programu McAfee AntiVirus 3.1.4 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 810903 - Poslední kontrola: 21. 11. 2006 - Revize: 1

Váš názor