V aplikaci Internet Explorer se nelze přihlásit nebo připojit k zabezpečeným webům

Úvod

Tento článek popisuje, jak řešit potíže, při nichž se v aplikaci Internet Explorer nelze připojit nebo přihlásit k zabezpečeným webům.

Metody pro řešení tohoto problému

Metoda 1: Povolení funkce Kompatibilní zobrazení umožňující zobrazení zabezpečených webů v aplikaci Internet Explorer 8

Web nemusí být plně kompatibilní s aplikací Internet Explorer 8 a nemusí se zobrazovat správně. Můžete pro tento web aktivovat kompatibilní zobrazení a ověřit, zda se tím problém vyřeší. Chcete-li povolit kompatibilní zobrazení, klikněte na tlačítko Kompatibilita v pravém horním rohu okna.

Tlačítko Kompatibilita

Další informace o povolení režimu kompatibility v aplikaci Internet Explorer 8 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

956197 V aplikaci Windows Internet Explorer 8 se některé weby nezobrazí nebo nefungují správně


Byly potíže vyřešeny?

Zkontrolujte, zda se potíže vyřešily. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud se potíže nevyřeší, vyzkoušejte jiné metody řešení v této části.

Metoda 2: Ověření správnosti nastavení data a času v počítači

Chcete-li ověřit, zda jsou datum a čas v počítači nastaveny správně, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Ovládací panely.
 2. Klepněte na panel Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka a pak klepněte na možnost Datum a čas.
 3. Klepněte na kartu Datum a čas.
 4. Zkontrolujte, zda je nastavení data a času konfigurováno tak, aby bylo používáno aktuální datum a čas, a pak klepněte na tlačítko OK.

Byly potíže vyřešeny?

Zkontrolujte, zda se potíže vyřešily. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud se potíže nevyřeší, vyzkoušejte jiné metody řešení v této části.

Metoda 3: Vymazání stavu protokolu SSL

Vymažte stav protokol SSL (Secure Sockets Layer). Postupujte takto:
 1. Chcete-li ověřit certifikáty společnosti Microsoft, klikněte v aplikaci Internet Explorer v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti Internetu.
 2. Klikněte na kartu Obsah a poté na tlačítko Vymazat stav protokolu SSL.

Byly potíže vyřešeny?

Zkontrolujte, zda se potíže vyřešily. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud se potíže nevyřeší, vyzkoušejte jiné metody řešení v této části.

Metoda 4: Opětovná registrace souborů DLL

Soubory dynamických knihoven DLL jsou označeny příponou DLL. Jde o kolekce rutin, které jsou uloženy pro potřeby programů. Jsou-li tyto soubory poškozené nebo zastaralé, mohou způsobit potíže s počítačem. Chcete-li potíže vyřešit, proveďte opětovnou registraci souborů DLL.

Chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na tlačítko Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.

Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Nyní přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.

Manuální oprava


Chcete-li potíže vyřešit sami, proveďte opětovnou registraci souborů DLL v aplikaci Internet Explorer. Postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klikněte na tlačítko OK.
 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy a každý z nich potvrďte stisknutím klávesy ENTER:
  regsvr32 softpub.dll
  regsvr32 wintrust.dll

  regsvr32 initpki.dll
  regsvr32 dssenh.dll

  regsvr32 rsaenh.dll

  regsvr32 gpkcsp.dll
  regsvr32 sccbase.dll
  regsvr32 slbcsp.dll

  regsvr32 cryptdlg.dll
 4. Až se zobrazí zpráva o úspěšném provedení funkce DllRegisterServer pro soubor Název_souboru, klepněte na tlačítko OK.
 5. Zadejte příkaz exit.

Byly potíže vyřešeny?

Zkontrolujte, zda se potíže vyřešily. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.

Metoda 5: Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer

Jsou-li tyto potíže způsobeny poškozenými nebo nekompatibilními doplňky nebo nastavením aplikace Internet Explorer, lze je obvykle vyřešit obnovením nastavení aplikace Internet Explorer.

Chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na tlačítko Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.
Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Nyní přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.

Manuální oprava


Chcete-li použít funkci Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer v okně Ovládací panely, postupujte takto:
 1. Ukončete všechny programy, včetně aplikace Internet Explorer (je-li spuštěna).
 2. Používáte-li systém Windows XP, klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  inetcpl.cpl
  Používáte-li systém Windows Vista, klikněte na tlačítko StartTlačítko Start . Poté zadejte do pole Spustit hledání následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  inetcpl.cpl
  Zobrazí se dialogové okno Možnosti Internetu.
 3. Klepněte na kartu Upřesnit.
 4. V části Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer klikněte na tlačítko Obnovit. Potom znovu klikněte na tlačítko Obnovit.
 5. Po dokončení obnovení výchozího nastavení aplikace Internet Explorer klikněte v dialogovém okně Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer na tlačítko Zavřít.
 6. Znovu spusťte aplikaci Internet Explorer. Pokud stále není možné spustit aplikaci Internet Explorer, pokračujte částí Metoda 7.

Byly potíže vyřešeny?

Zkontrolujte, zda se potíže vyřešily. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.

Metoda 6: Návrat počítače do předchozího stavu pomocí nástroje Obnovení systému

Nástroj Obnovení systému v systému Windows XP vytváří snímky důležitých systémových souborů a některých programových souborů a ukládá tyto informace jako body obnovení. Pomocí těchto bodů obnovení můžete systém Windows XP vrátit do předchozího stavu.

Další informace o návratu systému Windows XP do předchozího stavu pomocí bodů obnovení naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

306084 Obnovení předchozího stavu operačního systému v systému Windows XP

Další informace o návratu systému Windows Vista do předchozího stavu pomocí bodů obnovení naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

936212 Oprava a obnovení předchozí konfigurace operačního systému Windows Vista

Byly potíže vyřešeny?

Zkontrolujte, zda se potíže vyřešily. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud se potíže nevyřeší, vyzkoušejte jiné metody řešení v této části.

Metoda 7: Kontrola všech souborů chráněných funkcí Ochrana souborů systému Windows pomocí nástroje Kontrola systémových souborů (Sfc.exe)

Pomocí nástroje Kontrola systémových souborů s parametrem /scannow můžete ihned zkontrolovat a ověřit verze všech systémových souborů, které funkce Ochrana souborů systému Windows pomáhá chránit. Zjistí-li nástroj Kontrola systémových souborů, že byl takto chráněný soubor přepsán, načte správnou verzi souboru ze složky mezipaměti (kořenová složka systému\System32\Dllcache) nebo ze zdrojových souborů instalace systému Windows a pak nahradí nesprávný soubor. Nástroj Kontrola systémových souborů také zkontroluje a znovu naplní složku mezipaměti. Nástroj Kontrola systémových souborů můžete spustit pouze v případě, že jste přihlášeni jako správce nebo jste členy skupiny Administrators.

Chcete-li spustit nástroj Kontrola systémových souborů s parametrem /scannow, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Do příkazového řádku zadejte příkaz sfc /scannow a stiskněte klávesu ENTER.

Další informace o nástroji Kontrola systémových souborů v systému Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

310747 Popis nástroje Kontrola systémových souborů (Sfc.exe) systému Windows XP a Windows Server 2003


Další informace o nástroji Kontrola systémových souborů v systému Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

929833 Odstranění potíží s chybějícími nebo poškozenými systémovými soubory v systému Windows Vista nebo Windows 7 pomocí nástroje Kontrola systémových souborů

Byly potíže vyřešeny?

Zkontrolujte, zda se potíže vyřešily. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud se potíže nevyřeší, vyzkoušejte jiné metody řešení v této části.
Vlastnosti

ID článku: 813444 - Poslední kontrola: 25. 2. 2010 - Revize: 1

Váš názor