Aplikace Internet Explorer ukládá obrázky jako rastry (soubory BMP)

Souhrn

Pokud uložíte obrázek v aplikaci Microsoft Internet Explorer, je obrázek uložen ve výchozím nastavení jako rastr (soubor BMP). Nemáte možnost uložení obrázku s příponou než BMP. K tomuto chování dochází i v případě, že obrázek jiný formát (například GIF nebo JPEG).


Například pokud klepněte pravým tlačítkem myši na obrázek na webové stránce a potom klepněte na příkaz Uložit obrázek jako, název souboru, který se zobrazí v
Bez názvuje název souboru a typ souboru, který se zobrazí v poli Uložit jako typ je rastrový obrázek (*.bmp).

Příčina

K tomuto chování může dojít, pokud je stažen poškozený soubor programu (například objekt ActiveX nebo Java) do
Kořenová_složka_systému\Downloaded Program Files na pevném disku.

Řešení

Chcete-li potíže vyřešit toto chování, vyprázdněte obsah složky Temporary Internet Files a potom odstraňte soubory ve složce Downloaded Program Files, které jsou uvedeny jako
Neznámé nebo poškozené. Postupujte následovně:
 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer (Pokud již není spuštěna).
 2. Vyprázdněte obsah složky Temporary Internet Files. Postupujte následovně:
  1. V nabídce Nástroje klepněte na tlačítko
   Možnosti sítě Internet.
  2. Klepněte na kartu Obecné .
  3. Ve skupinovém rámečku dočasné soubory Internetuklepněte na tlačítko Odstranit soubory.
  4. Po zobrazení výzvy k odstranění všech dočasných souborů Internetu klepněte na tlačítko OK.
 3. Ve složce Downloaded Program Files na pevném disku odeberte soubory, které jsou označeny jako neznámé nebopoškozené. Postupujte následovně:
  1. V nabídce Nástroje klepněte na tlačítko
   Možnosti sítě Internet.
  2. Klepněte na kartu Obecné .
  3. Ve skupinovém rámečku dočasné soubory Internetuklepněte na tlačítko Nastavení.
  4. Klepněte na tlačítko Zobrazit objekty.

   Seznam souborů programů, které jsou staženy do
   Kořenová_složka_systému\Downloaded Program Files na pevném disku se zobrazí v okně Downloaded Program Files .
  5. Ve sloupci Stav vyhledejte soubory, které jsou označeny jako neznámé nebo poškozené. Odebrání těchto souborů. Chcete-li to provést, klepněte pravým tlačítkem myši na soubor a potom klepněte na tlačítko
   Odebrat.
  6. Po zobrazení výzvy k potvrzení odebrání klepněte na tlačítko
   Ano.
  7. Zavřete okno Downloaded Program Files a potom klepněte na tlačítko OK .
 4. Uložte obrázek v aplikaci Internet Explorer a zjistěte, zda problém vyřešen.

  Pokud problém přetrvává i po odebrání všech stažených souborů programů označených jako neznáménebo poškozené, zkuste odebrat jiné stažené soubory programů, které jsou na seznamu.

  Poznámka: při příštím potřebujete některý ze souborů odebraných ze složky Downloaded Program Files, zobrazí se výzva ke stažení souboru na pevný disk v aplikaci Internet Explorer.
Proveďte tyto kroky a problém přetrvává, přesuňte složku Dočasné soubory Internetu do nového umístění. Chcete-li složku přesunout, postupujte takto:
 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer.
 2. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti Internetu
 3. Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Nastavení ve skupinovém rámečku dočasné soubory Internetu.
 4. Klepněte na tlačítko Přesunout složku.
 5. V dialogovém okně Vyhledat složku vyberte umístění nové složky a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Klepněte na tlačítko OK zavřete dialogové okno Nastavení .
 7. Pokud obdržíte následující upozornění, klepněte na tlačítko Ano:
  Systém Windows bude nyní odhlásí, aby mohl dokončit přesun dočasných souborů sítě Internet.
  Chcete pokračovat?
  (Všechny ostatní změny byly uloženy.)
  Systém Windows vás automaticky odhlásí od počítače.
 8. Přihlášení k počítači.

Další informace

Další informace o řešení podobných potíží naleznete získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

260650 aplikace Internet Explorer neukládá grafické soubory ve správném formátu

250747 pravým tlačítkem myši, výběrem možnosti "Uložit obrázek jako" není obrázek uložen se správnou příponou

Vlastnosti

ID článku: 810978 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor