V aktualizaci Windows XP SP1 nelze zakázat funkci pro opravu a obnovení registru

Příznaky

Aktualizace Windows XP Service Pack 1 (SP1) nevyvolá při nalezení poškozené položky registru závažnou chybu STOP. Chcete-li odstranit příčinu poškození registru, nelze poškozený registr získat dříve, než se jej systém Windows pokusí opravit.

Příčina

Aktualizace Windows XP SP1 obsahuje funkci odolnosti registru proti chybám, která automaticky odstraní poškozené klíče registru při spuštění systému Windows a při načítání podregistru po přihlášení uživatele nebo načtení podregistru pomocí Editoru registru.

Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Problém vyřešíte instalací nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Microsoft Windows XP. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Informace o opravě hotfix

K dispozici je podporovaná oprava hotfix dodávaná společností Microsoft. Tato oprava hotfix je však určená pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Instalujte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud vás tedy uvedené potíže příliš neobtěžují, doporučujeme, abyste počkali na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu obsahovat.

Pokud je k dispozici oprava hotfix ke stažení, na začátku tohoto článku znalostní báze Knowledge Base naleznete oddíl Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení). Pokud zde tento oddíl není uveden, požádejte o poskytnutí opravy hotfix středisko technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft.

Poznámka: Máte-li jakékoli další dotazy nebo je-li třeba vyřešit nějaké potíže, je možné, že pro ně bude nutné vytvořit samostatný požadavek na služby. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft a možnost vytvoření samostatného požadavku na služby naleznete na tomto webu společnosti Microsoft: Poznámka: Ve formuláři Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení) jsou uvedeny jazyky, v nichž je oprava hotfix k dispozici. Pokud seznam neobsahuje váš jazyk, znamená to, že daná oprava hotfix v tomto jazyku není k dispozici.
Anglická verze této opravy má následující atributy souborů (nebo novější). Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

Datum Čas Verze Velikost Název souboru
----------------------------------------------------------
20. 2. 2003 14:22 5.1.2600.1171 1 892 352 Ntkrnlmp.exe
20. 2. 2003 14:22 5.1.2600.1171 1 948 416 Ntkrnlpa.exe
20. 2. 2003 14:22 5.1.2600.1171 1 921 024 Ntkrpamp.exe
20. 2. 2003 14:22 5.1.2600.1171 1 924 608 Ntoskrnl.exe

Zakázání funkce pro opravu a obnovení registru

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003


Chcete-li zakázat funkci pro opravu a obnovení registru, nainstalujte opravu hotfix popsanou v tomto článku a proveďte v registru následující změnu:

Klíč: \System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Configuration Manager
Název: SelfHealingEnabled
Hodnota DWORD: 0 označuje zákaz funkce.

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt. Tento problém byl poprvé opraven aktualizací Microsoft Windows XP Service Pack 2.

Další informace

Po zakázání funkce opravy a obnovení poškozeného registru může systém Windows v případě přístupu k poškozené položce ukončit činnost s některou z těchto chyb:
  • Neočekávané vypnutí – Stop:0xc0000135
  • Stop: 0xc0000218 {Chyba souboru registru}
    Registr nemůže zavést podregistr (soubor):
    \SystemRoot\System32\Config\SYSTEM nebo jeho protokol nebo alternativní kopii.
    Soubor je poškozen, nebyl nalezen nebo do něj nelze zapisovat...
Vlastnosti

ID článku: 815011 - Poslední kontrola: 1. 12. 2008 - Revize: 1

Váš názor