Jak pomocí zásad skupiny vzdáleně nainstalovat software v systému Windows Server 2008 a Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows Server 2000 naleznete ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base pod číslem
314934 POSTUPY: Jak pomocí zásad skupiny vzdáleně nainstalovat software v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Souhrn

Tento článek popisuje, jak pomocí zásad skupiny distribuovat programy klientským počítačům nebo uživatelům. Při distribuci počítačových programů pomocí zásad skupiny můžete použít tyto metody:
 • Přiřazení softwaru
  Distribuci programů lze přiřadit uživatelům nebo počítačům. Pokud přiřadíte program uživateli, je nainstalován, jakmile se uživatel přihlásí k počítači. Instalace je dokončena v okamžiku, kdy uživatel poprvé spustí daný program. Pokud přiřadíte program počítači, je nainstalován při spuštění počítače a je k dispozici všem uživatelům, kteří se k počítači přihlásí. Instalace je dokončena v okamžiku, kdy uživatel poprvé spustí daný program.
 • Publikování softwaru
  Distribuovaný program je možné publikovat v profilu uživatele. Když se uživatelé přihlásí k počítači, je publikovaný program zobrazený v dialogovém okně Přidat nebo odebrat programy a může být odsud nainstalován.
Poznámka Instalace automatizovaného programu pomocí zásad skupiny v systému Windows Server 2003 vyžaduje, aby klientské počítače pracovaly se systémem Microsoft Windows 2000 nebo novějším.

Vytvoření distribučního bodu

Aby bylo možné publikovat nebo přiřadit počítačový program, je třeba vytvořit distribuční bod na serveru pro publikování. Postupujte následujícím způsobem:Kliknutím sem zobrazíte/skryjete řešení.
 
 1. Přihlaste se k serveru jako správce.
 2. Vytvořte sdílenou síťovou složku, do níž umístíte Instalační balíček služby Microsoft Windows (soubor MSI), který chcete distribuovat.
 3. Nastavením oprávnění pro sdílenou složku povolte přístup k distribučnímu balíčku.
 4. Zkopírujte nebo nainstalujte balíček do distribučního bodu. Chcete-li například distribuovat sadu Microsoft Office XP, spusťte instalaci pro správu (setup.exe /a) a soubory se zkopírují do distribučního bodu.

Vytvoření objektu zásad skupiny

Chcete-li k distribuci softwarového balíčku vytvořit objekt zásad skupiny, postupujte takto:Kliknutím sem zobrazíte/skryjete řešení.
 
 1. Spusťte modul snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Uživatelé a počítače služby Active Directory.
 2. Ve stromové struktuře konzoly klepněte na doménu pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Zásady skupiny a potom na tlačítko Nová.
 4. Zadejte název nové zásady (například distribuce Office XP) a pak stiskněte klávesu Enter.
 5. Klepněte na příkaz Vlastnosti a pak klepněte na kartu Zabezpečení.
 6. U skupin zabezpečení, kde tyto zásady použít chcete, zrušte zaškrtnutí políčka Použít zásady skupiny
 7. U skupin, kde tyto zásady použít chcete, zaškrtněte políčko Použít zásady skupiny.
 8. Po dokončení klepněte na tlačítko OK.

Přiřazení balíčku

Při přiřazování programu počítačům pracujícím se systémem Windows Server 2003, Windows 2000 nebo Microsoft Windows XP Professional, nebo uživatelům přihlášeným k jedné z těchto pracovních stanic postupujte takto:Kliknutím sem zobrazíte/skryjete řešení.
 
 1. Spusťte modul snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Uživatelé a počítače služby Active Directory.
 2. Ve stromové struktuře konzoly klepněte na doménu pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Zásady skupiny, vyberte požadované zásady a pak klepněte na položku Upravit.
 4. Pod položkou Konfigurace počítače rozbalte položku Nastavení softwaru.
 5. Klepněte pravým tlačítkem na položku Instalace softwaru, přejděte na příkaz Nový a klepněte na položku Balíček.
 6. V dialogovém okně Otevřít zadejte úplnou cestu ve formátu UNC (Universal Naming Convention) k požadovanému sdílenému balíčku instalační služby. Například: \\souborový server\sdílená složka\název souboru.msi.

  Důležité: Při určování přístupu k umístění nepoužívejte tlačítko Procházet. Zkontrolujte, zda jste ke sdílenému balíčku instalační služby zadali úplnou cestu ve formátu UNC.
 7. Klepněte na tlačítko Otevřít.
 8. Klepněte na položku Přiřazeno a potom klepněte na tlačítko OK. Balíček je uveden v pravém podokně okna Zásady skupiny.
 9. Zavřete modul snap-in Zásady skupiny, klepněte na tlačítko OK a potom ukončete modul snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory.
 10. Jakmile se spustí klientský počítač, softwarový balíček je automaticky nainstalován.

Publikování balíčku

Chcete-li balíček publikovat v profilech uživatelů a umožnit jeho instalaci pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely, postupujte takto: Kliknutím sem zobrazíte/skryjete řešení.
 1. Spusťte modul snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Uživatelé a počítače služby Active Directory.
 2. Ve stromové struktuře konzoly klepněte na doménu pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Zásady skupiny, vyberte požadované zásady a pak klepněte na položku Upravit.
 4. Pod položkou Konfigurace uživatele rozbalte položku Nastavení softwaru.
 5. Klepněte pravým tlačítkem na položku Instalace softwaru, přejděte na příkaz Nový a klepněte na položku Balíček.
 6. V dialogovém okně Otevřít zadejte úplnou cestu ve formátu UNC k požadovanému sdílenému balíčku instalační služby. Například: \\souborový server\sdílená složka\název souboru.msi.

  Důležité: Při určování přístupu k umístění nepoužívejte tlačítko Procházet. Zkontrolujte, zda jste ke sdílenému balíčku instalační služby zadali úplnou cestu ve formátu UNC.
 7. Klepněte na tlačítko Otevřít.
 8. Klepněte na tlačítko Publikovat a potom klepněte na tlačítko OK.
 9. Balíček je uveden v pravém podokně okna Zásady skupiny.
 10. Zavřete modul snap-in Zásady skupiny, klepněte na tlačítko OK a potom ukončete modul snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory.
 11. Balíček otestujte.

  Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. V takovém případě vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
  1. Přihlaste se k pracovní stanici pracující se systémem Windows 2000 Professional nebo Windows XP Professional pomocí účtu, ve kterém jste publikovali balíček.
  2. V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.
  3. Poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programy a pak klepněte na ikonu Přidat nové programy.
  4. V seznamu Přidat programy získané ze sítě klepněte na program, který jste publikovali, a pak klepněte na tlačítko Přidat. Program se nainstaluje.
  5. Klikněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Zavřít.

Opětovné nasazení balíčku

Může se stát, že v některém případě budete chtít softwarový balíček nasadit znovu (například když balíček upgradujete nebo změníte). Chcete-li balíček znovu nasadit, postupujte takto: Kliknutím sem zobrazíte/skryjete řešení.
 
 1. Spusťte modul snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Uživatelé a počítače služby Active Directory.
 2. Ve stromové struktuře konzoly klepněte na doménu pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Zásady skupiny, klepněte na objekt zásad skupiny, který jste použili k nasazení balíčku, a pak na položku Upravit.
 4. Rozbalte kontejner Nastavení softwaru obsahující položku instalace softwaru, kterou jste použili k nasazení balíčku.
 5. Klepněte na kontejner instalací softwaru obsahující balíček.
 6. V pravém podokně okna Zásady skupiny klepněte pravým tlačítkem myši na program, přejděte na příkaz Všechny úkoly a pak klepněte na příkaz Znovu zavést aplikaci. Zobrazí se zpráva s těmito informacemi:
  Znovuzavedením se aplikace znovu nainstaluje všude, kde je již nainstalována. Chcete pokračovat?
 7. Klepněte na tlačítko Ano.
 8. Ukončete modul snap-in Zásady skupiny, klepněte na tlačítko OK a potom ukončete modul snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory.

Odebrání balíčku

Chcete-li publikovaný nebo přiřazený balíček odebrat, postupujte takto: Kliknutím sem zobrazíte/skryjete řešení.
 
 1. Spusťte modul snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Uživatelé a počítače služby Active Directory.
 2. Ve stromové struktuře konzoly klepněte na doménu pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Zásady skupiny, klepněte na objekt zásad skupiny, který jste použili k nasazení balíčku, a pak na položku Upravit.
 4. Rozbalte kontejner Nastavení softwaru obsahující položku instalace softwaru, kterou jste použili k nasazení balíčku.
 5. Klepněte na kontejner instalací softwaru obsahující balíček.
 6. V pravém podokně okna Zásady skupiny klepněte pravým tlačítkem myši na program, přejděte na příkaz Všechny úkoly a pak klepněte na příkaz Odebrat.
 7. Proveďte jednu z těchto akcí:
  • Klepněte na položku Okamžitě odinstalovat aplikaci z počítačů a profilů uživatelů a pak na tlačítko OK.
  • Klepněte na položku Povolit uživatelům dále používat aplikaci, zabránit však novým instalacím a pak na tlačítko OK.
 8. Zavřete modul snap-in Zásady skupiny, klepněte na tlačítko OK a potom ukončete modul snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory.

Poradce při potížích

Publikované balíčky se v klientském počítači zobrazují i poté, kdy jste je pomocí zásad skupiny odebrali

K této situaci dojde v případě, že uživatel má nainstalovaný program, ale nepoužívá ho. Jakmile uživatel poprvé spustí daný program, je instalace dokončena. Pak je program pomocí zásad skupiny odebrán.

Odkazy

Další informace o postupu nasazení softwaru pomocí zásad skupiny získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

304953 Postup nasazení sady Office XP prostřednictvím sítě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

302430 Jak přiřadit software specifické skupině pomocí zásad skupiny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 816102 - Poslední kontrola: 27. 6. 2014 - Revize: 1

Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)

Váš názor